DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ »

Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ

Кралския Хашимитски Двор: Г-н Акел Билтажи, Съветник на Негово Величество Крал Абдула II приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ в Аман, Йордания, май 2005

Mr. Akel Biltaji

Беше ми поискано да те приветствам, Васула, и се надявам, че ще приемеш.

Ваше Високопреосвещенство, Епископ Абу Ел-Асал, Епископи, Преподобни, братя и сестри:

Казвам се Акел Билтажи. Намирам се тук от името на Негово Величество Крал Абдула II. Приветстваме ви с добре дошли в Йордания!

Тук се започна всичко... Тук е люлката на вярата; вървейки и следвайки стъпките на Авраам, Яков, Моисей, Илия, Йоан Кръстителя, Иисус и Мохамед. Тук Юдаизмът, Християнството и Ислямът обичат единия Бог.

Пътуването, както разбрах от теб, Васула, е свързано с обичта, помирението, толерантността и търпението, това точно е необходимо тук. Това е земята, в която Моисей ни поиска да дойдем, това е земята, където Небесата се отвориха и заявиха при кръщението на Иисус: “Това е любимият Ми Син, на когото толкова се радвам...”

Пожелаваме ви добре дошли и искаме да вземете със себе си нашето послание: посланието на Исляма, което искаме да бъде известено. Ислямът е обич. нека всемилостивия и състрадателен Бог да се вслуша в нас. Ислямът е милостивост. Да е човек Мюсюлманин означава да признава другите. Не мога да съм Мюсюлманин, ако не съм Християнин и ако не съм Евреин. По този начин вярваме в тази част на света.

В духа намиращ се сега във всеки един от нас, Бог да види, дали в манастир, в джамия, светилище, или в синагога, да види духа, който ти (Васула) носиш със себе си и мога да видя по лицата им, усмивките им, обичта от 38 страни. Политиците не могат да го направят това... Религията го направи. Ето защо трябва винаги да се придържаме към нашите стойности...

Аз принадлежа към една група, както Епископ Риа (Англикански Епископ). Ние сме последователи на Иисус от Назарет. Той е наш учител. Мохамед е наш учител. Моисей е наш учител. Имаме нужда от всички тях. Поради това през тази седмица ще се намирам в Назарет, моя град...

От самото Сърце на Йордания в Аман, и от името на Негово Величество ви благодаря за това, че отворихте сърцата си и ума и очите си. Имаме пълнолуние за вас тази нощ, за да можете да спите добре. Желаем ви щастливо Поклонение и Бог да ви благослови.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message