DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Описание на Поклонението » Описание на Поклонението - част 7-ма »

На следващия ден посетихме разпаления, горещ древен град Петра, където след дълга разходка, чествахме Светата Литургия с голяма радост в прост параклис почти на открито. Отслужи я Епископ Анил Куто. Връщането при автобусите се оказа трудна работа за някои, особено за онези, които имаха смелостта да използват файтон! Някои, които вече бяха идвали тук и знаеха по-добре, използваха коне.

Holy Mass at the Byzantine Church in Petra, Jordan
Светата Литургия във Византийската Църква в Петра, Йордания 

 

The Imam, the Buddhist leader and the Hindu leader during the Liturgy
Имаминът, Будистът и Индусът лидери по време на Литургията 

 

Petra, Jordan
Петра, Йордания

 

Petra, Jordan
Петра, Йордания

Petra Temple

Вероятно това е мястото, което Апостол Павел беше посетил след бягството си от Дамаск. Как ли е изглеждало тогава?

На следващия ден напуснахме Петра и се върнахме в Аман. По време на маршрута минахме през планината Нево, откъдето Моисей беше видял Обещаната Земя (Второз. 32:48-52) и където почина. (Второз. 34:1-5)

Там беше отслужена Православна Литургия, от свещеника отец Ернандо Гарсия.

След Литургията епископите и свещениците се присъединиха към приятелите ни Мюсюлмани, Будисти и Индуси за снимка.

Clergy with Vassula after the Liturgy, Nt. Nebo.
Клирът с Васула след Литургията, Планината Нево 

 

Bishop Anil Couto, icons were blessed after the LiturgyMt. Nebo Church
Епископ Анил Куто, благославяне на иконите след Литургията (вляво), Църквата в Планината Нево (вдясно)

Кое е духовното значение на това посещение в планината Нево? Не е ли свързано с това да размислим отново за нашия призив, доверявайки се на обещанията на Господа, проумявайки, че сме призовани да преминем Обещаната Земя на Единството? Господ ни призова да видим с вяра какво се намира пред нас. Пророчествата на Светото Писание се изпълняваха пред очите ни и трябва да вървим напред с НАДЕЖДА и ДОВЕРИЕ, следвайки Новия Моисей, ИИСУС ХРИСТОС, в Пътя, Истината и Живота.

View from Mt. Nebo overlooking the Promised Land
Изглед от Планината Нево, гледайки към Обещаната Земя

 

Mt. Aaron in the Mt. Nebo region
Планината Аарон в областта на Планината Нево 

Прощалната вечеря се състоя в хотел Мариот в Аман. Винаги е тъжно да казваш “сбогом” след толкова дена прекарани заедно изпълнени с приключения, но и Божествена Благодат. Но всяко сбогуване съдържа често и надеждата за следващата среща, вероятно в Гърция. Такава прощална вечеря е също така отдаване на благодарности на Бога за всичко, което ни позволи да си поделим заедно.

За тези, които останаха, и бяха доста, предстоеше посещение в Гераса, или Джераш, която погрешно е свързана с мястото, където Иисус извърши екзорсизъм (Mк. 5:1-20, Лк. 8:26-39). Според Евангелието на Mарко, това стана в Гадара. Това е вероятното място, защото не изглежда да съществува езеро в Гераса, и както знаем “Гергесинските свине” се сурнаха низ стръмнината в морето (Мт. 8:28-34), което море е много вероятно да е Галилейското море. Както и да е, Джeраш е важeн по други причини, и Римските руини са от най-важните съществуващи в света, въпреки че някои от тях са свързани с пред-Xристиянския период.

Jerash, Jordan, with the Imam
Джераш, Йордания, с Имамина 

Литургията на дена се състоя в Англиканската Църква в Аман. Отслужи я Епископ Орландо Гуереро. Бяхме посрещнати много топло от членовете на тази общност. Проповедта отправи Канон Самир Дж. Хабиби. Беше чудесен и важен повод; Светият Дух беше със сигурност сред нас.

Anglican Liturgy
Aнгликанска Литургия

С Благодарност и Надежда

За повечето поклонението беше приключило. Останаха малцина, и си заминаха на следващия ден.

Беше трудно и изпълнено същевременно с предизвикателства поклонение. Имаше няколко трудни моменти, и много други вълнуващи. По време на поклонението, особено в хотелите по време на вечерните срещи, хората споделяха своите възгледи относно посланията и говореха за надеждата си за единство и обновление. Някои ни впечатлиха със смелостта и всеотдайността си. Имаше и усещането за веселост от време на време, и обилен смях. Имаше също сълзи на радост и сълзи на болка. Мнозина няма да забравят молитвата за лечение и изложението на Светая Светих възглавено от Анри Льо Ме и отец Рафаел. Дали се извършиха изцеления? Когато Христос присъства винаги има изцеление. Може би трябва да изчакаме малко, за да си поделим радостта на изцелението им, преди да осъзнаем колко благословени бяхме онази вечер.

Една от най-важните благословии при всяко поклонение на Истинския в Бога Живот е присъствието и участието на Васула. Христос я избра да бъде светлината, която ще ни води. Не ни разочарова.

Patriarch Gregorios and Vassula, Jordan
Патриарх Грегориос и Васула, Йордания

От самото начало присъстваше Майката на Иисус и остана с нас, насърчавайки ни, особено с Розарията, и като майка ни помогна да бъдем деца, когато пътуването ставаше трудно.

Господ Иисус, разбира се, беше навсякъде: "ние, нас!" в автобусите, в трапезариите, в разговорите ни, с онези, които се смееха и с онези, които плачеха. Преди всичко, биваме призовани за сърдечна близост с Него. Този призив беше повторен и подновен в поклонението ни през 2005 г. Без тази близост не можем да напреднем, защото без Христос няма Истински в Бога Живот.

Преподобен Отец Джон Абертон

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message