DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Писма  » Истинското Послание на Истинския в Бога Живот »

Истинското Послание на Истинския в Бога Живот

от Васула Риден
май 1997

Винаги казвам и не се колебая да го повтарям, че посланието на Истинския в Бога Живот не е послание на наказание и мрак и онези, които го представят така, вредят на Истинския в Бога Живот. Напротив, това е химн на Обич, който самият Бог пее за нас. Тази нощ на отстъпничество вече приключва и скоро ще светне. В посланието можем да различим НАДЕЖДАТА и тази надежда е, че Бог се намесва в света, за да ни спаси. Когато Бог говори, разпознаваме, че Бог е, който говори от начина, по който говори. Начинът, по който Бог говори не е странен, нито надут и не се опитва да предизвика страх или да даде впечатлението, че е потресаващ. Съвсем не. Когато Бог говори, издига душата и говори по начина на човек, който е смирен. Не вдъхва страх, а радост и голяма бистрота и речта Му има бащински и топъл тон. Бог ни казва в Писанията: “Не говорих тайно, нито скрих мисълта си. Не казах на Якововото потомство: Търсете ме в празнотата. Аз съм Господ, който казвам какво е справедливо и оповестявам истината.” (Ис 45:19)

За да отдадем справедливост на посланието на Господа, бих казала на онези, които имат склонността да го изопачават, съсредоточавайки целия си живот върху катастрофите и бедствията, давайки впечатлението, че Сатаната се намира под възглавницата ни или в хладилника, да не го представят по този начин. Изследвайте себе си, за да се уверите, че разбрахте добре какво казва Бог. Внимавайте мислите ви и разбирането ви да не ви държат пленници живеещи в страх и в очакването на близки наказания и мрак. Бог би могъл да ви изненада и вие, на свой ред да се разочаровате точно, както Йонас относно Ниневи...

Кой е казвал някога, че тази част или онази ще бъде единствената в Европа, която ще оцелее? Ако някой изпитва нуждата да обърне внимание на “други послания”, разбира се, може да го направи, но да не бърка Истинския в Бога Живот с други послания на наказания и мрак. Ако някой желае свободно да даде свидетелство за Истинския в Бога Живот, искам от него да се съсродоточи единствено върху богатството, с което ни изпълва в това послание Свещеното Сърце на Иисус. Не казвам да не чете или да не проследява други послания. Аз самата изпитвам уважение към тях и съществуват послания, в които вярвам, но днес съществуват и лъжливи послания, които се изсипват като дъжд върху нас и се извършват погрешни представяния от лица, които не разбират дори истинските послания.

Колкото се отнася до онези, които взеха наименованието на Истинския в Бога Живот за своите списания, бих желала да осъзнаят опасността от лъжливите послания в дните ни. Бих желала да се съсредоточат повече върху голямото богатство на Истинския в Бога Живот (бихме могли да изпишем 100 тома върху Троичната Духовност на Истинския в Бога Живот) и можем да вземем Отците на пустинята, Свети Симеон, Свети Силуан, Света Бригита, Света Гертруда и да ги сравним с тези мистици. Това ще докаже богатството на посланията и ще привлече не само читателите на Истинския в Бога Живот, но е възможно дори и свещениците. Вярвам, че не е много благоразумно да подчертаваме само пътуванията ми, и списанията биха придобили интерес, ако даваха информации и сравнения с мистиците, които споменах.

Ако някой желае да разпространи посланието на Истинския в Бога Живот, да организира група за молитва или асоциация, би било по-добре първо да прочете посланията, да ги научи, да ги проучи, за да може да даде свидетелство за тях. Четейки посланията, успяваме да проумеем много повече Писанията. Това го казват мнозина, дори и свещеници. Съществуват хора, които не знаят нищо за посланията, освен нещата, които са чували на срещите ми, гледайки видеокасетите или четат във вестниците откъси от Истинския в Бога Живот. Четейки ги обаче постепенно, от началото към края, посланията ще им помогнат да проумеят по-добре Писанията, които освен това трябва да четем всекидневно. Четейки посланията, вие развивате себе си духовно и обичта ви за Бога се увеличава.

 

 

 

 

 

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
    Пророчества
    Пазете се от Духа на Йезавел
    Пророчество, 11 септември
    Различаване и покорство
    Какво представлява богохулството срещу Светия Дух?
    15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот
    Истинското Послание на Истинския в Бога Живот
    ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message