DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара »

Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара

Вестник Ан-Нахар пише още веднъж за Поклонението на ИВБЖ

21-05-2005

Група от Международната асоциация на “Истинския в Бога Живот” се намира понастоящем на обиколка в Ливан, посещавайки неговите основни свети и религиозни обекти. Тази група наброяваща около 300 души, се състои от епископи, свещеници, монаси, монахини и миряни, представляващи 45 страни включително и Ливан.

Те посетиха град Магдуше, проведоха литургия в базиликата на Богородицата на Мантара, възглавена от Епископа на Мелкитската Гръцкокатолическа епархия от Венецула, Епископ Джордж Кахале, асистиран от енорийския свещеник на Магдуше, от. Туфик Хурани, както и от от. Самир Нохра, свещеник в Светилището на Богородицата на Мантара.

Мелкитският Гръцкокатолически Архиепископ на Сидон и Деир-ел-Амар, Архиепископ Джордж Куалтер и много монаси и монахини също присъствуваха.

След това всички отидоха да посетят Светилището на Богородицата на Мантара, и Пещерата, където Девата очаквала сина си Иисус, когато той посетил крайбрежното село Сарепта в Южен Ливан.

Организаторката на асоциацията и на поклонението, Г-жа Васула Риден, заяви, че поклонението в Светите Места ще включва освен Ливан, Йордания и Египет.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message