DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Групи за молитва » Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси »

Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси

1. Какво представлява групата за молитва на ИвБЖ?
2. Споменава се в посланията, че трябва да участвуваме в групи за молитва. Защо да не мога да се моля в къщи сам/а?
3. Къде мога да регистрирам групата за молитва, така че да бъде официална група за молитва на ИвБЖ?
4. Мога ли да бъда в група за молитва, която не се счита официално, че принадлежи на ИвБЖ?
5. Коя е причината за съществуването на групи за молитви на ИвБЖ?
6. Какво ще спечеля от групите за молитва?
7. Вече принадлежа на една група за молитва. Защо трябва да ходя и в групите за молитва на ИвБЖ?
8. Как мога да намеря група за молитва на ИвБЖ?
9. Какво очаквате от тези, които участвуват в молитвите?
10. Кой е начело на групите за молитва? Какво се иска от тези, които възглавяват групата за молитва?
11. Тези, които възглавяват групата за молитва трябва ли да имат някакви способности, необходимо ли е да имат известно обучение?
12. Как мога да започна група за молитва?
13. Можем да се събираме в къща или трябва да се срещаме в църква?
14. Какви неща са необходими и къде мога да ги намеря?
15. Какви книги четем в групите за молитва на ИвБЖ?
16. По време на молитвата, когато четем от Посланията на ИвБЖ/Библията, трябва ли да четем цялото послание или само част от него?
17. Колко трябва да трае молитвата?
18. Бихме желали да пеем, съществуват брошури с песни на ИвБЖ. Къде можем да се снабдим с тях?
19. Би ли било добре да имаме кафе или някоя почерпка след молитвата, или климатът ще се разтури с разговора?
20. Съществува ли връзка между групите за молитва, евангелизацията и Beth Myriam (Домове на Богородицата)?
21. Съществува ли място, където човек да се обърне за помощ, когато срещне особени проблеми в групата за молитва? Kато например: някой има тенденцията да се налага на групата, съществува разногласие за това колко да трае молитвата, някое лице иска да се провежда лечение, но повечето от нас не му/й се доверяват. Cъществува лице, което идва в групата ни със своите послания от Бога. Какво да направим?
22. Чета много Мария Валторта и други ясновидци. Мога ли да донеса тези материали в групите за молитва на ИвБЖ?1. Какво представлява групата за молитва на ИвБЖ?

Една група за молитва на ИвБЖ се състои от хора, които четат непрекъснато посланията, и в групите за молитва следват указанията намиращи се в Молитвеника на ИвБЖ и които бяха дадени от Васула. (НАЗАД)

2. Споменава се в посланията, че трябва да участвуваме в групи за молитва. Защо да не мога да се моля в къщи сам/а?

Иисус каза “където са се събрали двама или трима в името ми, аз също съм между тях”. Молитвата на ИвБЖ може да се провежда, в което и да е подходящо място. Вярата ни е Вяра на общност, която ни беше дадена от Апостолите, затова Иисус не действуваше сам, а събра една общност около Себе Си, Апостолите, Църквата, и ние сме част от тази общност. (НАЗАД)

3. Къде мога да регистрирам групата за молитва, така че да бъде официална група за молитва на ИвБЖ?

Контактувайте с местната Асоциация на ИвБЖ или изпратете мейл в: За повече информация и помощ, обърнете се към сайта на ИвБЖ. (НАЗАД)

4. Мога ли да бъда в група за молитва, която не се счита официално, че принадлежи на ИвБЖ?

Както при всяка духовна дейност, за да бъде подкрепен човек и да напредва духовно, е необходимо да съставлява част от едно духовно семейство. Така, всички трябва да получим необходимата подкрепа от това духовно семейство и да не действуваме от само себе си. Това означава да си част от семейството на Бога. (НАЗАД)

5. Коя е причината за съществуването на групи за молитви на ИвБЖ?

За да следваме ученията дадени ни от Светия Дух в Посланията на ИвБЖ, означава да живеем, както Божието Семейство, а не независимо. Както при всички семейства, имаме нужда един от другиго, защото имаме толкова неща да дадем един на другиго. Васула казва, че главната причина за съществуването на Групите за Молитва на ИвБЖ е, за да се молим за Единството. (НАЗАД)

6. Какво ще спечеля от групите за молитва?

Всички благодати, които ни се дават от Светия Дух, когато съзерцаваме Посланията на ИвБЖ в Групите за Молитва. (НАЗАД)

7. Вече принадлежа на една група за молитва. Защо трябва да ходя и в групите за молитва на ИвБЖ?

Духовността на ИвБЖ е уникална, съдържа Посланията, които Бог диктува на Васула днес. Групите за молитва на ИвБЖ са възможност за размисъл върху тази уникална духовност. (НАЗАД)

8. Как мога да намеря група за молитва на ИвБЖ?

Посредством Асоциациите на ИвБЖ в страната ви или посещавайки сайта на ИвБЖ: www.tlig.org. (НАЗАД)

9. Какво очаквате от тези, които участвуват в молитвите?

Да са отворени към Посланията на ИвБЖ със смирение и обич. (НАЗАД)

10. Кой е начело на групите за молитва? Какво се иска от тези, които възглавяват групата за молитва?

Не съществуват водачи в групите за молитва на ИвБЖ, всички сме братя и сестри в Христос, които непрекъснато съзерцаваме Посланията във всички книги на ИвБЖ. (НАЗАД)

11. Тези, които възглавяват групата за молитва трябва ли да имат някакви способности, необходимо ли е да имат известно обучение?

Молитвеникът на ИвБЖ и указанията в него изготвени от Васула, е така добре съставен, че всички в ИвБЖ могат, редувайки се да провеждат Молитвата. Важно е групата да бъде водена от всеки член, редувайки се. (НАЗАД)

12. Как мога да започна група за молитва?

Съответна информация за това можете да намерите в http://www.tlig.org/bg/spirituality/prayergroups/. (НАЗАД)

13. Можем да се събираме в къща или трябва да се срещаме в църква?

Групите за молитва на ИвБЖ могат да провеждат срещите в къща, или в църква. (НАЗАД)

14. Какви неща са необходими и къде мога да ги намеря?

Библията, всички томове на ИвБЖ, една фокусна точка като кръст или икона със запалена свещ пред нея. Молитвена броеница, Католическа и Православна, и Молитвеника на ИвБЖ. (НАЗАД)

15. Какви книги четем в групите за молитва на ИвБЖ?

Библията, томовете на ИвБЖ и Молитвеника на ИвБЖ. Не се четат други книги, от каквато и да е друга духовност. (НАЗАД)

16. По време на молитвата, когато четем от Посланията на ИвБЖ/Библията, трябва ли да четем цялото послание или само част от него?

Прочетете толкова, колкото е необходимо и толкова, че да го помнят хората. (НАЗАД)

17. Колко трябва да трае молитвата?

От опит, не повече от час и половина. (НАЗАД)

18. Бихме желали да пеем, съществуват брошури с песни на ИвБЖ. Къде можем да се снабдим с тях?

По време на Молитвата на ИвБЖ не трябва да се върши нищо повече от това, което е в съдържанието на Молитвеника на ИвБЖ, за да не се разсейва вниманието. (НАЗАД)

19. Би ли било добрe да имаме кафе или някоя почерпка след молитвата, или климатът ще се разтури с разговора?

Васула смята, че е хубаво това да стане след молитвата веднъж в месеца с цел да се опознаваме помежду си, като голямо семейство. В групите, където участвуват повече от 30 души, предлага да се предоставя канадска вечеря, където всеки носи нещо, с цел по-доброто приобщяване. (НАЗАД)

20. Съществува ли връзка между групите за молитва, евангелизацията и Beth Myriam (Домове на Богородицата)?

Всичко това е под надзора на Асоциациите на ИвБЖ и са отделни дейности. (НАЗАД)

21. Съществува ли място, където човек да се обърне за помощ, когато срещне особени проблеми в групата за молитва? Kато например: някой има тенденцията да се налага на групата, съществува разногласие за това колко да трае молитвата, някое лице иска да се провежда лечение, но повечето от нас не му/й се доверяват. Cъществува лице, което идва в групата ни със своите послания от Бога. Какво да направим?

От всички тези, които идват в групите ни и твърдят, че и те имат “послания”, никой не е автентичен. Това е знакът на духа на Йезавел, който се опитва да проникне в групата със своя програма. Така че, който идва по този начин, групата на ИвБЖ не трябва да го включва. Лице, което вярва, че има своя харизма, винаги има своя мисия и своя група за молитва. Това са някои от знаците. Ако някой сее раздор в групата или има тенденция за контрол, трябва незабавно да се обърнете към Васула, отец Абертон и отец Саливан. (НАЗАД)

22. Чета много Мария Валторта и други ясновидци. Мога ли да донеса тези материали в групите за молитва на ИвБЖ?

Никоя друга духовност не трябва да бъде носена в срещите за молитва на ИвБЖ. Васула настоява много на това. Духовността на ИвБЖ е уникална, не се нуждае от подкрепа или сравнение, с която и да е друга духовност. (НАЗАД)

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
    За да намерите група за молитва близо до вас
    Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
    Напътствия за групите за молитва
    Молитвеник – Напътствия за сбирките за молитва
    Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси
    Асоциации на Истинския в Бога Живот
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Трънът
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Не Бъди Нетърпелива, Когато Се Молиш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message