DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Изказвания » Денят на Господа »

Денят на Господа

Текстът, който следва е от две радиопредавания в мрежата на VoiceAmerica.com, където Васула даде интервю относно “Денят на Господа”. (Пълното предаване може да бъде чуто ТУК )

 (Първото предаване беше на 15 февруари 2005)

 

Журналистка: Това ни води до темата на обсъждане за следващата седмица, “Денят на Господа”. Някои го назовават “Предупреждение” или “Пречистване”. В писанията ви, тоест в началото на 5-ия том, две-три страници ни дават неочаквана характерна картина на това как ще бъде.

Васула: Да, важно е онези, които не са изживели “Деня на Господа”, важно е да бъдат готови за това... Ще го обясним това следващия път, колкото се може повече посредством посланията на Истинския в Бога Живот.

Очакваме го с нетърпение и смятам, че е спешно. Не знаем, кога точно ще се случи, но трябва да сме готови.

Знаеш ли, Беци, веднъж попитах Бога “Защо не отидеш при всеки един от нас в света да му кажеш само едно изречение?” Помислих си, че чувайки просто гласа Му всеки би променил живота си цялостно, защото опитността да ти говори Бог е толкова силна, че единствено изслушвайки малко слова сърцето му е възможно да се промени, начинът му на живот и всичко.

Блажени са онези, които не видяха и повярваха, нали?

Точно така!

Сигурна съм, че Той има своето съображение за това, но това ще стане по време на “Деня на Господа”, тоест всеки човек ще приеме посещението Му...

... Ще приеме посещението Му!

Ще бъдем посетени...

Да, от нашия Господ.

И така, ще направи, каквото Му поиска, Васула.

И ни предупреждава, подгответе се за този ден.

Точно така, точно така. Смятам, че е най-вълнуващия период, който въобще е живял човекът... Ние сме особено благословени за това, че живеем в този период.

Това е изключителна епоха, епоха на милосърдие – както всъщност я нарича Той. Всяко послание приключва с тон на надежда, както например... но по-добре да ви прочета един откъс, ако разполагаме още с време...

ще украся тази земя в Пролет, Моята Пролет; коя е Пролетта на Яхве? Пролетта Ми, любими Мои, ще бъде, когато цялото Ми сътворение заблести със сияйна светлина; в кръщението на Пречистването ще бъдете променени в своя първичен образ; в това Пречистване всеки един ще копнее за по-близък съюз на обич с Мен, и с жар сърцата ви ще търсят Истината, Пътя и Живота; и в Истината, в която душата ви надарена с Духа Ми на Благодат ще вдъхва опияняващи аромати, ще бъде усъвършенствана; мрачният ви образ няма вече да съществува, защото Аз, вашият Жених и най-благият от всички бащи, ще блестя над вас; (25 февруари 1998)

Чудесно е!

 


 

(Същата тема продължи в предаването на 22 февруари 2005)

И така, Васула, днес имаме много неща да кажем.

Да, ще разгледаме “Деня на Господа”, и както каза, Царството Му е на земята, защото Царството Му е Църквата, и така, вече имаме Църквата – и ще говорим за “Деня на Господа”, който е... Ще го обясня, защото мнозина биха желали да узнаят какво представлява, четат за това в Писанията. В началото, позволете ми да го кажа с малко думи, с мои думи.

“Денят на Господа” е ден на пречистване... Това е, когато Иисус казва: “Завръщането Ми ще ви обнови и ще освободи мнозина от вас от нарушенията ви.” Завръщането Му, или Посещението Му, когато казва Посещението Ми при вас, има пред вид присъствието Му в сърцето ни. Понастоящем, това е благодат, която се дава в тези времена на Благодат и нещо толкова силно, че както често казвам, дано всички да приемаха посещението Му или завръщането на Господа в сърцата си. Защото, това е “Денят на Господа” – когато нашият Господ идва внезапно в сърцето ни, едно неочаквано посещение, това е един вид осъзнаване на греховността ни, осъзнаване на присъствието Му, и по известен начин сравняваш себе си със святостта и чистотата на Бога, и тогава, вътрешните ти очи гледат нещо от теб самия – например, колко жалък си, колко грехове имаш още върху себе си, като опетнено стъкло пред Господа. И това e болезнено... Болезнено е, и мнозина, които сега ни слушат, сигурна съм, че са приели това Посещение, и познавам хора, които ми казаха, че са минали през това пречистване и признават, че е било много болезнено... Това е един начин на осъзнаване на самите нас, съзнанието ни осъзнава и плачем, защото е болезнено да признаваш колко си греховен и колко много обиждаш Бога.

И е като огън, огън не като истинския, но гори като огън в теб... И така, това е едно обяснение с мои думи, но бих желала, Беци, да го кажа и със слова от Истинския в Бога Живот, от посланията, ако е възможно?

Абсолютно!

Разполагам с три откъса, дадени през 2002 г. И така, Господ казва [1 юни 2002],

какво е Денят на Господа? онези, които бяха въстанали и продължават настойчиво да въстават срещу Мен, ще вкусят този Ден и всичко, каквото носи; ще дойде внезапно като гръм върху тези престъпници,

Виждате тук, Господ казва, че това, което ще стане няма да го очакваме... Това е благодат, идва внезапно върху теб, една внезапна изненада. И продължавам нататък,

и като страшен огън ще се превърнат в човешки факели;

Тук е като вид алигоpия, не означава, че ще изгорим от естествен огън, но ще ни гори вътрешно,

да, земята, както каза, ще бъде възпламенена и съзнанието им ще бъде разкрито като откровение;

Казвайки тук Господ “земя”, има пред вид, че мнозина ще изпитат това състояние.

Божественият Ми огън ще превърне неогъваемите сърца в снизходителни, в Моя Ден.

Това са добри новини! Знаете, че съществуват много сърца, които трудно променят посоката, трудно се завръщат при Бога и семейства, които имат такова едно лице казват “ох, какво ще стане с него?” Но, не се отчайвайте, защото, както изглежда тук, дори неогъваемото сърце ще се превърне в снизходително сърце, както казва Господ.

земята, в агония, ще започне напълно да узнава,

Тук, ако заместите тази дума, думата “земя” с думата “хора”, например, ще го разберете по-добре.

земята, в агония, ще започне напълно да узнава, в съзнание и душа,

Ще осъзнаете всяка извършена от вас несправедливост и колко обиждахте Бога.

своите падения и своите несъвършенства, продажността и беззаконието си и, това е най-малкото, което може да бъде казано, позорното отхвърляне на Моето Възкресение и Вездесъщието Ми във всекидневния ви живот;

Когато хората казват “не вярвам във Възкресението, не вярвам в Бога”, тогава за тях ще бъде по-болезнено, защото огънят ще бъде много силен.

небето ще се отвори в Деня Ми и онези, които Ме отхвърляха, провъзгласявайки себе си за богове, ще бъдат строго съдени;

може ли някой да каже, че не ви обучавах, през всичките тези години? не бях ли потвърдил могъщието Си през всичките тези години с чудотворни дела?

Тук Господ иска да каже, че е дал на всички възможности да отворят ушите си и да чуят повече относно Господа ни, но е паднала голяма летаргия в целия свят и хората се чувстват толкова охолно и не желаят да развалят удобствата си, не искат нищо да чуят, за да не се променят. Не си ли съгласна?

Съгласна съм. Това, което представлява интерес тук е, че всички раси и всички религии “ще срещнат Него във вътрешния им мрак”.

Не става въпрос само за Християните.

Всички! Всички са Негови създания.

казвам ви: горко на онези, които ще се окажат без Светлината Ми в Моя Ден...

Затова е толкова важно да отиваме за Изповед. Когато ходите да се изповядвате, пречиствате себе си, така, когато дойде “Денят на Господа”, огънят ще бъде много малък, много малък. Няма да е толкова болезнен... Истина е! Казвам го, защото преживях някои неща! И беше ужасно. Когато прекарвах тези ситуации, не беше само за миг или час, беше цели дни, казвах, че живеех в ада! Беше толкова отвратително, ужасно, да осъзнаваш внезапно, и ако не си го прекарвал, не знаеш за какво става дума... Но ако си го изживявал, знаеш какво е, и колко е болезнено. Болезнено е да разпознаваш истинското си същество. Затова казвам, че е за предпочитане да отиде човек на изповед и да започне да се изповядва. Защото аз никога преди не бях ходила, затова всичко това се стовари на главата ми, когато дойде този “Ден на Господа”.

Разбира се, много хора нямат изповед в Църквите си, официална изповед.

Знаеш ли, въпреки, че в Църквата ми, в Православната, както и в Католическата, никога не бях ходила, след като никога не ме интересуваше, ще спомена само това. В действителност, нищо свързано с Църквата не ме интересуваше. И когато, в онзи ден, Господ ми поиска да отида да се изповядам и да следвам един от законите Му, който съществува в Святото Писание – да се изповядваме един на други, така казват Писанията. Църквата ни даде свещениците, помислих си, но след като имам харизмата да говоря директно на Бога, защо да се изповядвам на някого другиго, когато мога направо на Бога... И повярвай ми, изпитах върху себе си гнева на Бога и се уплаших... Знаеш, че дори моливът ми падна от ръката ми и политна далеч.

(След кратка почивка, журналистката продължи:) Васула, мисля, че ти падна моливът...

Да, беше веднага след като отказах да се вслушам в Господа, който ми поиска да отида да се изповядам, но си спомням, когато по-късно ми говори за деянието на изповедта, въпреки че на мнозина не се харесва да го правят, че става въпрос за деяние на смирение... това е едно прекрасно деяние на смирение... Когато човек не желае да се изповяда, то е сякаш му липсва смирение, затова вярвам в това, което Господ казва.

(предаването продължи)

 


 

(Виж също важни послания с дати 15 септември 1991 и 19 септември 1991)

Копие на посланието, където на много пъти се говори за "Деня на Господа":

когато този ден дойде върху теб, ден, който наричам Ден на Господа, люспите покриващи очите ти ще паднат и тогава ще видиш как си в действителност; за голям твой ужас Огънят Ми ще те смали до нищо; но не се задъхвай от страх, въодушеви се, защото как иначе ще видиш себе си до Мен? всички зли наклонности, които бяха останали, ще бъдат обездвижени; това пречистване става, за да бъде променена душата ти, така че да не скита безцелно тук и там, а да дойде при Мен, който съм единственият ти божествен Жених;

не смятам мнозина да са разбрали какво означава “Денят на Господа”; когато пойните птици замлъкнат и чуруликането спре, знай, че в това мълчание ще повикам всичките ти скрити действия, добри или лоши, на съд; Денят на Господа може да бъде сравнен с малък съд; Пречистване с Огъня Ми, който ще отведе душата ти в Славата Ми и в съвършен съюз с Мен;

когато една душа е ужасно замърсена от греха, отблъскваща за Мен и за Моите Ангели, Светците и светите, посещението Ми ще й предизвика агонизиращи болки и няма да избегне Деня Ми; как по друг начин ще направя душата й неподкупна и свободна от греха? как по друг начин ще отведа тези души към покаяние? единствено, когато бъдат оголени с Огъня Ми и видят в какво състояние се намират, само тогава ще осъзнаят, че са били владение на Сатаната;

тези, които Божественият Ми Огън ще възпламени, пречиствайки ги с нематериален Огън, ще ги погълна, разбуждайки ги и правейки ги да осъзнаят как биват преобразявани; преобразяват се с болка, но и с радост от Обичта на Моя преобразяващ Огън;

всеки, който в тяло и душа вече Ме притежава и Аз го притежавам, при него Денят на Господа няма да дойде, нито ще го изпита; защо? защото Светият Дух вече е направил осезаемо преминаването Си в тях; Денят на Господа вече е дошъл при тях; можете също да наречете този Ден, Ден на Моето Посещение; след този Ден, покаянието и покорството спрямо Закона Ми на Обич ще бъдат темата за онези, които възкресявам със Своя Огън; ще смекча душите, които са като камък и ще стопля сърцата, които са като лед и веднага Присъствието Ми ще бъде усетено в тяхното възкресение;

[13 септември 2002]

 
Духовност
Молитви
Изказвания
    Зов от Свeщеното Сърце: Желанието на Господа за Единство
    Денят на Господа
    Различни Изкачвания: Откъсване, Безстрастие, Апатия
    Обновление и Учения на Аскетичния Живот
    Изказване на Васула на Междурелигийната Среща
    За покаянието
    Помирение и Единство
    Вселенство и Духовност
    Благородството на Кръста
    Нека бъдем Едно в Божествената Троица
    Призовани сме да станем богове по участие
    Вземете сърпа и жънете
    Васула в Льо Ман, Франция 1999 г.
    Общение на Божествена Обич в Святата Троица
    Единство в сърцето
    Сърцето на Отеца
    Голямото Завръщане
    Как да култивирате Истинския в Бога Живот
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message