DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Поклонения и Оттегляния » Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г. » Описание на Поклонението » Описание на Поклонението -част 1-ва »

Поклонение на Истинския в Бога Живот 2005 г.

Въведение:

Едно поклонение не е само пътуване, но и търсене. Истинският поклонник всъщност се опитва да намери пътя за своя дом. Поклонението е свързано с религията, защото в крайна сметка нашият дом е с Бога, нашият Създател. Поклонението изразява призива, който изживяваме, призив, който с една дума може да бъде изразен като покана:

"Ела!"

Бихме могли да кажем, че поклонението на живота ни има много повратни точки:правилни или неправилни, кръстовища, маневри, опасни пътища, широки и на пръв поглед лесни, задънени улици с предупреждения, както и слепи  улички. В това дълго поклонение, съществуват и по-малки: пътувания в библейски страни и Свети места, светилища с реликви, известни манастири, и т.н. Всички тези пътувания стават, за да ни напомнят най-дълбокия призив, който не само е свързан с живота след смъртта, но и с това, което става тук и сега.

Сякаш сме лицата на една приказка, търсещи легендарно Царство, най-мъдрия и благороден Цар, мястото, където доминира върховният мир и радост, където изпитваме най-прекрасното чувство на благогоденствие. Да, знаем, че търсим Рая, но Царството е отворено за нас във всекидневния ни живот с всички терзания и предизвикателства от Царя, който сам идва да потърси и да намери нещо по-просто, човешкото сърце.

Поклонението, което е плодотворно, е това, което изживяваме със смирение и обич. Безпокойства, закъснения, прекомерна жега, студени вечери, насекоми, жажда и глад са също толкова необходими, колкото и добрата компания, смехът, полезната храна и молитвата. Поклонението не е почивка, и свещеникът трябва да го обясни това на поклонниците, дори когато е упоменато като “поклонение/почивка”. Почивката е отдих от друга страна, целта на поклонението е да отразява пътуването на живота, затова съдържа труд, упорита работа и решителност. Аспекти на дисциплината, като например, човек да е точен, стават нещо повече от скучни. Те са като малки светлини, осветяващи аспекти на човешката слабост. В рамките на едно поклонение, слабостите се виждат от егоизма, мързела, бунтарството и безразличието. В същото време, някои други блестят. Те са “солта на земята”. (Мт. 5:13)

Тези и много други още неща стават елементи на Царството, което в този тук живот прилича на голямо поле съставено от пшеници и нейната фалшива тара или плевели. Пожелаваме, една от благодатите на това поклонение да е мъдростта да узнаем разликата в нас, но и в света около нас. Това означава, че едно от най-важните предизвикателствa в едно истинско поклонение е призивът за покаяние.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
    Оттегляне с цел Евангелизация в Рим, 2010 г.
    Библейска Гърция Поклонение 2009
    Оттегляне в Мексико 2009 г.
    Среща в Египет, април 2008 г.
    Оттегляне в Бразилия 2008
    Поклонение в Библейска Турция 2007
    Оттегляне в Барселона 2006 г.
    Поклонение в Ливан, Сирия и Йордания 2005 г.
        Описание на Поклонението
        Себеотрицание
        Президентът на Ливан Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Кардинал Сфеир
        Съветник на Краля на Йордания Приветства Васула и Поклонниците на ИВБЖ
        Пример на Единство в Изтока
        Pilgrimage Photo Gallery
        Семейството на “Истинския в Бога Живот” посети Магдуше и Богородицата на Мантара
        Eпископ Анил Куто
    Оттегляне в Метеора 2004 г.
    Поклонение в Египет 2002
    Поклонение в Светите Места 2000
    Поклонение в Светите Места 1998
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message