DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Дела

19 юни 1987

Васула, дела, дела, искам да видя дела; радвам се да слушам любящите ти думи, които са балсам за Раните Ми, но ще се радвам още повече да видя дела от теб! ела; ще ти припомня как работих на земята, когато бях в плът и как научих учениците Си да работят по същия начин;

Падре Пио работеше като Теб.

той работеше за Мен; дадох му всички тези благодати, за да Ме почете и да съживи Името Ми; когато работите в Името Ми, това Ме прославя и ви пречиства; помни, светя за всеки един;

Включително и за хора като мен?

да, включително и за души като твоята;

 

20 юни 1987

(Тайланд)

колко се зарадвах, получавайки светлината ти;

(Св. Мария.)

украси Ни с обичта си, имай мира Ни;

(Св. Мария произнесе тези думи с голяма обич. Бях запалила свещ на Св. Мария преди Спиранията на Кръста.)

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message