DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Светите Места 1998 » Голямото Завръщане »

Голямото Завръщане

от Васула

 

Дейността на Светия Дух
Обновлението на Сътворението
Голямото Завръщане

Вероятно мнозина от вас познават многото послания отнасящи се до Светия Дух, в Истинския в Бога Живот. Може би, защото бяхме пренебрегнали прекалено много Светия Дух...

Господ ни учи посредством посланията, че не съществува друг път за душата да живее освен в Светия Дух. Светият Дух е животворното дихание, което вдъхва в нас истинско възкресение в унилата ни душа, за един Истински в Бога Живот. Без Светия Дух ние сме духовно мъртви. В Светия Дух се движим, дишаме и живеем точно, както рибите се движат, дишат и живеят във водата. Ако извадим рибата от водата, която й дава живот, ще умре и ще повехне. Същото е и с нас в Светия Дух. Поради тази причина, биваме призовани да се обединим с Него, който е Истинският Живот и Животворецът, Светият Дух, който ни задейства, обновява ни и ни съживява в Христос.

"вътрешната сила във вас е Светият Ми Дух, в който дишате и се движите, без да преставате въобще да съществувате; вътрешният чар, величието, красноречието и красотата във вас са Светият Ми Дух; вътрешната светлина на душата ви е Духът Ми трижди Свят, който прави нетленна душата ви, изпълнена с благодат, Мое небе, Моя отмора и съвършена обител за Мен, Троичния ви и единосъщен Бог; вътрешният Посредник във вас, който издига духа ви в облаците и ви отвежда в причастие с Моите Светии и Ангели, е Светият Ми Дух;" (9.1.1996)

Да, защото в Светия Дух цялото небе гледа земята и се вслушва в молитвите ни и ги пренася на Бога. Много пъти казвам това, на което ме научиха посланията, че можем да опознаем Бога единствено посредством Светия Дух и това не произтича от умението ни, нито от ума ни. Затова, Бог ни кани да се сприятелим със Светия Дух, за да Го опознаем и когато го направим това, ще осъзнаем, че Той е в нас Дървото на Живота, ще осъзнаем, че Той е ВСИЧКО. Тогава, животът ни ще се промени в постоянно празненство на радост, защото присъствието на Светия Дух в душата ни е радост.

"Светият Дух ще бъде светлината на очите ви, мотивът на съществуванието ви, движението на сърцето ви, говора на речта ви, смехът и радостта ви, царската украса на душата ви, пазачът на духа ви; (...) ще бъде празникът ви, пиршеството ви, скритото съкровище, перлата, химнът за Химна, вашето амин за Амин;" (9.1.1996)

Господ ни даде Светия Дух и чухме Темата на Обич от Господа и така, забравяме земята заради сладостта на Божията обич. Обичта на Господа е жарък пламък на обич, който не позволява да проникне в нас плътска или земна мисъл. Който е опитвал тази обич, жадува неуморно за нея, ден и нощ, и бива привличан при нея. В откъса, който следва, Господ го обяснява това с малко думи: "вътрешната cила на Църквата Ми е Светият Ми Дух, този Огън, който ви съживява, пречиства ви и превръща духа ви в огнени колони, в горещи пещи на обич, в живи светлинни факели, за да провъзгласите без страх Словото Ми;" (15.4.1991)

Господ ни обича и въпреки че ни сътвори от пръст, облече ни в Светия Дух. Без Светия Дух ние сме греховна частица прах, плаваща в безкрайната вселена. Затова Господ ни казва: "вътрешната cила на Църквата Ми е Светият Ми Дух, който ви преобразява, издига ви и ви превръща в истински копия на Мен Самия;" (15.4.1991)

Господ ни обучава посредством Светия Дух и с пречистото Си Тяло и Кръв и всички онези, които следват Господа, са подобия на своя Господ и Отец. Светият Дух ни направи роднини на Господа. Показание за този факт в нас е мирът на Бога, който ще изживеете и обичта, която ще изпитвате към всички хора. Така, без Бог не съществува мир в душата, нито обич. Имаме тук едно послание, което ни показва вида на родството ни с Господа: "ще бъде вашият брат, вашата сестра и верният ви приятел;" (9.1.1996)

Светият Дух не се разкрива на онези, които имат интелектно високомерие, а разкрива Себе Си на смирените и бедните в духа. Затова, казва Светият Дух: “ще ви направя богати посредством вашата бедност, силни посредством вашето безсилие; усърдни и верни посредством вашата окаяност; жив олтар за Троичната Ни Святост посредством вашата нищожност;” (17.7.1996)

Светият Дух ни кара да опознаем същността на вечния живот. Знаем частично: Светият Дух е вечният живот. Душата живее в обичта на Бога, в смиреността и в благостта на Светия Дух. Но, трябва да направим място в душите си за Светия Дух, не само трябва да се отворим на Него, но и да се отречем от страстите си и особено от себе си, това, което възпрепятствува преминаването на Светия Дух. Наистина, Светият Дух е вечният живот. Светият Дух казва: “в Мен се намират свободата и обичта; (...) Аз съм като богата земя; ако сеете семената си в Мен, жътвата ви ще бъде: Вечният Живот; и Раят ще бъде вашият дом;” (17.7.1996)

Душата прилича на невеста, и Господ е Женихът. Обичат се един другиго и се търсят един другиго. Господ, в Своята обич търси душата и се натъжава, когато не съществува място в нея за Светия Дух. Но и душата, когато успее да опознае Господа, Го търси, след като в Него намира своя живот и своята радост. Господ ни казва каква готовност има в дните ни Светият Дух да се венчае за нас.

"Светият Дух като Жених се появява в дните ни, за да ви привлече, да ви очарова и да се венчае за вас;" (23.12.1993)

 

И като Жених, Светият Дух ще украси невестата Си със Своите дарове: "Ще ви изпълня с разнообразни дарове от Светия Ми Дух; мнозина от вас ще пеете на езици; други ще имат красноречие; даровете Ми са многобройни и ще бъдат дадени в изобилие; елате! елате да спечелите приятелството на Светия Ми Дух и да станете сътрудници с Него, за да ви посвети милостиво в тайнствата Ни, отваряйки духа ви и очите ви, така че да проумеете и да проникнете в Непроницаемото, което обаче милосърдно и даром ще ви бъде предоставено;" (9.1.1996)

В тези дни, Бог изпраща върху нас Светия Дух, както никога преди в историята, за да ни обнови и да отвори ума ни, да прогони мухлата, която се е прилепила в нас, така че да можем да проумеем и да опознаем Бога и да се превърнем в друг един рай: “без Светия Ми Дух дори учениците Ми никога не Ме разбраха напълно, нито Моите учения; но в деня, когато се завърнах при Отеца, изпратих при тях Параклита, за да им припомни всичко, каквото им бях казал, докато бях с тях. сега съм напълно подготвен да дойда при вас, но вие все още не сте разбрали как и по какъв начин...” (10.12.1995)

В много послания нашият Господ говори за обновлението, което ще дойде посредством Светия Дух и че ще дойде с огън: “когато видите небето да се топи в пламъци и елементите да се топят в горещината, знайте, че това е знамение за началото на Моето Обещание; и на Новите Небеса и на Новата Земя: Обновлението на Църквата Ми, Възраждането на Църквата Ми, Възраждането на сърцата ви;” (19.12.1990)

В друг един пасаж, Господ ни обяснява глава 21 на Откровението, какво означават Новите Небеса, Новата Земя. Подбирам само няколко реда от един голям текст. Тук, нашият Господ сравнява душата ни със земя и небе. Ето какво казва: “позволете на Светия Ми Дух да обработи почвата ви и да направи във вас земен Едем; оставете Светият Ми Дух да направи във вас нова земя, за да преуспее почвата ви, така че първата ви земя, която беше притежание на дявола, да се похаби. Тогава, славата Ми ще блесне отново във вас и всички божествени семена, които пося във вас Светият Ми Дух ща поникнат и ще се разраснат в божествената Ми Светлина...”

Колкото до новите небеса:“Светият Ми Дух, поделящ си Престола Ми, ще блесне в мрака ви като заслепяващо слънце на небето, защото Словото ще ви бъде дадено, за да изразите мислите и речите, както Аз желая да мислите и да говорите; всичко ще бъде изразено в съгласие с Моя Образа и мисъл (...) и както пътищата на онези, които ще получат Светия Ми Дух ще бъдат поправени, така и мракът и тъмнината им ще бъдат осветлени и възстановени в блестящи звезди осветляващи мрака им за вечни времена...” (3.4.1995)

"знай, че единствено семената посени в теб от Светия Ми Дух могат да произведат плодове в изобилие; без тези божествени семена, душата ти ще остане пустиня необработена и суха земя! (...) кажи сега тези слова: Господи, дай ни Царството Си, за да придобием неподкупност и божествеността, за да имаме Вечен Живот;" (27.2.1995)

Когато Господ говори тук за Царството, има пред вид, че това Царство е Светият Му Дух. Така, словата биха могли да бъдат: “Господи, дай ни Светия Си Дух, за да можем да спечелим неподкупността и божествеността, които водят към Вечния Живот."

И накрая, що се отнася до Новия Йерусалим, след като сме градът на Бога, ще бъдем обновени в Светия Дух.

 

Голямото Завръщане

Но и отново, коя е Надеждата в посланието? Надеждата е, че можем да бъдем уверени, че нашият Господ ще дари Светия Си Дух на цялото човечество и ще ни доведе до пълно единство и че Завръщането Му е неминумо... Тъй като е неминуемо, Господ изпраща преди Себе Си Своя Свети Дух да ни подготви и Невестата на Духа, която е Благословената ни Майка да подготви пътя за Иисус. Въпреки факта, че и двамата биват преследвани с бяс и гонени, не се страхувайте, Бог ще осъществи Своя План, така както го беше предвидил, защото царуването на Царството на Бога е в обсега на ръката и в това царуване Волята Му ще се изпълни на земята, както е на Небето.

"Волята Ми ще се осъществи на земята, както е на Небето, и под Осветеното Ми Име много нации ще дойдат отдалече, от всички краища на земята, да останат до Святото Ми Име, възпявайки величието Ми чрез божествеността, която ще ви възвърна;" (19.12.1990)

Когато Иисус говори за Своето Завръщане, едновременно с това уточнява, че това не е краят на света. Как тогава би могло да бъде обяснено Завръщането Му. Когато попитах Иисус как ще дойде, той ми каза само това: “Обичта ще се завърне като обич;” Духът на Господа е обич и така, за мен това означава, че Светият Дух ще ни обнови, както никога преди в историята, във втора всеобща петдесетница и ще ни научи да живеем в обичта на Бога. Става въпрос следователно за Светия Дух като голямо завръщане. Тук имаме едно характерно послание за Голямото Му Завръщане:

"Завръщането Ми е неминуемо и непрекъснато ви давам знамения, за да ви подготвя; Обичта е на Пътя на завръщането, Аз съм на Моя път на завръщането при вас;

кажете Ми, когато един цар влиза в град, няма ли да има подготовка за неговото посрещане? целият град ще кипи и царят ще изпрати преди себе си своите избраници и царския си двор, за да му подготвят пътя и да изравнят пътеките за него; ще изпрати своите вестоносци да оповестят идването му; ще поиска от тях да се провикнат на висок глас: “Ето Го вашият Цар, вашият Цар пристига (...)

ето защо, преди Завръщането Си ви изпращам, преди Мен, Ковчега на Завета, изпращам ви Жената на Откровението, втората Ева, която ще смаже с петата Си главата на змията; изпращам ви, преди Мен: Своята Майка да отвори широк път в тази пустиня и да го изравни; изпращам ви Царицата на Небесата, Вратата на Небето, да ви подготви и да възпита всички онези измежду вас, които продължават да се намират в прахта, така че да се представят и да сключат мир с Мен, вашия Цар, преди Голямото Ми Завръщане (...) изпращам ви Своите ангели да ви припомнят Святостта Ми, Блясъка Ми и Величието Ми; изпращам ви носителите на Словото Ми, за да извикат и да провъзгласят върху покривите на къщите ви Венчавката на Светия Ми Дух (...) скоро, много скоро сега, ще разкъсам небесата, отваряйки ги, за да слезна с пълна сила!" (10.10.1990)

Наскоро, Господ ми отвори ума да проумея повече относно завръщането Му. Накара ме да разбера, че Светият Дух ще ни пречисти и ще ни обедини в Едно Тяло и ще живеем под Божествената Воля на Бога, оставайки неразривно обединени с Него и че славното царуване на Царството Му ще стане скоро с нас, когато каза че: "Светият Ми Дух на Благодат е изпратен в четирите краища на земята да ви научи да сте свети и да ви въздигне отново в божествени същества; земята ще се превърне в копие на небето и така Волята Ми ще се изпълни; молитвата, която ви научих, ще се изпълни;" (22.4.1990)

Така, не само ще стане всичко това, но наскоро Бог ми даде да разбера един по-дълбок смисъл относно Завръщането Му.

В началото си помислих, че трябва да задържа за себе си това понятие и много се двоумях дали да го поделя днес с вас или с когото и да е било другиго, но, когато си мисля за това, сърцето ми трепти с радост и разпознавам в тази радост присъствието на Светия Дух. Затова, реших да си поделя, каквото зная до днес. Преди обаче да се изразя, бих желала да ви подготвя с някои пасажи взети от 4-те Евангелия след Възкресението:

(Матей) “Единадесетте ученика отидоха в Галилея на хълма, където Иисус им беше посочил. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. Иисус дойде и им заговори...”

(Марко) “И като възкръсна, рано на първия ден на седмицата, Иисус се появи първо на Мария Магдалена (...) След това Иисус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха и отиваха в едно село (...) и накрая се яви на самите единадесет ученика, докато ядяха...”

(След това се яви на двамата на път за Емаите и знаем, че се яви и на Петър. След това се яви на Единадесетте.)

(Лука) “И когато говореха за това, Иисус застана между тях и им каза: Мир на вас! И те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И той им каза: “Защо се плашите и защо се пораждат в сърцето ви съмнения? Погледнете ръцете ми и краката ми, за да се уверите, че съм аз самият. Докоснете ме и вижте, духът няма плът и кости, както виждате аз да имам” (...) И ги попита тогава Иисус “Имате ли нещо за ядене?” И му дадоха парче печена риба, което взе и го изяде пред тях.”

(Йоан) “(Вратите бяха заключени.) Иисус дойде и застана насред учениците си. Показа им раните се и повика Тома да докосне реброто му, за да повярва. (...) След това Иисус пак се яви на учениците на Тевериадското езеро. Там беше приготвил огън за рибите. Яде отново заедно с учениците си.”

Светият Дух ми разкрива, много малко, че Завръщането на нашия Господ би могло да прилича много на текстовете, които току-що прочетохме. Би могло да стане по начина, по който беше станало преди. След Възкресението Си се явяваше в продължение на много дни с прославеното Си Тяло на различни хора. Според моето възприятие, Голямото Му Завръщане би могло да стане по подобен начин, но по-мощно, така начинът на Голямото Завръщане няма да бъде нещо ново или преувеличено.

Слушаме мнозина теолози да казват, че Мистичното Тяло, което е Църквата, да понася премеждия, които биха могли да се сравнят със Страданието на Христос. Самият Господ ни каза, че това действително става. Знаем, че след Страданието идва Възкресението, и след Възкресението Появяванията на Христос. Затова, би ли могло Голямото Завръщане, което ни оповестява Христос да стане по същия начин? Би ли могъл да се появява с прославеното Си Тяло тук и там, едно Тяло, което може да поглъща храна, но което може да се появява и да изчезва? Както Остията се размножава, по същия начин би могъл да бъде навсякъде и едновременно и всеки би могъл да Го види, без да се намира в екстаз.

Имах голямо желание да поделя това с вас, но помнете: Светият Дух едва ми позволи да се доближа до подножието на това, което има пред вид с Голямото Си Завръщане. "времето почти изтече сега, идвам ви на помощ, идвам при вашите угнетени, от пътя, от който бях дошъл, ще се завърна; (...) идвам; затова, бъдете готови да Ме посрещнете; о, деца!" (22.7.1992)

“любими, останете бдителни и будни и ще чуете Стъпките Ми; Словото се намира сега много близо до вас и е на Своя път на Завръщане;” (19.12.1990)

И ще приключа, поделяйки си с вас две послания от Благословената ни Майка: "еклезия ще се съживи! смелост! (...) идва едно кръщение и какво голямо кръщение ще бъде! Иисус ще покръсти земята с Огън; дотогава ще продължа да се появявам; затова, сега е времето за покаяние, сега е времето за помиряване (...) Бог иска от всяка душа да се покае; (...) знайте, че без горещи молитви няма да може да видите Царството на Бога; Царството Му на земята е в обсега на ръката;" (23.4.1993)

"но часът е наблизо, когато една светлина ще блесне отвисоко и Двете Ни Сърца като Два Светилника блестящи един до друг, ще съживят този свят, отвеждайки го от мрака към светлината; тези Две Сърца, срещу които светът воюваше, накрая ще надделеят! и царствата на света ще отминат и ще бъдат заместени от Царството на Моя Син… всичко това е много близко до вас сега! когато си тръгнете оттук, вървете с мира на Господа и Моя мир;" (29.11.1992)


 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
        Послание на Яхве посредством Васула
        Въведение от Васула
        Общение на Божествена Обич в Святата Троица
        Eдинство в Сърцето
        Сърцето на Отеца
        Голямото Завръщане
        Как да култивирате Истинския в Бога Живот
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message