DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Групи за молитва » Асоциации на Истинския в Бога Живот »

Асоциации на Истинския в Бога Живот

от Васула

Божествените послания на Истинския в Бога Живот започнаха на 28 ноември 1985. Беше ми разкрито, че тези послания ще се рзпространят във всяка нация, тоест ще бъда ехото във всяка нация на Словото, което Бог ми даде.

Тези послания са преформулиране, напомняне на Словото на Бога. Тази духовност представлява със сигурност съкровище от Божиите резерви. Бог днес ни предоставя едно пиршество и зове хората да станат инструменти на Истинския в Бога Живот. Тези послания са за всички нас и трябва всички да се чувстваме отговорни за това послание. Принадлежи на вас толкова, колкото и на мен.

Работата на една единица’ или асоциация на Истинския в Бога Живот може да бъде сравнена с един офис, където Бог е шефът. След това има секретари, служители и други чиновници, които Шефът е ангажирал. Но този Шеф използва само бедните по дух и окаяните и инвалидите; и тъй като никой не е съвършен, оказва се, че тези служители допускат грешки. Така че, глухият не би трябвало да казва на слепия не прочете добре това, което написах’. Като инвалиди, никой няма правото да обвинява другия. Трябва да проумеем, че ако бяхме призовани по Благодат да станем инструментите за тези послания, то не е, защото сме най-добрите, нито най-силните, а защото сме най-лошите и най-слабите. Затова, трябва да останем малки и смирени, и да позволим на Бога да работи в нас, и по този начин Бог се прославя дори още повече! Колкото повече се смиряваме, толкова повече Светият Дух може да лъха в нас. От момента, в който започвате да си мислите, че сте някой’, това е началото на вашето падение и вашето отклонение, и тогава ще действате според вашата идея, а не според Божия план.

Щастливи сме, виждайки, че навсякъде по света съществуват групи на Истинския в Бога Живот, с един и същ дух, хора, които си приличат и работят по един и същ начин... и в Истинския в Бога Живот изглежда, че Бог избиравъпреки че слаби, онези, които в очите Му имат постоянстващ характер. Защото, помнете, че Бог компенсира нашата слабост със Своята сила, и затова никога не се отказвате, тоест не се въртите според вятъра.

Сред организаторите на апостолата на Истинския в Бога Живот не трябва да съществува конкуренция нито съперничества, защото това предизвиква разделения. Бог иска от нас да сме обединени. Ако възникнат между вас разделения, докато възгласяваме тези послания на помирение, мир и единство, това ще бъде триумф за Сатаната, в резултат на което, ако самите вие сте разделени, рано или късно, никой няма да се вслушва в тези послания на Единство нито във вашето свидетелство. Трябва да проявяваме уважение един към друг и да работим съвместно! Иисус казва: “направете, каквото ви е възможно и Аз ще направя останалото.”

Не трябва само да четете Посланието, но и да го живеете. Нашият Господ желае да ви преобрази в инструмента, който Той желае да станете. Затова е необходимо, след като прочетете посланието да промените сърцето си, преди да дадете свидетелство. Това, което търсим е една промяна, да се обърнем към Бога’ чрез ‘промяна на сърцето’; това е пътят, в който Бог ни води от началото на посланията на Истинския в Бога Живот. Желае да сме будни да съзнаваме Обичта Му и че това, което бяхме правили в миналото беше против повелите на Бога и против Неговия Закон. Тогава, променяйки живота си, с ново сърце, придобиваме обичта Му и единствено тогава ставаме способни да я предадем на другите. Това, което получавате, трябва да го давате не другите.

Иисус казва, че това послание се отнася до всички вас, след като сте толкова скъпи в очите Му. Дойде при вас със Своето семе (Посланието на Истинския в Бога Живот), за да го посеете на своята територия; и ако предразположите сърцето си да обработи земята, реколтата ще бъде със сигурност богата и изобилна. Ако работите добре, земята ще се отзове на семето; тогава всички ще разпознаят обичта Му и ще откликнат на зова Му. Ако се вслушатe в зова Му да работите за Него от сърце, разпространявайки Посланието Му, Той ще ви помогне! Докато възгласявате това послание, ще имате преследвания. До края на живота ви ще бъдете гонени заради Иисус; но помнете, че ако живеете в Бога и че мирът Му обитава във вас, няма да ви безпокои, каквото и да преследване да дойде. Трябва напълно да се доверим на Иисус.

Знаете ли защо Сатаната се нахвърля с такава дивост срещу тези послания? Защото тези послания имат такава сила, и защото посредством тези послания много хора биват спасявани. Трябва да отстоите!

Васула

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
    За да намерите група за молитва близо до вас
    Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
    Напътствия за групите за молитва
    Молитвеник – Напътствия за сбирките за молитва
    Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси
    Асоциации на Истинския в Бога Живот
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message