DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Римокатолици » Епископ Рамон К. Аргуелес »

Епископ Рамон К. Аргуелес

На всички уважаеми енорийски свещеници и пастирски работници на живеещите в чужбина Филипинци.

Слава на Иисус и на Мария!

Вероятно е едно от знаменията на времената ни, че мнозина измежду миряните чувствуват един особен зов от Бога да влезнат в службата на Евангелието. Г-жа Васула Риден, вярвам, е една от тях. Църквата ще мине много време, докато признае официално автентичността на така наречените лични откровения. Нормално не изразява категорично отсъждане, доколкото “привилегированите” все още живеят. Дори след декларирането на православността и ефективността на така нареченото божествено проникновение, не задължава никого да се присъедини към тях. Но Църквата признава приноса на хора, както Васула в делото на евангелизацията, която върши.

Васула не е дори Католичка. Тя не е била дори предан член на Гръцкоправославната Църква. Но в известен момент от живота си, чувствувайки небесна намеса, стана гореща вярваща на Христос и, без да го осъзнава, започна да работи за Християнското Единство. “Истинският в Бога Живот” прави много добро на всички, особено на обновяването на много Християни и на евангелизирането на онези, които не са чували никога преди това за Иисус.

Не се колебая да я препоръчам. Моля, позволете й да говори на Филипинците емигранти за изживяването на вярата й. Искам обикновените Филипинци да бъдат обучени от нея и да се убедят повече за своите възможности като евангелисти на Третото Хилядолетие. Моля да знаете, че движението за разпространението на “Истинския в Бога Живот” между Филипинците живеещи в чужбина има моето одобрение и насърчение.

Благодарейки ви за продължителното ви сътрудничество, желая ви Щастливо Рождество и честита и всеблагодатна Нова Година 2004.

Искрено ваш в Иисус и Мария

Епископ Рамон К. Аргуелес
20 декември 2003

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
    Римокатолици
        Архиепископ Фране Франик
        Епископ Джоао Евангелиста Тера
        Епископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Емилиано Тардиф
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Рене Лорантен
        Отец Рене Лорантен
        Сестра Руней и отец Фаричи
        Отец Людевит Рюпчик, OFM
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message