DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Послание на Богородицата

7 януари 2008

Снощи, в 3.10 ч., Богородицата ме държа будна до 4.00 часа сутринта, за да ми даде послание за всички нас. Богородицата ми даде да разбера, че по това време Христос е нападан повече от всеки друг час. Благословената ни Майка ми говори от 3.30 ч. до 4.00 ч. Не ми поиска да стана и да го запиша веднага и се притеснявах,чеще забравя какво ми казва, но Тя каза, че ще ми го припомни, когато ще го записвам и да ви го изпратя,за да го излъчите. Ето какво беше посланието:

Първата част на посланиетосе отнасяше лично за мен, а останалата беше за всички. Първата част от посланието Й към мен беше уверение и утеха. Богородицата ми каза, че винаги е до мен, особено в тези трудни времена, когато Сатанатаизсипва гнева си върху мен и върху целия свят. Че Бог е винаги толкова близо до мен и ме обича и че Небето не е сляпо за трудностите и огнените болки, през които преминавам, но че Бог се нуждае от тези приношения и жертви. ЧеБоге верен на Словото Си и че Тя би се радвала да ме чуе да се моля с Розарията по-настойчиво... След това каза: "бъди по-съсредоточена в молитвите си..."

Ето втората част на посланието:

Че се намираме много близо до предизвестените събития, пред които човечеството е изправено и които са пред вратата ни; събития привлечени от нечестието на света, егоизма, липсата на обич, събития, които са резултат от отхвърлянето на Божието Слово от света, от злобата, лицемерието и безбожието на хората. Земята е в опасност и ще страда от огън. Божият гняв не може вече да бъде въздържан и ще се стовари върху тях, защото човекът отказва да скъса с греха. Че Божията Милост през всичките тези години привличаше възможно повече хора при Него, протягайки Ръката Си, за да ги спаси, но едва малцина разбраха и се вслушаха.

  Че Времето Му на Милост няма да продължи още много и настъпва времето, когато всеки ще бъде изпитан и земята ще избълва огнени реки и хората по света ще разберат своята незначителност и безпомощност, без да имат Бога в сърцата си. Бог е постоянен и верен на Словото Си. Времето дойде, когато Божият дом ще бъде изпитан и онези, които отказаха Милостта Му ще вкусят Божия Огън. (Тук попитах за хората на Църквата, които ни преследват и са слепи за Милостивите Му Дела.) Богородицата каза, че те също ще претърпят това, което заслужават.

Богородицата продължи да говори за жертви. Помоли ме да напомня на всички, че Бог, нашият Създател, ни моли да се посветим повече на Него и че това, че да се завърнем при Него не е достатъчно без жертви и постоянни молитви; че когато някой казва, че се е завърнал при Бога и е намерил Бога чрез “Истинския в Бога Живот”, трябва да принесе повече жертви като действие на изкупление. Има различни начини да покажат на Бога обичта и великодушието си; че никой не може да каже “ние сме хора на Истинския в Бога Живот”, без да предостави жертвена обич; че онези, които истински обичат Бога, са благословени и не трябва да се страхуват в онезидни.

Пресвятата ни Майка каза, че онези, които устояват на трудностите, са благословени; че е доволна от всички свещеници (клира), които споделят и разпространяват тези Божи Дела (като тези на Истинския в Бога Живот и които са отворени за Духа), и че трябва да останат уверени, защото са получили специални благодати от Божия Дух и че посредством Духа станаха по-силни в Господа и в спасителните Му планове. Че Христос им дава мира Си.

Ако някой служи и принася себе си като жертва, присъдата, която ще дойде чрез огън, няма да бъде толкова тежка за тях, защото в духа си ще се наслаждават на Божия зов, който ги е съживил.

Мнозина отпаднаха, но мнозина ще бъдат вдигнати. Мнозина не успяха да запазят в безопасност Божието Слово в сърцето си и престъпиха Словото, което им беше дадено не само чрез посланията на Истинския в Бога Живот, но и чрез Словото дадено им в Писанията.

След това Богородицата каза: “Васула, онези, които те съдят, те също ще бъдат строго осъдени от Бога; продължи да очакваш с нетърпение да получиш Божието Слово в ухото си и бъди щастлива, дете Мое; Майка ти няма никога да те изостави;”(След това Благословената ни Майка ми припомни видението, което имах, когато видях духовната си венчавка с Христос, тогава бях много малка и как Тя ме посрещна радостна и усмихната, оправяйки тук-там булчинската ми рокляи косите ми, за да бъдат в съвършена форма и подходящи за Сина Й, Иисус Христос.) “говори без страх и не се плаши от онези, които ти се противопоставят. Господ и Аз те благославяме, и ти даряваме мир и обич;”

Това е всичко. Моля, внимателно го прочетете и медитирайте.

В Христос,

Виж също коментар на От. Джон Абертон върху това послание.

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message