DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Описание на Поклонението » Описание на Поклонението - част 6-та »

Йордания

Стигнахме малко по-късно от очакваното в хотел Мариот в Аман. Въпреки, че някои ядоха вътре, мнозина се отправиха към басейна, където ги очакваше топла храна. Беше вече привечер, мракът се разпростираше и духаше хладен ветрец, доста хладен. Друг един повод за хумор, но и за търпение. Ангелите бяха подготвили шега за нас: докато ядяхме, се чуваше музикa от много силни високоговорители. Беше една селекция от Коледни песни. Първата песен беше “Зимна приказка”, последва “Мечтая за бяла Коледа”. Имаше много усмивки, много тръпки, а на следващия ден няколко настинки! Това е един от спомените на поклонението ни. След това отидохме да чуем изказванията на гостите на Васула. Един от тях беше Англиканският Епископ в Йерусалим, преп. Риа Абу Ел-Асал, известна личност и познат на някои от нашите поклонници Англиканци. С присъствието си ни почете също така и г-н Акел Билтаджи, символ на Негово Величество, Краля на Йордания, Абдулa II.

Vassula with Archbishop Boutros Mouallem, Bishop of Galilee, Archbishop Riah Abu El-Assal, Episcopal Church of Jerusalem and the Middle East, and Mr. Akel Biltaji, Advisor to the King Abdullah of Jordan
Васула с Архиепископ Бутрос Муалем, Епископ на Галилея, Преподобния Риа Абу Ел-Асал, Епископ на Епископалната Църква на Йерусалим и Близкия Изток, и г-н Акел Билтаджи, Съветник на Краля на Йордания Абдула II

Г-н Билтаджи каза, "Намирам се тук от името на Негово Величество Крал Абдула II. Приветстваме ви с добре дошли в Йордания! Тук се започна всичко... Тук е люлката на вярата; вървейки и следвайки стъпките на Авраам, Яков, Моисей, Илия, Йоан Кръстителя, Иисус и Мохамед. Тук Юдаизмът, Християнството и Ислямът обичат единия Бог. Пътуването, както разбрах от теб, Васула, е свързано с обичта, помирението, толерантността и търпението, това точно е необходимо тук. Това е земята, в която Моисей ни поиска да дойдем, това е земята, където Небесата се отвориха и заявиха при кръщението на Иисус: “Това е любимият Ми Син, на когото толкова се радвам...”

"Пожелаваме ви добре дошли и искаме да вземете със себе си нашето послание: посланието на Исляма, което искаме да бъде известено. Ислямът е обич. нека всемилостивия и състрадателен Бог да се вслуша в нас. Ислямът е милостивост. Да е човек Мюсюлманин означава да признава другите. Не мога да съм Мюсюлманин, ако не съм Християнин и ако не съм Евреин. По този начин вярваме в тази част на света. В духа намиращ се сега във всеки един от нас, Бог да види, дали в манастир, в джамия, светилище, или в синагога, да види духа, който ти (Васула) носиш със себе си и мога да видя по лицата им, усмивките им, обичта от 38 страни. Политиците не могат да го направят това... Религията го направи. Ето защо трябва винаги да се придържаме към нашите стойности."

Vassula with Mr. Akel Biltaji, Advisor to the King Abdullah of Jordan
Васула със Съветника на Краля на Йордания Абдула II

"Аз принадлежа към една група, както Епископ Риа (Англикански Епископ). Ние сме последователи на Иисус от Назарет. Той е наш учител. Мохамед е наш учител. Моисей е наш учител. Имаме нужда от всички тях. Поради това през тази седмица ще се намирам в Назарет, моя град.От самото Сърце на Йордания в Аман, и от името на Негово Величество ви благодаря за това, че отворихте сърцата си и ума и очите си. Имаме пълнолуние за вас тази нощ, за да можете да спите добре. Желаем ви щастливо Поклонение и Бог да ви благослови." Прочети повече тук

На следващия ден пътувхме до Витания на река Йордан, там където стана кръщението на Господа. Проведохме Светата Литургия в малката Православна църква, в жегата на деня. Литургията беше отслужена от Епископ Йеремия, блестящ в одеждите си, въпреки мъчителната жега. Към радостното отслужване се прибави и прекрасния му глас. Огънят на Светия Дух със сигурност присъстваше!

Bhisop Jeremias officiatingGreek Orthodox Church
Река Йордан (вляво), Гръцкоправославна Църква на мястото на кръщението (вдясно)

 

Bhisop Jeremias officiatingFather Smeir and Bhishop Jeremias
Свещеник и Епископ Йеремия (вляво), Отец Змеир и Епископ Йеремия (вдясно)

 

Procession of the EucharistVassula and the Imam at the Jordan River site
Шествието на Евхаристията (вляво), Васула и Имамът на мястото на кръщението (вдясно)

В областта на Витания Eвреите бяха прекосили Йордания, за да влезната в Обещаната Земя. Това е важна подробност за по-доброто разбиране на служението на Йоан Кръстител. Посланието му беше “покайте се!” Покаянието означава в същото време “завръщане” и “промяна на мисълта”, отдалечаване от греха. 

В притчата за блудния син, момчето казва “ще се завърна при баща си”. Йоан Кръстител води хората обратно на другия край на Йордан, като че ли казва, “върнете се и започнете отново."

Иисус, новият Моисей, особено според Евангелието на Матей, идва на това тук място, във Витания, както споменава евангелистът Йоан, и след това, по известен начин, се завръща, отивайки в пустинята в продължение на четиридесет дена и четиридесет нощи. Това е завръщане в пустинята, където Иисус направи това, което ние не сме в състояние да направим: пресича по съвършен начин пътя на покорството и освобождението. Иисус Е наистина ПЪТЯТ, ИСТИНАТА и ЖИВОТЪТ ни. При НЕГО намираме истинското ПОКОРСТВО и ОСВОБОЖДЕНИЕ от греха САМО в Христос и в никого другиго.

Йоан проповядва покаянието, хората се молят за прошка и Иисус взема върху себе Си нашите грехове и е отговорът на Бога Отец към молитвите на хората. Когато искаме отново да се отделечим от греха, отиваме при Христос, и връщането ни в “далечната област на Йордания” става, за да обновим обещенията на кръщението ни, нещо, което правим не само на Великден, но и с Тайството на Изповедта, където в името на Христос, епископът или свещеникът ни дава опрощение на греховете. Латинският корен да думата “опрощава” има значението на “разхлабва” или “освобождава”. Чрез църквата, Христос ни освобождава: освобождава ни от греха. Дейното ни участие включва връщането ни при Кръщението, когато за първи път срещнахме Христос, кръстен в Йордан, като отговор на Отеца на молитвите на онези, които искаха опрощение и обнавяване, и който вървя на същата земя като нас, показвайки пълно покорство към Отеца, така че да можем да намерим нашето истинско аз в Христос и да опознаем Отеца Му като “наш Отец”.

Продължихме пътя си към Мъртво Море. Някои отидоха да плуват или по-добре да изплуват! Други, чувствайки нужда от малко свежест и сянка, останаха в близкия хотел. Тръгнахме оттам за Петра, където се настанихме в два хотела. Имахме впечатлителни срещи с Васула и всички бяхме в добро настроение. Разговаряхме с нашите другари Будистите и Мюсюлманите, и с много други.

The Dead Sea
Поклонници покрити с богата на минерали кал, Мъртво Море

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message