DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дадох им живот, за да свидетелстват за Възкресението Ми

19 юни 2008

мир на теб; дете Мое, Аз съм Този, който те възпита, за да сътрудничиш с Мен; всяка точка, всяка произнесена сричка идва от Духа Ми; обичам сътворението Си и Милостта Ми надхвърля човешкото възприятие; мога да свърша Сам цялата тази работа, но обичам да си сътруднича и да работя със Своите създания; в същото време, се радвам на онези, които избирам; те са насладата Ми, сладкия мирис в Дворовете Ми, но и на земята, знак за Присъствието Ми; освещавам ги, докато вървят с Мен; да, те са мястото МибЧ за почивка; устните Ми потръпват от вълнение, когато ги гледам да напредват в окървавените Ми Следи; в края на краищата Аз съм Този, който им дадох живот!

дадох им живот, за да свидетелстват за Възкресението Ми и с това искам да кажа, че Ме представят на този мъртъв свят като славен Цар, който е готов да им прости; изявявам им се по различни начини, надявайки се да привлека, колкото е възможно повече души при Мен; да, Васула, накарах те да минеш през огън, за да мога да утвърдя Словото Си в теб; затова, не Ми отказвай нищо; Аз отказвал ли съм ти нещо? наистина дадох Живота Си за теб;

дъще, всичко, каквото Ми предостави с обич, е използвано от Мен;

- наредих ти да им кажеш всичко, което ти казах и написах; не се страхувай; не пропускай никога нито сричка; някои ще чуят; други ще те осмеят; други все още няма да се съгласят и ще се борят с теб; осигури им на всички Посланията Ми; благовестията трябва да се разнесат по цялата земя и Словата Ми докрай света; мнозина ще се върнат при Мен и ще изоставят злодеянията си;

- ще измеря всяка душа с мерилна пръчка; те1 поквариха мъдростта си и с измамни мерки разграничиха Закона Ми; но ще пожънат това, което са посели; никой не влиза в небето, ако не Ме търси; онези, които порицават Закона Ми, изобличават Мен и стават мерзост2 в Очите Ми; ic


1 Англиканците, които приемат либерализма, не Върховната Църква или консервативните. 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message