DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Това е Справедливостта Ми, която се изпълнява

17 май 2021

дъще, Мира Си ти давам!1

Ти знаеш, сладки Яхве, по цял ден Те търся; изпитвам удоволствие да говоря за Теб на моите приятели, но и на съборите, казвайки им колко бащински, благ си, с безусловна обич; обичта Ти е по-добра от самия живот, напомняйки им, че няма почивка в душата ни, като не Те приемем в сърцата си;

 отведи всяко създание в Истината, учи ги нежно, както направи с мен, и ги пази далеч от изкушенията! 

дъще Моя, надавам Ухото Си за бедните духом и за смирените; радвам се в тези сърца! цитадела! цитадела Моя! не позволявай да бъдеш обезсърчавана от днешната ситуация, всички нации сега се намират в Моята Милост; гневът Ми минава върху тях; издигни духа си, позволи Ми да лъхна върху това извратено поколение Своя гняв, позволи Ръката Ми да стане по-тежка върху тях, защото Ме наскърбиха и натрупаха грях върху грях на главите си;

това е Моята справедливост, която се изпълнява!

Милостта и Гневът Ми принадлежат еднакво, защото в Могъщието Си прощавам и изливам гняв; Милостта Ми е голяма, но и строгостта Ми е толкова голяма...

виж, след ден-два2 ще мина покрай теб, поколение, и Гласът Ми ще се разнесе чак до цялата вселена, правейки да се чуят гръмотевични бумтежи, докато много звезди ще паднат, заобикаляйки ви с черни облаци; искри от мълнии ще бъдат видени и чути от всички, дори в най-отдалечените места; стига вече! задържах гнева Си досега, очаквайки, наблюдавайки; но не, не се чу звук на покаяние, нищо!

тази земя беше приготвена и ви беше дадена като дар от Мен, за да бъдете щастливи и да живеете заедно в хармония, но вижте, позор, позор, позор! злото е довлякло омразен облак над вас; не съм доволен от теб, поколение; добрите и лошите ще страдат еднакво; това поколение никога не се отказва от извратените си пътища! не сте ли рожба на греха? разврат и безмислени убийства на бебета и всичко това продължава и вие зовете да смекча гнева Си? ще отмъстя за кръвта на убитите младенци, ще отмъстя за кръвта им; виждате ли как се сбъднаха предишните предричания?

и сега ви предричам, че точно зад ъгъла, Моят Син, Иисус Христос е готов да посети тази земя; ще се появи и ще донесе Справедливост на това поколение; ще изравни със земята всички онези, които разпалваха война срещу Мен; и истинската Справедливост ще бъде установена отново на тази земя; времето на изкуплението е скоро с вас...

Историята се повтаря; когато жителите на тази земя практикуваха само лъжесвидетелстване, клане, кражба, прелюбодеяние и безбожие, Ти се намесваше за тяхното добро...

Аз съм Бог на Милостта и съм известен също така, че прощавам престъпленията;

Тогава се смили над това поколение, защото знаем как се радваш да показваш Своята Милост; знаем, че не искаш да Те видим в образ, който държи гръм в Ръката Си, готов да го захвърли по нас и да ни удари...

остави Ме да те прекъсна, ако само, ако само знаеше как кърви Сърцето Ми; ако само виждаше скръбта в Лицето Ми, и как скърбя за това поколение, и как съжалявам всички тези нещастници;

В Книгата на Естир, гл. 5, ст. 11, е написано, че царят, чието сърце беше студено и безмилостно до степен, че Естир се страхуваше много от него, особено когато трябваше да се срещне с него, за да го помоли за услуга, там е написано: “Но Бог промени Царското сърце”... така че виждаш, Ти можеш да промениш сърцата и така можеш да промениш сърцата на онези, които Те обиждат!

казах на човека: Мъдростта, това е страхът от Гопода? разбирането? – избягването на всяко зло! ще изкупя окаяните със самото им нещастие; и използвах отчаянието, за да отворя очите на царя

обичам Те, Яхве, и зная, че нещо добро ще дойде по пътя ни!

винаги се радвам на звука на сърцето ти! изпълнявай задълженията си и остави тези въпроси на Мен; това, от което се нуждая от теб, е да се молиш, напомни на народа Ми, че молитвите са оръжието, за да бъде победено злото!

благословите Си ти давам, дете!


1 Говореше Отецът.

2 Божието време - Божието време не е като нашето време.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message