DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Римокатолици » Отец Рене Лорантен »

Отец Рене Лорантен

Отец Рене Лорантен е много познат за положителния му принос при въпроса за Меджугорие, както и за проучванията му що се отнася до нашироко разпространени появявания на нашата Богородица в цял свят през последните години. Написал е много важни дела върху живота на Църквата, Втория Ватикански Събор и Мариоложката теология. Това, което следва е взето от книгата му “Когато Бог дава Знамение”, даваща отговор на възраженията срещу Васула, и беше издадена през 1993 г. от Тринитас в Съединените Щати. (виж източници на книгите)

Васула е една от най-уравновесените и прозрачни ясновидци, които познавам. Бих могъл дори да бъда изкушен да кажа, че е, по начин изключително задоволителен, по-нормална, по-уравновесена от повечето от другите. Въпреки това, предизвика повече съпротива, от който и да е било друг. Защо? Да не би защото е Православна? Жена? Повторно омъжена? Такова е нейното влияние, че някои се страхуват, че плодовете на дейността й предизвикват гонения от страна на Сатаната. Трудно е да се измери ролята на всеки един от тези фактори, както и на много други.

Васула е Православна, това предполага, че естествено е еретичка. Православните се отделиха от Католиците поради една схизма, а не поради една ерес. Признават всички догми, съществували преди разделението през 1054 г. Това оставя вън Папата и Непорочното Зачатие. Последното ни идва от тяхната източна традиция, но понастоящем се отхвърля от повечето поради папското определение. Що се отнася до тези две точки, Васула се съгласува напълно с Католическата доктрина и това създава проблем у някои Православни хора. Един Православен теолог поканен да напише предговор за посланията й, се отказа от поканата, казвайки: “Тя е много Католичка.” Вселенството на Васула не е минимално. То е цялостно.

Друго предубеждение: Тя е жена говореща за Теология. Това все още не се приема от всички. Тя е от гръцки произход. Произхожда от друга култура. Това създава недоразумения у други.

Разведена е и наново омъжена. Изглежда, че това е най-големият проблем. Действитено, семейното й положение, е понастоящем напълно уредено. Беше сключила брак в църква с един протестант (1966 г.), в период, когато не е практикувала никаква религия. След цивилния си развод (1980 г.) се омъжва отново, на 13 юни 1981. Тогава е смятала, че става въпрос за Протестантски обряд съгласно религията на мъжа й, докато в действителност е бил цивилен брак. Християнка само по име, без да е имала някакво отношение към православната църква, не е знаела въобще, че бракът й би могъл да създаде проблеми. Когато отишла в църквата си, за да уреди брака си, първият свещеник, към когото се обърнала, изглежда не се е усетил, че съществува проблем, след като е ставало въпрос за смесен брак. Тя обаче настояла, за да е напълно наред с Православното законодателство. Едва тогава я напътили към свещеника занимаващ се с въпросите на брака. Той се заел с въпроса, следвайки “закона на икономия”, който бива следван в случай на разтурване на брака от нейната църква. Днешният й брак се проведе на 13 октомври 1990, в Гръцкоправославната църква в Лозана. Според църковния закон, положението й не представя проблем.

Някой би запитал, но защо Христос не започна, искайки от нея да разясни този въпрос? То е, защото той я води прогресивно, като учител, както направи в Стария Завет. Не поиска от Авраам и от Патриарсите да изоставят многоженството си. Става въпрос за една толерантност, която постепенно изчезна посредством духовния прогрес на откровението. По същия начин, Васула постепенно се включи отново в Църквата си и прие стойности от Католическото учение, включително тези на Свещеното Сърце, Папата и чистилището.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
    Римокатолици
        Архиепископ Фране Франик
        Епископ Джоао Евангелиста Тера
        Епископ Рамон К. Аргуелес
        Отец Емилиано Тардиф
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Майкъл О,Карол
        Отец Рене Лорантен
        Отец Рене Лорантен
        Сестра Руней и отец Фаричи
        Отец Людевит Рюпчик, OFM
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message