DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Един Усмихнат Гигант

4 юни 1987

(Днес Бог ме вдигна в Дланта Си, накара ме да се чувствам толкова малка. Поиска ми да Го погледна. Погледнах Го и видях един Kрасив, Усмихнат Гигант!)

Васула, погледни Ме, погледни Лицето Ми;

(Усмихваше се красиво! Чувствах се като миниатюрно петънце в Дланта Му.)

има ли това значение за Мен? за Мен не е от значение дали си само една прашинка, почувствай колко те обичам!

(Беше Красив и всичко това е Красиво!)

Красив съм; Васула, когато мислиш за Мен, мисли за Мен такъв, какъвто бях на земята, с човешки черти, ваш образ; мисли за Мен по този начин;

Но, Господи, как изглеждаш в действителност? Как и какви са чертите Ти?

Аз съм Всичко; Аз съм Алфата и Омегата; Аз съм Вечният, Аз съм Елексирът; обичай Ме;

остани в Мен; никога не се страхувай от Мен; нека този страх, който погрешно беше преподаван от хората да бъде заменен от обич; живей в Мен без страх; страхувай се от Мен единствено, ако се бунтуваш срещу Мен; Аз съм Обич; кажи им, кажи им каква бездна на Обич е Сърцето Ми!

5 юни 1987

Васула, намери Ме при Спиранията Ми; бъди благословена; ще работим заедно;

(Все още не бях отишла на Спиранията Му. Ще го направя, очаквам свещеника, на когото Иисус беше поискал да бъде с мен.)

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message