DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Триумфът На Нашия Господ

31 октомври 2000

На всички, които обичат Сърцето Ти, дай им постоянен повод да казват:

“Сърцето на Господа накрая ще възтържествува;
Сърцето на Господа е като божествена Литургия
носеща мир на народа Си;
Сърцето на Господа е непоклатимо,
царува в безотвъдност във висините;
eлате, елате всички вие, които все още не се решавате за правдивата кауза,
елате при нашия Господ и ще процъфтите в Сърцето Му; помислете върху това и знайте, че убежището ви се намира в Сърцето Му…”

мир на теб, цвете Мое;

кажи Ми, има ли на земята по-голяма радост или слава от тази да проумяваш Сърцето Ми? каква способност има човекът без Мен, ако не хвърля в интелекта му божествената Си Светлина на проумяване? Светият, който ти говори и който превъзхожда всичко, утолява жаждата ти с мелодията на Гласа Си, за да предадеш божествените Ми Слова на всички нации; какво са Словата Ми? Словата Ми са мистично съзерцание, за да се просветли умът ви със Светия Дух и да проникне във възвишеното познание на Бога;

скоро ще посетя земята; Суверенът, Този, когото повечето от вас са забравили, ти казва, поколение: ще заема мястото Си на земята; мнозина от вас питат: “как ще дойде?” на товa отговарям:

“не знаете ли, че от началото на времената и  откакто човекът беше поставен на земята, триумфът на нечестивите винаги е бил кратък? триумфът на нечестивите сега почти е приключил, защото ще бъде погълнат от Триумфа Ми; точно, както бях превърнал жезъла на Аарон в змия и погълна змиите на Фараона, по същия начин Триумфът Ми ще порази и ще погълне триумфа на нечестивите хора; така че в този Триумф ще възхвалявате всички Cвятото Ми Име!

“тогава, ще бъда сред народа Си… и ще тръгнете заедно с Мен, вашия Бог, ще вървите с Мен; ще вървите с Този, когото някога смятахте за недостъпен… ще говорите1 с Този, когото някога бяхте прогонили от ума си, ще разговаряте с Божествеността Ми, тъй като Аз, Бог, ще присъствам в сърцето ви, разкривайки ви, като добър съветник, пътя на Живота; ще дам на душата ви въздържание, благоразумие и справедливост, крепкост и всичко, с което душата трябва да бъде украсена, за да ходи между ангелите Ми и с Мен; тогава, Царството Ми на земята ще бъде възстановено;2

“да, възможно е да видите Бога и в този живот; възможно е да Ме съзерцаете още тук на земята, да! възможно е за вас да проникнете в дълбините Ми, на вашия Бог и всичко, и да Ме притежавате, докато сте още на земята;

“това ще бъде началото на новия ви живот,3 защото ще Ме познавате не само от слухове или думи и книги, а в истина и чрез метаноя дадена ви по благодат от Светия Дух; да Ме видите е живот сам по себе си, тъй като това ви предоставя безсмъртие… по този начин ще посетя земята, деца Мои;

“проумяхте ли сега тайнството Ми?” ic;


1 Чух в същото време думата “събеседвам”.
2 В молитвата “Отче наш”, “да дойде Царството Ти, да бъде Волята Ти, както на небето така и на земята” е обяснението на изречението на Христос “и тогава Царството Ми на земята ще бъде възстановено...”
3 Чух и “пътуване”.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message