DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това е Свещеният Ми Сценарий за човечеството!

30 ноември 2022

ах! любима Моя ти! мир на теб; чуй и пиши: Тялото Ми кърви от времето на разделението им и ти беше свидетел на това; острието на копието е все още вътре в мен;

ах, Господи! с помощта Ти предадох Словото Ти на църковните лидери, йерархията, предадох желанията Ти също, като ги помолих да бъдат едно; оповестих посланията Ти на избраните души, които ми изпрати, и те станаха сътрудници на Божествоното Ти Спасително Дело; 

призивите Ти за Единство и една дата за Великден също им бяха предадени няколко пъти, за да спре кръвоизливът на Тялото Ти причинен от острието на копието; 

Васула Моя, всички твои жертви и молитви за да бъде сложен край на това разделение, се култивират; пътуваше с избраните Ми души през изсъхнали земи, кой тогава би се осмелил да каже, “какво направиха?” Аз, който се грижа за всичко, което създадох, винаги зовех народа Си с голяма снизходителност, така че не съм готов да унищожа това, което създадох, тъй като Нетленният Ми Дух е във всички тях; ще продължа да им напомням как бяха съгрешили в разделението си, за да могат накрая да отворят сърцата си и да Ми се доверят в изпълнението на желанията Ми; 

но, скоро ще дойде голям пламък, както е предсказано, за да унищожи останалата част от нечестивостта на хората, които все още отказват да се върнат при Мен, отказват да признаят вината си и да се покаят, отказвайки да Ме приемат в сърцата си; презирайки последните Ми предупреждания, презирайки и отказвайки Ръката Ми, протегната към тях, за да ги вдигне от тинята на греха, където се намират; тъй като предпочитат мрака пред светлината, ще останат приковани на място в тази бърлога и ще претърпят неизбежна съдба, оковани в мрака; трябва да разбереш скръбта Ми и как Ме ранява съдбата им, когато това стане; дободетелните ще почувстват и те агонията на тези души;

много предупреждения се изваляха над тях, в гордостта си тези души ги игнорираха; някои поради неверието си, когато говоря, а други поради самодоволството си спрямо Делото Ми;1

Господи, чух ги да казват: “не е нужно да четем и да знаем за посланията и за какво става дума в тях, достатъчно ни е това, което Ти вече ни беше дал в Писанията; не е задължително да ги четем”, така казват; това поведение ми напомня за посланието на Фатима, което не беше оповестено спешно и светът го плати с кръв с Втората световна война, както беше пророкувано от Богородицата на Фатима;

 да! сега прахът и пепелта са се заели да Ме съветват кога да говоря? колко още кръв проляхте върху Църквата Ми от небрежност?

доставих ви това, което най-много обичам, отдалечих я от близките й, уморих я с пътувания, за да ви донесе на всички Свещеното Ми Дело, но толкова много от вас Ме предизвикваха, пренебрегвайки бунтовно Делото Ми с нагли езици; не четохте ли, “Словото на Яхве е самата почтеност?”2 наистина, самодоволството води безумните към собствената им гибел, докато напротив трябваше да обърнат ухото си към Мъдростта;

това е Свещеният Ми Сценарий за човечеството!

можете да го сравните с дърво, което посадих в средата на всяко население близо до потоци, с богати и обилни плодове; листата му са лечебни, никога не увяхват; така че никой не трябва да казва: “отсечете това дърво, смущава обкръжението ни, отсечете и изгорете клоните му и внимавайте! не яжте плодовете му!” – колко благословени са онези, които ядат плодовете му, ще получат неогреничена радост в Присъствието Ми!

това поколение потъва в блато и вече мнозина ги поглъща дълбочината, може ли поколението ви да продължава да се хвали със знанията си? казах в миналото, че посланици ще дойдат от Египет, за да ви пеят Словото Ми, което ще излее върху вас Светлина и Мир; и тогава Небесният свод ще се наклони върху вас и ще провъзгласи Божественото Ми Дело, стигайки до краищата на този свят; но мнозина все още не са разбрали...

сега елате и се хранете със Словото Ми; кажете на народа Ми да закопнее да дойде и да живее в Дома Ми, там ще се насладят на Присъствието Ми и Сладостта Ми и ще видят Добротата Ми и ще им хареса да почиват в Красотата на Дома Ми, където обитава Славата Ми;

вързана съм за Теб, Боже мой, без да го съжалявам, зная, че Обичта Ти е безусловна и даваш своеволно благословиите Си, все пак ми позволи да Ти платя, че спаси живота ми и ми позволи да се осланям на Теб, който ме водиш стъпка по стъпка в Светлината на живите; затова не оставай мълчалив, да не би да изпадна отново в забвение! използвай ме, както искаш!

не съм глух за молбите ти, спомни си, че съм познат като Всеверният! няма никога да те изоставя, Обичта те обича, върви в мир... ic


1 Чух също, ‘Призива Ми’.

2 Пс 33:4.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message