DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Групи за молитва » Напътствия за групите за молитва  »

Някои Напътствия от Васула за Групите за Молитва на ИвБЖ

Възползувам се от възможността да ви дам някои напътствия за групите за молитва на Истинския в Бога Живот:

Желая да информирам всички читатели и групите за молитва на Истинския в Бога Живот за това как изживяваме един Истински в Бога Живот основан на Мисълта на Христос, така че да Му заприличаме и да Го следваме. С посланията и с духовността на Истинския в Бога Живот се учим как да бъдем: милосърдни, отстъпчиви, малки, смирени, търпеливи, толерантни, благи, учтиви, обединени, слаби, както го има пред вид Иисус, цялостно отдадени на Христос. Да бъдем като деца.

Искате ли да се увеличавате в обичта за Бога? Отвърнете с обич на злото. Обичайте се един другиго. След това дайте свидетелство и можете да привлечете хиляди в учението на Истинския в Бога Живот. Иисус ме научи как да чета Библията и самият Той ми го обясни. Аз съм Негова ученичка. Обяснявайки на мен, обяснява го на всички, които четат Истинския в Бога Живот. Иисус ни дава това, което е необходимо за завръщането ни при Бога в нашите времена. Забелязахме, че онези, които четейки подчертават 2,3,4,5 пъти посланията от началото всеки път, са днес най-големите апостоли на Истинския в Бога Живот, и получиха богата и добра реколта, за да я предоставят на любимия ни Господ. С голяма леснота създадоха групи за молитви, защото се оформиха, както и аз се оформих в духа на Истинския в Бога Живот и стоят крепко. Забелязах, че подвижниците на Истинския в Бога Живот са също така много силни хора. Силни в смисъл, че отстояват на противоречия и преследвания и имат подходящ начин да се справят. Това е, разбира се, от Духа.

Ако някой подготвя група за молитва трябва да има наум словата на Свети Павел: “Не правете нищо от съперничество или тщеславие, а със смиреност нека счита всеки другия за по-висш. Да има между вас същото прилежание, както го имаше Иисус Христос.”

Ако Бог иска да даде една харизма, никой не би могъл да го спре и ще я даде. Ако обаче вие го желаете, може да дофтаса злият. Затова, всеки трябва да бодърствува. Ако смятаме, че сме получили по благодат една харизма или едно свръхестествено благоволение, трябва в началото да го отричаме и да го отхвърляме и да се преборваме с него и ако не е от Бога ще си отиде, ако обаче е от Бога силата му се удвоява. (В началото, когато ми казаха, че може да е дяволът, гонех Иисус в продължение на близо 3 месеца.)

Когато ме питат дали имам дара на лечението, казвам “нямам го”. Не лекувам, въпреки че стават непрекъснато лечения. Не лекувам нито онези, които по чудотворен начин се излекуваха от рак или от други смъртоносни болести. Зная, че не е от мен и не мога да кажа, че притежавам този дар. Винаги казвам: не излекувах аз и нямам дара да лекувам. Ако някой се излекува, причината е вярата му и Светият Дух, Животворецът, които го излекуваха... Той е Лечителят, а не аз, не притежавам нищо, не съм направила нищо и нямам право на нищо...

Онзи, който поставя ръцете си върху хората, ще трябва да остане малък и смирен, да отстъпва пред другите, след като знае, че тази благословия не идва от неговата сила, а от силата на Духа. Най-голямото смирение е да си нищо.

Бих искала да ви предупредя за някои неща, които може да се появят и да унищожат групата. Може една група да е повърхностна, плитка, да не се разширява, а да се смалява, или членовете й да губят интереса си и да започнат да следват други послания, които не произхождат от Бога. Възможно е да са прочели посланията без размисъл и съсредоточение и да не са отворили Писанията, за да се увеличат в святост и да бъдат попити от обичта за Бога, и така увяхват. Възможно е да са от онези, които фокусират вниманието си и обсъждат само събития, дати, знамения и т.н.

Коя е причината, поради която тези хора се завръщат в предишния етап, където са се намирали преди този обрат? Открихме, че става въпрос за онези, които никога не са били вкоренени в Христос, нито се оповаха на благодатта, за да получат вътрешна сила, а се основаха на своята сила. Никога не прочетоха посланията, които водят до дълбоко съзерцание и които ни учат да се молим с мълчалива молитва на Бога и да чувствуваме присъствието Му, при което Бог издига душата и я прави едно с обичта Си. Святото Писание ни предупреждава и ни казва: “Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него.” (Евр. 12, 14-15) И така, подражавайте на Иисус. Самият Бог беше казал: “Няма да ви разочаровам, нито ще ви изоставя.” Където се намира обичта, там се намира Богът.

Помнете, че завръщането при Бога е най-голямото чудотворение.


Васула, 8 декември 1998

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
    За да намерите група за молитва близо до вас
    Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
    Напътствия за групите за молитва
    Молитвеник – Напътствия за сбирките за молитва
    Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси
    Асоциации на Истинския в Бога Живот
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message