DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Римокатолици » Отец Майкъл О,Карол »

Отец Майкъл О,Карол CSSp

Отец Майкъл О,Карол, за дълги години духовен съветник на Васула, пътуваше на много места с нея по време на мисиите и срещите й. Признат богослов и член на Папската Мариоложка Академия. В желанието си да разясни причината, поради която пътува с нея, публикува следната декларация, в началото на 1997 г.:

“Желая защитата от моя страна спрямо Васула да бъде оповестена, както вече е явна от двете книги, които написах: Васула на Страданието на Свещеното Сърце и Носител на Светлината, и една трета, която подготвям: Васула: Апостол на Святата Троица. Не е необходимо да добавя нещо към тази декларация, просто бих искал да разясня, че този свещеник, който за години беше неин духовен съветник, желае всеки слушател да бъде освободен от всякакво подозрение или съмнение от всякакъв вид относно вярата ми в божествения произход на посланията дадени на Васула.

Този въпрос е обсъден и приключен с приемането от страна на теолози от цял свят, в Северна и Южна Америка, до Япония, и от мнозина в Европа. И се намирам в приятната позиция да заявя, че съм в пълно съгласие с всички онези, които заявиха своята вярност, вярата си в посланията и я изразиха пред най-висшестоящите членове на йерархията. Така, Кардинал Ратцингер Префект на Конгрегацията за Доктрината на Вярата, който евентуало, след като получи множество писма, направи едно важно съобщение пред приятелите ни в Гуадалахара, които заявиха, че са готови да подтвърдят клетвено, че им е казал, и подчертавам най-същественото от казаното: “Можете да продължите да препоръчвате писанията й.”

Това, ми изглежда, е достатъчна очевидност и желая да потвърдя пълното от моя страна приемане на тази позиция, която в никакъв случай не компрометира привързаността ми към Светия Престол. Познат съм като защитник на папството.

Когато срещнах настоящия Папа на 29 ноември 1995, му поисках благословия за Васула. Преди това му бях дал две книги отнасящи се до него, едната за полския му произход и другата за живота и ученията му и го уверих: “Аз съм ваш защитник”, на което отвърна: “Съществуват много врагове.”

Тогава ми даде благословия, по мое искане, за Васула. Знае се също така, че научавайки, че на една аудиенция с него на 11 август 1996 се намират наши приятели испанци, той ги насърчи публично и им поиска да продължават да дават свидетелство за обичта на Бога, както виждаме да се изразява така красиво в посланията.

Смятам, че това трябва да успокои всеки, който би се изкушил да си помисли, че съм променил мнението си относно посланията на Истинския в Бога Живот.

Отец Майкъл О,Карол CSSp,
2 януари 1997
Блак Рок Коледж
Дублин, Ирландия

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
    Римокатолици
        Архиепископ Фране Франик
        Епископ Джоао Евангелиста Тера
        Епископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Емилиано Тардиф
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Рене Лорантен
        Отец Рене Лорантен
        Сестра Руней и отец Фаричи
        Отец Людевит Рюпчик, OFM
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message