DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Описание на Поклонението » Описание на Поклонението - част 2-ра »

Ливан

Ливан е уникално красива страна, а град Бейрут е откровение. Архитектурното възстановяване е много успешно, и прекрасната атмосфера на ресторантите залива улиците.

Много поклонници ще помнят откриването на Бет Мириам в сряда, в жегата, множеството и вкусните бисквитки! Чудя се какво ли си мислеха съседите!

Bishop Felix Toppo of Jamshedpur, and Bishop Anil Couto of New Delhi, (India) with Bishop Joao Evangelista Terra of Brasilia, (Brazil)
Света Литургия в Базиликата на Хариса, преп. Феликс Топо от Джамшедпур, и преп. Анил Куто от Ню Делхи (Индия) с преп. Джоао Евенгелиста Тера от Бразилия

В четвъртък сутринта, отидохме да се срещнем с Кардинал Насрала Бутрос Сфейр, Маронитския Патриарх на Антиохия и целия Изток. Някои хора нямат възможността да пият чая със своя местен епископ, но онези, които пътуват с Васула и с Иисус, разбира се, се намират на невероятни места, и се срещат с невероятни хора!

His Beatitude, Nasrallah Boutros Cardinal Sfeir, Maronite Patriarch of Antioch and the Whole East, center, with Vassula and clergy
Heгово Блаженство, Насрала Бутрос, Кардинал Сфеир, в центъра, Васула и клирици

Всвоето приветствие Кардиналът говори за значението на вселенското движение и ни напомни, че Католическата Църква има особена мисия, начело с един Кардинал, който изучава и популяризира вселенството и работи за единството на Християните. Кардиналът е Маронит и говори ясно за значението на самоличността на Маронитите, казвайки ни, че има Маронити в много страни. По този начин, Кардиналът ни напомни факта, че Католическата Църква включва различни ритуали и духовни традиции. Призна значението на Истинския в Бога Живот с тези слова:

"Знаем, че Васула вече беше идвала в Ливан и че търси пътя за единството на Църквите. Знаем, че Васула е представила това, за което се застъпва, и което е в мислите на Апостолското Седалище (Ватикана), и знаем за публикуваната кореспонденция между тях относно този въпрос. Надявам се и се моля да станем едно във вярата на Иисус Христос, който е нашият Изкупител и Спасител."

Кардиналът говори за разделенията между Християните, казвайки, “Моля се на Бога да прости всички наши обиди и да ни върне обратно в единството. Нуждаем се спешно от единството на Християните.” Напомни ни, че Ливан има особено значение в делото на единството.

Продължавайки, Кардиналът каза, “В страната ни, както знаете, имаме 18 деноминации с 6 различни групи Католици, пет групи Православни и останалите са Мюсюлмани. Разделени са на Сунити и Шиити Друзи, и т.н., затова Ливан е считан за топилка за всички хора.”

Първата Литургия на Истинския в Бога Живот стана във величествената Базилика на Хариса, посветена на Богородицата. Някои новодошли в ИВБЖ бяха впечатлени от доминиращите чувства на единство. В края този импулс, който ни издигаше на Небесата, Олтарят включваше свещеници от Православни, Католически, Сирийски, Мелхитски и Англикански общности. Придружаваше ни прекрасен хор и ни насърчаваше присъствието на някои хора участващи в Литургията ни. Какво чудесно началo за едно поклонение!

По-късно, някои поклонници отидоха с Васула в Арменската Православна Патриаршия, където щеше да се срещне с Негово Светейшество Арам I Католикос от Киликия, Патриарх на Православните Арменци, който е също така председател на Световния Съвет на Църквите в Женева. По-специално, той се намираше в чужбина, така Васула се срещна с негово Превъзходителство Кегъм Хахерян, Архиепископ на Православните Арменци в Ливан.

След тази среща, Васула с няколко поклонници се срещна с Президента на Ливан, г-н Емил Лахуд. В един ден, се срещнахме с един Кардинал и с един Президент. В нашата страна, може да не сме в състояние да се срещнем дори с Кмета, но Иисус ни води през различни врати, в различни палати и места, за ни напомни впоследствие, че всички сме деца на Бога и че всички тези, които търсят Бога, трябва да посетят и неимотните. Накрая на деня просто питаме Иисус, къде другаде би желал да ни заведе, и знаем, че тъй като е Той, целия свят е един дворец и че всички са прекрасни.

Президентът Лахуд призна значението на Истинския в Бога Живот, на световно равнище и каза, че присъствието ни в Ливан показва, че тази страна е характерна за това, че всички деноминация съжителстват в дух на солидарност, прошка и съдействие, така че Ливан, както беше казал Папа Йоан Павел II, освен една страна, е също така едно послание, и тази малка страна е и ще продължи да бъде свидетелство за света. Президентът благодари на Васула за делото на Истинския в Бога Живот за това, че подкрепят бедните (имайки пред вид Бет Мириам). Прочети повече

President Lahoud, center, with Vassula and group
Президентът Лахуд с Васула и придружаващата я група

В този свят на многото думи, всяка дума е по-важна, отколкото смятаме. Типични слова на приветствие, учтивост, политически коректни изказвания, често пъти биват изговаряни честно. Домакинът често желае гостите му да се чувстват комфортно, и великодушието изразено с думи често пъти е вярно. Това, което чухме от Кардинала и от Президента бяха слова, които искрено искаха мира и единството. Чухме и други неща, вероятно по-дълбоки от самите думи, защото по особен начин Иисус присъстваше и Светият Дух се движеше сред нас, и се чуваше ехото от опасенията на Сърцето на Христос. Тези срещи бяха важни, може би по-важни, отколкото смятахме.

На много пъти ни беше казан броят на Християнските деноминации в Ливан, които съществуват съвместно с други религии, особено с Исляма. Напомниха ни също на няколко пъти словата на Папа Йоан Павел II, че “Ливан е едно послание”, и в добрината на хората почувствахме готовността за промяна и копнежът за мир.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message