DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Кой Беше Върховният Закон, Който Ви Дадох В Писанията?
Лишавал Ли Съм Някога Душа От Обичта И Милостта Си?

20 януари 1999

(Господ ми даде видение: видях няколко момчета на възраст от 8 до 10 години да играят по много опасен и безразсъден начин. Вървяха на ръба на перваз, който обграждаше висока сграда от около седем етажа.

Някои от момчетата се криеха зад водопровод, сякаш играеха на криеница, всички тези игри се провеждаха надвесили се извън сградата. Под тях имаше метри празно пространство. Друго момче дори скочи от един прозорец и едва успя да се хване за прозореца на съседната сграда. Затворих очи, не издържайки на мисълта, че бих могла да видя някой от тях да пропусне стъпката си, да се подхлъзне и да падне. От такава височина, падането би било смъртоносно. Уплаших се за тях и не можех да разбера защо рискуваха до такава степен живота си, играейки толкова опасно, след това разбрах защо бяха толкова неустрашими. Защото не виждаха, не разбираха и не осъзнаваха опасността.)

Васула, давам ти Мира Си в тази седмица на единството; Аз, Бог, те повиках за живот на мир; и така, какво видя, дъще? какво забеляза? беше Ме чула вече да казвам тези думи: “не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата; страхувайте се по-скоро от този, който може да погуби и тялото и душата в преизподнята;” позволи Ми да ти разкрия това видение: момчетата, които видя, са някои от онези, които са близо до теб и които някога бяха подтикнати от Духа да следват Посланията Ми и предоставиха също така помощта си; днес Сатаната ги пресява и ги води, без да го осъзнават, към опасни игри; ако паднат, душата им ще бъде съдбоносно ранена; но ако послушат Духа Ми ще сложат край на злодеянията си и ще живеят;

и така? кой беше върховният закон, който ви дадох в Писанията? не беше ли: “трябва да обичаш ближния си като себе си”? до днес всички тези,1 които видя във видението, което ти дадох, смятат, че са праведни, но ако е така, нека го покажат с добрата си воля със смирение и благосклонност в действията си и с обичта си един към друг; някои от тях не показаха уважение към онези, които са бедни, нито уважение към тази, която избрах да носи Словата Ми2 и да се грижи за Интересите Ми; и да! както във видението, дори да ги предупредиш, те няма да послушат… и междувременно, както ти във видението си, така и Аз треперя от страх да не би падането им да бъде фатално!

децата Ми, които бяха повикани и подтикнати от Духа, сега се поддават на изкушенията, но ако позволят на Светия Ми Дух да бъде техен Водител, няма да са в опасност; затова е необходимо да дойдат при Мен и да се покаят; не трябва да злоупотребяват с добрината Ми и с толерантността Ми, напротив, трябва да се възползват от тях, за да ги доведат до покаяние и ще им бъде простено и няма да загубят Сърцето Ми;

обещавам, че всеки, който реши да върши добро, като Ми отдава чест и се помири с Мен и с ближния си, ще получи мир и ще разбере, че в слабостта си и в съня си, се беше заблудил; не искам повече неприятности от никого; нито някой трябва да се самозалъгва, смятайки, че е праведен, повтарям предупреждението Си, не се самозалъгвайте, смятайки, че вие сте праведни; когато някой работи или е решил да работи за Мен, трябва да Ме следва в Следите Ми, носейки Кръста Ми от все сърце, и с чест и радост; когато това бъде направено доброжелателно, ще бъдат подобаващо възнаградени за цялата работа извършена добре в Моето Име;

никой не е повелител на никого;3 Аз съм единственият Повелител; настоявам пред тях да се покаят и да се обърнат към Мен и да Ми докажат доброжелателството си;

съветвай се с Мен по всяко време, Васула, и ще ти отговоря; благославям те, прикрепи се към Надеждата;4

смелост, дъще; ic;

(Това послание беше дадено за две от Aсоциациите на ИBБЖ. Лично аз не знаех, че съществуват разногласия и раздори. След видението узнах за кои Aсоциации ставаше въпрос, когато нашият Господ ми даде да разбера кои са те.

По-специално съществуваше едно лице, което се "изтъкваше" пред всички наоколо. Иисус не беше доволен; не беше доволен и от другите. Излагаха се на опасност от фатално падане и ето защо Бог се намеси в безграничната Си Обич.)

(По-късно:)

Васула Моя: кажи Ми, има ли в света или около теб нещо, което може да даде на душата ти по-изящни и любвеобилни наслади от това да бъдеш с Мен, само с Мен, сама? какво ти дава Присъствието Ми?

(Докато търсех думи да се изразя, усетих Светия Дух да идва върху мен…)

- предвкусване на Блажения взор;
- съзерцание на Славата Ти;

- вътрешна наслада давана на светиите със заслуги; аз нямам нито една;

- мисловно осъзнаване, че в безотвъдната Ти Светлина, Ти, Божеството, който изпълваш всички неща, без да бъдеш ограничаван от пределите им, можеш да обитаваш в мен…

- намирам в Присъствието Ти радост, светлина, въздишки на копнеж, копнеж да проникна в по-дълбоко съзерцание, за да мога да видя това, което никое око не е видяло и да чуя това, което никое ухо не е чувало…

дъще, дръж се за Мен и заедно, Ръката Ми около ръката ти, точно както невестата е водена до олтара от своя баща или роднина, за да срещне Жениха си, ще те заведа в Царството Ми, за да царуваш5 с Мен, заобиколена от множество възвишени ангели, с безгранична радост ще бъдеш отведена във вечната слава; и още веднъж цялото небе ще се провикне от радост и ще пее:

“Бог е работил! провикни се силно, ти земя долу! провикнете се от радост, вие планини; с царско великодушие Царят на царете благоволи да се възрадва в избраницата Си; и сега нека възхвалим Господа, който я създаде, въздигнете Господа в хвалебствията си;”

да! позволих ти да чуеш Гласа Ми; позволих ти да Ме видиш лице в лице; и защо? защо те облагодетелствах?

За да спасиш поколението ни с посланието Си?

за да покажа Безкрайната Си Милост към всички вас и чрез това, което ти поверих да носиш, ще прозвучавам поетично през устата ти при всяка твоя стъпка и ще спасявам това поколение…

тамян и успокояващо ухание на Сърцето Ми, не си сама, Аз, твоят Господ и Спасител съм с теб; украса на Църквата Ми, вдигни очите си към Мен6 и бъди благословена,

Моят Възлюбен е вложил цялото Си Сърце в песен,
от обич към сътворението Си;
постави арфи да ехтях навсякъде в света,
за да бъде Живян Истински Живот в Него;
преливащ като потоци от Божествена Милост,
задоволява всяка нужда;
Името Ти, о, Свети, Пречисти,
стигна дори до най-отдалечените народи;
Да! С Божествената Си сладост запали цели нации,
възпрепятствайки хората да прегрешават
и заглушавайки мънканията  на онези,
които Ти се противопоставят.

лишавал ли съм някога душа от Обичта и Милостта Си?

Никога...

когато живея в град,7 този град може ли да падне? не прочете ли: “има Река,8 чиито потоци освежават Божия град и освещават обителта на Всевишния;” Аз съм Бог;

О, Пролет на душата ни,
как мога да изразя начина, по който се доближи до нас в мизерията ни?
Ето Те тук, предоставяйки ни Своята Обич и Милост;
като златни стълбове на сребърна основа крепиш краката ни;

преобразяваш лицата ни с един поглед на Очите Си
и ги правиш да изглеждат като Светилник светещ върху свещена Поставка;

да, наистина, само Реката на Живота,
чиито потоци освежават Божия град,
го освещава за Него;

Писанията казват,
всъщност те са Собствените Ти Думи, Любовнико на човечеството,
че ако някой Те обича, ще спази Словото Ти
и че Отецът Ти ще го обикне
и че и Двамата ще дойдете при него
и ще направите при него Своята обител.9

Аз съм Източникът на неизказани наслади и в Безмерната Си Милост желая да преобразя душата ти в Едем, подходящ за Тринитарната Ни Святост; желая да доведа обратно при Мен всяка една душа, така че да има достъп до Мястото си на Почивка; затова, Васула Моя, бъди решена да опазиш, за Мен, ученията Ми; виждаш ли? почвата даде своята реколта, планините и долините се прекланят10 при преминаването Ми; Гласът Ми е чуван чрез това откровение; гордите в сърцето не са от значение; помни, любима Моя, че имам силата да съборя царе и царства, ако станат пречка за Мен;

“върхове на гордост, имате ли право да гледате надолу към планина, където Бог избра да живее,11 където Яхве ще живее завинаги?”12

Светият Ми Дух произнесе в ухото ти думи по-сладки от мед, дори от меда капещ от восъчната пита, възкресявайки теб и други от смъртта, разбираш ли? Спасението идва от Мен;

бъди, любима Моя, пример за другите и обичай Духа Ми, защото един ден ще ти даде отплата за труда ти и… не се страхувай от онези, които смятат, че имат властта да покоряват всички неща, защото съм с теб и на твоята страна;

Васула Моя, отново искам от теб да си като лилия в Градината Ми,13 за да Ме ароматизираш; дай Ми благоуханието си, избранице Моя, копнея за обичта ти, за предаването ти, за безстрастието ти;

о, ти, на която единствено поверих това съкровище идващо от Сърцето Ми!14 остани сега в прегръдката Ми, ароматизирайки Ме в нищожността си и Аз на Свой ред ще те ароматизирам, за да бъдеш небето Ми!

дръж се здраво за Мен и за всичко, каквото даром ти дадох; никога не се уморявай да пишеш;

Аз съм с теб; ic;


1 Господ ми ги показа с имената им.
2 Истинският в Бога Живот.
3 С други думи, Иисус има предвид, че в групата не трябва някой, който работи за Бога, да се превърне в диктатор, да нарежда на другите и “да филтрира” всичко.
4 Означава: “прилепи се за Мен”.
6 Когато го направих, видях Този, когото сърцето ми обича, да се усмихва, показвайки ми още веднъж трапчинките Си…
7 Бог има предвид “душа”.
8 Светият Дух.
10 Символично, означава, че големите хора с власт, както и незначителните, се прекланят в смирение, приемайки Божията намеса.
11 Бог иска да каже, че никой няма право да критикува този, когото Бог избира и в когото е избрал да постави Своята обител.
13 Нашият Господ има предвид в Сърцето Му.
14 Чух нашият Господ да произнеся тези думи със силен глас и страст; те излязоха като въздишка.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message