DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Оттегляне в Метеора 2004 г. » Различни Изкачвания: Откъсване, Безстрастие, Апатия  »

Различни Изкачвания: Откъсване, Безстрастие, Апатия

от Васула
Гърция, Метеора 2004

Бог винаги се е явявал на хората, не за да ни даде нещо ново, а за да повтори всичко онова, което ни е дал, припомняйки ни Словото Си, припомняйки ни основите ни. Бог прави човека да Го опознае, без да губи Своята безотвъдност. Взорът на Бога на небето ще бъде пълен. Но, нашият Сътворител го прави възможен за нас, Своите творения, да имаме взор и общение с Него, докато сме още на земята. Този е основният смисъл на Посланията на Истинския в Бога Живот: Бог, Сътворителят, прави себе Си да бъде разпознаван по един съзнателен в общи линии начин, разговаряйки с нас и изслушвайки ни като Приятел с приятел, за да посее Себе Си в душата ни.

Посланията на Истинския в Бога Живот ни зоват към коренно преобразяване на нашето аз, на ума и на душата ни. Това преобразяване става по време на пречистването и на умъртвяването на себе си. Става въпрос за мистично възкресяване произвеждащо се със силата и благодатта на Светия Дух. Можете да го назовете: кръщение в Светия Дух или кръщение посредством Огъня или Посещение на Господа, или Денят на Господа, или Нова Петдесетница. Отсега нататък, Господ ни води да изкачим нанагорнището към обожествяването на човека. Можем да стигнем до степени на чиста Светлина, степени на обожествяване, където ставаме богове по участие посредством въздействието на Светия Дух. Ако следваме и живеем всичко, каквото ни дава Истинският в Бога Живот, който е, повтарям, само едно напомняне на Божието Слово, и спазваме Закона на Бога, ще придобием в живота си свободата на Духа и евангелските добродетели, защото Светият Дух ще ни даде умствена светлина, едно по-дълбоко и божествено проумяване на Тайнствата на Бога и на Неговото Слово. Ще стигне в интелекта ни като проблясъци на ярка светлина, издигайки ни по-нависоко и по-надълбоко в Самата Светлина. Всеки един може да достигне тези изкачвания и всеки един е призован да бъде обожествен, никой не е лишен от това, затова нямаме никакво извинение. За нещастие, хората не обръщат достатъчно внимание на обожествяването, защото малцина стигат до тези степени и въпреки това, всички ние, които сме кръстени сме призовани да стигнем там!

“беше повикана да участваш в този Спасителен Божествен План, но същевременно да се включиш в Троичния живот; ела да дишаш в Мен и да изпълниш душата си с Божествената Ни Обич, тази Божествена Обич, която те привлича в съвършено общение с Нас;” (3.3.1999)(Светият Дух)

"да, единствено Аз мога да те облека в Своето величие и да ти дам необходимата Светлина; единствено Аз, в Своята Божественост, мога да отпечатам върху душата ти Своя Образ на Святост; Аз, твоят Бог, мога да те усъвършенствам и да те издигна да се движиш с Мен, в Моята компания; ела при Мен и задръж за повече време погледа си върху Cвятото Ми Лице, за да проумееш напълно, че си Моя сънаследничка, обединена с Мен и в Мен… получи, Царска-дъще, повече от Мен и Ми позволи да получа повече от теб; желанието Ми е да ти дам повече от Себе Си, за да можеш да Ми дадеш повече от себе си; по този начин ще получа всичко, каквото вече Ми принадлежи; посредством Божествената Ми Обич, която ще се разпростре в теб, ще бъдеш обожествена и душата ти ще се преобрази, така че в Съдния Ден Отецът Ми да те отъждестви с Мен;" (9.4.1999)(Иисус)

Както казах преди, всички сме призовани да бъдем Едно с Бога и никой не лишен от това. Ако обаче сме сериозно разположени да дадем волята си и да умрем за себе си и за своето аз, тогава ще се осъществи едно Преобразяване. В началото, ще трябва да се покаем и да изповядаме греховете си, опразвайки себе си от всичко онова, което не принадлежи на Бога и да оставим Светия Му Дух да ни наводни с Божествената Си Светлина и да ни притежава, за да можем да живеем отсега нататък под Неговата Благодат. Позволете на Бога да изследва внимателно всяко едно ваше действие и като човек влизащ с факел в тъмна пещера, оставете Бог да влезне в сърцето ви и да го възпламени и да изгори до корен всичко, каквото не е божествено, свято и не е Негово. Оставете Бог да ви изравни със земята и да ви повлече в пустинята, там, където завлича своите помазани, за да доведе в паметта ви, в тишината на пустинята, всичките ви колебания, лошото ви поведение, за да почувствате отвращение към себе си. Оставете Бог да ви удари с горчиви угризения за безразличието ви спрямо Него и Закона Му на Обич. Позволете Му да направи всичко това, за да се извърши във вас това преобразяване. И отсега нататък, Той ще бъде вашият Господар, вашият Възпитател, но и вашият Приятел и Брат.

И с голяма нежност ще превърже раните ви и ще ви вдигне в Сърцето Си, а в ушите ви ще произнесе тези слова:

“трябва да опазиш сега всичките Ми учения и да помниш винаги началото, за да се увеличи Знанието ти за Мен, твоя Бог;” (31.5.2003)

Истинският в Бога Живот е зов да се усъвършенства душата ни и да се извиси над небесата. Съвсем в началото на тези послания, знаем, че Иисус ми поиска да умра за себе си и че не желаеше да вижда съперници в мен, а да оставя място за Светия Му Дух. Да умре човек за себе си не означава само да умъртви волята си, но и всички материални неща, за които душата е възможно да е прикрепена! Това, нашият Господ го нарече откъсване. Но, Господ не желае да останем там. Иска да ни привлече към по-високи изкачвания към съвършенството, тоест от откъсването към безстрастието, и от безстрастието към апатията.

Какво означаваха словата Му, които ми каза в началото:

“ако позволиш на Светия Ми Дух да завладее душата ти, може да преобрази душата ти от пустиня в градина, където Аз да си почивам; ако позволиш на Светия Ми Дух, може да преобрази душата ти в дворец, където да съм Цар и да властвам над теб; ако позволиш на Светия Ми Дух да преобрази душата ти, може да я преобрази в небе и в това небе можеш да Ме прославиш...”

Ще ви обясня. За да започнем, когато нашият Господ използва израза: “ако позволиш”, това означава, ако сте готови да изоставите волята си за Неговата Воля, така че Светият Дух да действа свободно във вас. И може да ви издигне в три степени, от пустиня в градина и след това в дворец и накрая в небе. Това са три изкачвания. Следователно, учейки ви да се откъсвате, Светият Дух ще ви научи с Благодатта си да стигнете до най-високата степен на съвършенство, която е: да се освободите от земните страсти, това, което Той нарича безстрастие. Безстрастието ви води също така към по-високи степени на съзерцание.

Когато Господ каза, че повлича душите в пустинята, Той им показва греховете им и ги изпълва с угризения, за да намразят себе си. Тази опитност от само себе си ви кара да осъзнаете, че Бог е над всички неща и че без Бога масата ви е празна. Отсега нататък, нищо няма да има стойност в очите ви, както е било преди. Нещата, които смятахте и считахте за важни, внезапно ще станат за вас пепел. Няма да ги желаете, както преди, в действителност, ще станат за вас непоносими, защото този вид откъсване, наречено безстрастие, е много силно. Нашият Господ описа веднъж това състояние, казвайки:

“и въпреки че ще се намираш между хората, умът ти ще е на небето; въпреки че тялото ти ще се движи между хората, душата и умът ти ще са ангелски; ще те науча да живееш в Нас, да се движиш в Нас и да дишаш в Нас;”

Тук, с тези думи на Христос разбираме, че безстрастието е много висока степен на съзерцание и същевременно едно отвращение към всички светски неща, отвращение към всички зли помисли и зли деяния. Това е пълно отхвърляне на злото. Това е да отблъскваш от себе си прилепванията. След като човек отрече греха, както и живота без Бог и след като отрече своята воля, тогава един божествен съюз се произвежда между Сътворителя и сътворението, за който можем да кажем: “Сега вървим заедно с Бога.”

Тогава, нашият Господ говори за превръщането на душата ни в небе, добавяйки, че в това небе ще Го прославим. Това е последното усъвършенстване на душата, при което се внася ангелската добродетел на апатията. Това е един обширен аспект на безстрастието. Това е откъсване от лъст и страст, от наслади и желания на плътта. В едно послание, нашият Господ казва, че след божествения съюз между Сътворителя и сътворението и след като получим Помазването на Светия Дух, ето какво става с нас:

“сега, ще станеш част от Мен и едно с Мен и всеки един от членовете ти ще се облече в божественост и светлина, нетленност и блаженство, така че да подхожда на Мен, твоя Бог и Цар; внезапно, старият свят ще гасне лека-полека за теб с цялото си съдържание, завинаги; и в един миг, апатията, ангелската добродетел, ще се разцъфти в сърцето ти; в същия миг в душата ти ще се създаде духовното усещане на предвусване на небесното блаженство;

множество ангелски добродетели ще те увенчаят, защото Аз ще ти ги предоставя като дар, за да стигнеш съвършенството; и тогава, Абсолютният Бог ще се свърже с теб измежду фините благоухания на Венчалната Си стая и ще стане едно с теб, обвивайки те изцяло в Светлината Си, докато станеш самият светлина; обвит в Светия Ми дух, устата ти ще бъде Моя уста, членовете ти Мои членове, очите ти Мои очи, словото ти ще бъде Мое слово; деянията и мислите ти ще бъдат движени от Мен; това ще бъде началото на новия ти живот в Мен;”

С други думи, освобождаването от всички страсти може да бъде придобито посредством свободата на Духа, с умъртвяването ни в себе си, с умъртвяването на волята ни.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
        Репортаж от Оттеглянето в Метеора
        Различни Изкачвания: Откъсване, Безстрастие, Апатия
        Обновление и Учения на Аскетичния Живот
        Посветени на Истината
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message