DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Групи за молитва » Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот »

Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот

от Васула Риден

Иисус каза:
Без Мен, ще живееш като света. C Мен, ще живееш като на Небето. Без Мен, чертите ти ще станат като тези на света. Hо с Мен, чертите ти ще бъдат Моите. Остани в Мен. Bкоренена в Мен, не пренебрегвай никога този дар, постави Ме пръв и Ми предостави времето си. (20.5.94)

Какво представлява Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот?

 • Първо и основно, Истински в Бога Живот означава да имаме готовност да срещнем Бога и да Го опознаем, както е в действителност. Означава да се отворим и да придобием една особена и задушевна връзка с Него. Без тази задушевност не можем да се доближим до Него. Ще бъде винаги далечен, там някъде “нависоко” и от такова голямо разстояние не можем да Го обикнем. Това, което днес желае от нас е разговор с Него, прост и дълбок, да Го включим във всекидневния ни живот, да е най-добрият ни приятел, без обаче никога да забравяме, че е Свят

 • Истински в Бога Живот означава да се научим да се молим безспир. Да се молим безспир означава да живеем в съвършен съюз с Бога и в Бога и така всекидневно да живеем това “ние”, което ни научи Христос. Означава да се научим на този сърдечен разговор с Бога.
  Безспирната молитва е първата заповед, тъй като е плодът на обичта ни към Бога, желанието ни да бъдем винаги с Него. Тази обич ще блика от сърцето ни и ще изпълва сърцето на ближния ни, обичайки го, и това е втората заповед.
  За да стане това, трябва да имаме готовност да предоставяме всекидневно волята си на Бога и да се оставяме изцяло на Него, така че да живеем имайки краката на земята, а сърцето и душата ни да са на небето. Христос не желае равнодушие, напротив желае едно искрено сърце.
  Ако не се оставим изцяло на Бога, то е сякаш да Му връзваме ръцете. Волята Му не може да се извърши в нас. Трябва изцяло да се вкореним в Него. Да се вкореним в Него означава да станем подобни на Него, да подражаваме на Христос. Означава да обичаме Бога и да обичаме ближния си. Не можем да говорим за Мир и Единство, без да сме вкоренени в Бога.

 • Истински в Бога Живот означава да разпрострем Царството на Бога и светът да опознае Троичния Бог. Означава да бъде показан истинският образ на нашия Бог Отец и тогава духът ни ще се провикне “Авва, Отецо мой!”

 • Истински в Бога Живот означава да приложим деянията на милосърдие и обич, които възрадват Бога. Иисус каза: “В Съдния ден ще бъдете съдени според мярката на обичта ви.”

 • Истински в Бога Живот означава да изповядваме Всевишния, да изповядваме Божествената Обич, за да кажем на света, че въпреки че са забравили Бога, Бог в Своята вярна Обич и Милосърдие никога не ги е забравял и че дори и да сме най-жалките в света, Обичта Му към нас няма край.

  Вечният ни Отец каза: “Дете Мое, не си сирак, Вечно Съществуващият, който Съм Аз, е твоят Отец. Не си без подслон, Царството Ми, Величието Ми и Истината са твоята обител. Не си лишена от храна, тъй като с Ръката Си изпълвам устата ти със Словото Си от Устата Ми. (…) Благоговението Ми е върху теб и така всичко, каквото върша в тези дни, е за спасението на вашето поколение.” (26.2.95)

 • Истински в Бога Живот означава да позволим на Светия Дух да преобрази душата ни в рай, така че Той да стане Светлината на очите ни, целта на съществуванието ни, движението на сърцето ни, смехът и радостта ни и царското украшение на душата ни, химнът ни към Химна и нашето амин към Амин. Трябва да се отречем от своето аз и от страстите си, които Го възпрепятствуват да направи душата ни нетленна, изпълнена с благодати и в рай, който ще прославя Бога.

 • Истински в Бога Живот означава да останем верни на Майката Църква и на Традицията. Означава да предоставяме на Бога молитви от сърце, жертви, покаяние и пости.

 • Истински в Бога Живот означава да станем деца на Богородицата, след като Неопетненото Й Сърце е неразделно от Свещеното Сърце на Иисус и в съвършен съюз с Неговото.

 • Истински в Бога Живот означава да посещаваме Свещените Тайнства и да сме заедно с Иисус. Трябва да искаме от Светия Дух да ни дари дух на благочестие, за да се научим да боготворим Свещените Тайнства и да стоим изпълнени с богопочитание и страх пред това, което е истинска Плът и истинска Храна и това, което е истинска Кръв и истинско Питие.
  Иисус каза: “Опрете се на Мен и ще ви заведа в Дарохранителницата Си, където ви очаквам ден и нощ. Предоставям ви Себе Си всеки ден, (…) всичко онова, от което се нуждая е Обич, Обич и Боготворение.” (1.6.89)

 • Истински в Бога Живот означава да се молим за единството и обединяването на датата на Великден, след като е голямото желание на нашия Господ Иисус Христос. Ние можем да станем първите плодове на единството, събирайки се и молейки се заедно, с едно сърце и в един глас. Иисус каза: “Нуждая се от смиреност и обич и от възвръщането на сърцата ви при Мен, за да станат основите на единството ви.”

  Повелята на Истинския в Бога Живот нека бъде:

  “Отвръщайте на Злото с Обич”

  тъй като, както ни казва Иисус: Без този корен дървото няма добродетели, няма плодове. Сърцето на Господа е Обич и сърцето на Закона се основава на Обичта.

  Написано е: “Не съдете”. Езикът е най-злото от всичко! Тъй като езикът, който приема Светото Причастие, е същият, който съди, осъжда и богохулствува. Затова Иисус казва: “Желая да постите, но и с устните!”

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
    За да намерите група за молитва близо до вас
    Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот
    Напътствия за групите за молитва
    Молитвеник – Напътствия за сбирките за молитва
    Групи за молитва на ИвБЖ – Чести въпроси
    Асоциации на Истинския в Бога Живот
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message