DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество

19 октомври 1998

Господи, помогни ми във всичко,
помогни ми да изкупя за народа Ти, за Църквата Ти,
да принеса жертви, молитви,
които да се издигнат като тамян на небето,
и да бъдат като успокоително ухание за Отеца,
свят елей за Сина и посвещение на Светия Дух;

o, Света Троице, везба на душата ми,
превъзходен орнамент на сърцето ми,
емблема на ума ми, благозвучие на гласа ми,
страж на съществото ми,
какво повече бих могла да кажа и да бъде достатъчно?

сами1 обградихме Своята територия, в една Наша Субстанция и едно Могъщие и едно Знание, Ние сме един само Бог, да, с една Воля и едно Господство, обградихме собствеността Си,2 за да й дадем език на ученик, помазвайки Божественото Си Дело;3

в Могъщието Си изляхме Себе Си в теб като животворна течност; като лъчезарно пролетно слънце блеснахме над теб, укрепявайки града и светилището Си,4 преди потисниците ти да се отнесат жестоко към теб;

появихме ти се в Знанието Си и ти се оповестихме, обучавайки теб и чрез теб другите със знанието, което бяха получили мъдреците;

празник5 на Милостта Ни! наслада на Тринитарната Ни Святост, бъди вкоренена във Волята Ни и бъди като клонче тамян през лятото, за да продължиш да показваш Истината и да даваш по-добро обяснение на Откровението, което ти се дава;

ще те наводним със Светлината Си, за да проумееш по-добре Словото Ни, отпечатвайки Божествения Ни Образ върху всяка дума, която ти се дава; Величието Ни ще предостави всичко, което все още ти липсва; “тогава, като маслиново дърво отрупано с плод, като съд от ковано злато, инкрустиран с всякакъв вид скъпоценни камъни”6, ще изкупиш с достойнство в този час на болезнено отстъпничество, и като псалти пеещи хвалебствени химни, крехкият ти глас ще пледира с Нас, с условията Ни, с разбирането Ни и във Волята Ни; в Царското Си великодушие и в прегръдката Си дарихме на сърцето ти Мъдрост, за да може да бъде предадена на това поколение и да могат да се възползват от Hея;

затова, малка ти, продължи да вървиш по пътя постлан за теб със сапфири, и бъди възвестител и апостол на Тринитарното Ни Божество; засей всяка страна, така че Царството Ни да се разпростре от море до море; планини и хълмове ниско ще се поклонят пред спасяващата Ни справедливост; и в Могъщието Ни ще призовем към живот онези неща, които не съществуват,7 както и онези, които съществуват;

8Аз съм Животът и Възкресението, който водя мъртвите към живот; остани Ми предана и се разцъфти; никога не се измъчвай; бъди като роза растяща на брега на речно корито; бъди благословена и излъчвай за Спасителя си сладък мирис като тамян, разпростирайки уханието си заедно с Моето в Дома Ми, опиянявайки семейството Ми в духовен прелом и в едно сърце;

ще те закрилям от ярост и завист; кажи: “всички дела на Господа са добри и Той ще се погрижи за всяка нужда своевременно;”9 да, възхвалявай Делата Ми и бъди по този начин Моят рай, Параскеви “μου”;10

О, Господи,
позволи ми да спазвам
Инструкциите Ти и не допускай
забравата да ме надвие!

Укрепи краката ми, Славни Господи,
и ме дръж будна и на Твоята Служба…

дете Мое, Мъдростта озари душата ти като сладък пламък, разкривайки ти безспир тайните Ни, но и Нас Самите, по такъв начин, че да възроди това поколение, давайки му сила да се увеличи във великолепието Ни и да стане достойно да влезе в Рая;

по Собствената Ни свободна Воля, в Триединната Hи Слава, Ни се  хареса толкова да се сприятелим с теб и да излеем в изобилие в теб потоци от наслади и утехи; разкрихме ти нещо забравено от Църквата Ми: тази преливаща сладост, да! божествената сладост на Всемогъщия Бог, сладост привличаща миряди ангели около Престола Ми, неизброими души да Ме боготворят и да се наслаждават на това небесно пиршество; в неизказаната Ни сладост прегръщаме цялото Небе;

Църквата Ми ме забрави, да, и Ме пренебрегна, Собствената Ми Съпруга… остана гола и не проявява интерес към божествената Ми сладост; “как е възможно, Невесто Моя, да Ми обръщаш гръб, когато ти отварям Сърцето Си, за да разговарям с теб? Сърцето Ми е изпълнено с неизказана сладост, ах, но ти не разбра какво привлича към Мен сътворението Ми…”

задушевна Моя съпътнице, отвърни очи от това, което те заобикаля, и насочи очите си, ума си и душата си в свято съзерцание върху Сърцето Ми, и Ми позволи да продължа с теб сладкия ни и интимен разговор;

живот щедро изразходван за Мен по своя собствена и свободна воля, Ме очарова, твоя Божествен Съпътник; живот понесъл обиди и клевети заради Мен, Ме трогва до сълзи; радост-на-Сърцето-Ми, все още не си разбрала добре как в пламенната Си обич, която изпитвам към теб, се свързах неразривно с теб, така че да станеш един дух с Мен; затова остани в Мира Ми; вярната Ми Обич няма никога да те напусне;

Ах, Царю мой,
сърцето ми се вълнува от благородната Ти тема,
опиянява се, когато се обръщаш към мен;
Изяществото11 е върху мен като роса,
засенчвайки ме в мощната Си прегръдка;
крепостта ми е Самият Бог,
Богът, който истински ме обича.

виждаш, обич Моя, всяка структура свързана в Мен, израства в святост и чистота в Божествеността Ми; следователно, ти, Васула Моя, си изграждана в Мен в свят съд, който Ме съдържа, в Духа, чиста и свята обител за Троичната Ни Святост, в която можем да съзерцаваме Себе Си; затова, радвай се и бъди щастлива пред своя Жених, който е винаги толкова великодушен към теб; остани безупречна и няма никога да те подведа;

сега, радост-на-Сърцето-Ми, можеш да се върнеш при другите си задължения; приеми от своя Спасител Целувката Му на Божествена Обич върху челото ти;

Аз, Иисус Христос, те благославям; ic;


1 По Собствената Им Воля, Светата и Пребожествена Троица ме направи Тяхна и дойде да обитава в мен, тъй като го решиха, и никой друг.
2 Mен.
3 Създавайки ме.
4 Ние сме Градът и Светилището на Бога, който обитава в нас.
5 Бог ме нарече: Празник!
7 Ще поведе това поколение към духовно възраждане.
8 Сега говори Иисус.
10 На гръцки: “μου” = “моя” (Параскеви).
11 Бог.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message