DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Писма  » ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА  »

 

ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ

В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА 

- от Васула Риден -

Сред многото послания на Истинския в Бога Живот, които ни бяха дадени през всичките тези години, бързо минах през някои от тях, които сякаш пророкуват за това, което става в нашите дни с COVID-19. От изобилната Си Обич, Господ ни зове от 1985 г. в Своите послания към покаяние, към молитвен живот, към помирение с Него. Призовава Църквата Си да се обедини, и да обедини датите на Великден! Опитваше се толкова силно да ни измъкне от нашето отстъпничество и самодоволство. Стана просяк за нас! Господ се опитваше да ни покаже, че истинската опасност за живота не е заплахата от смърт, а лошият избор да живеем без Бога. 

Беше ми поискано от Господа да оповестя посланията Му навсякъде по света. Направих всичко възможно, както и сътрудниците избрани от нашия Господ. Имаше резултати, но не толкова, колкото Господ искаше, поради натрупването на клевети, злословия и гонения срещу тези божествени послания, от най-различни източници, ограничавайки по този начин тяхното разпространение. Какво спечелихме? Какво спечелихме, създавайки препятствия с нашата недоверчивост, за да не бъде чут Гласът на Господа, както би трябвало да бъде чут? Господ, наскърбен, се опитваше през всичките тези години да пробие глухотата ни и през апатията ни да ни доведе при Него, да ни доведе при Живота. Опитваше се да почисти очите ни от люспите полепени от праха на нашето отстъпничество. Недоверието ни не ни донесе нищо добро.

Сега Бог спря света.

Той сложи спирачка на много от материалистичните ни дейности. Иска да размислим върху Неговото Присъствие, което е най-важното в живота ни, особено в този период на Великия пост. Случайно ли е, че това изригване дойде през периода на Великия пост? С Бога няма случайности… Господ ни приканва сега да застанем пред Него, да признаем, че Той е Спасителят на човечеството. Поставя приятелството Си точно пред нас, привличайки ни във вечна задушевна връзка с Него. Може със сигурност да смъмри пандемията с едно само Слово произнесено от Него, точно както смъмри силните ветрове, когато плаваше със Своите ученици в Галилейското Море.

Ето няколко само от Неговите послания…

23 март 1988

“(...) сътворение! пазете се от дявола, защото удвоява усилията си, поставяйки ви клопки като междувременно се преструва, че не съществува, за да сплетничи, без да се боитеот него; о, сътворение! подготвя голямо жертвоприношение за вас; о, как викам от Кръста Си! сътворение, завърни се при Мен! не го оставяйте да ви измами и да ви накара да се отречете от Мен! молете се, молете се за завръщането на душите, *нека всички души научат молитвите, които ти дадох, нека научат тези молитви;(...)”

---------------------------

* Молитвата към Арх. Михаил, молитвата към Богородицата и молитвата към Свещеното Сърце на Иисус Христос. 

 

В това послание, нашият Господ изглеждаше изключително затруднен, когато ни предупреждаваше, че Сатаната подготвя голям холокост. COVID-19 се превърна в холокост, разпростирайки се като мъгла навсякъде в планетата, убивайки масово хора!

 4 май 1988

“(...) Васула, Времето настъпва, неизбежно настъпва; о, елате, любими вие Мои! елате при Мен! Аз съм Пътят, Истината и Животът! елате при Мен сега, докато все още има време; докато тревата все още е зелена и цветовете цъфтят по дърветата; о, елате! обичам ви във висша степен! винаги ви обичах, въпреки злостта ви и лукавите ви деяния; сътворение, защо се хвърляте с такава готовност в краката на Сатаната? сътворение, завърни се при Мен, докато все още духа пролетният ветрец и все още има време за завръщането ти при Мен! ах, Васула, времето почти е приключило, *каквото трябва да дойде, е толкова близо до вас!"

 -----------------------------

*Докато Иисус изричаше тези думи, видях във вътрешно видение жарък, смъртоносен, отровен, мощен вятър да духа срещу нас и природата, оставяйки зад себе си само смърт. Умъртвяваше всичко, до което се докосваше.

 

Във видението видях хора да се опитват да дишат и да вдишват този “вятър”, но вместо да се облекчат, бяха възпламенявани отвътре. Знаем, че COVID-19 атакува белите дробове. Този смъртоносен “вятър” символизира също, че ако умрем, както каза веднъж Иисус, ще умрем поради своето отстъпничество. Ще се отрази на добри и на лоши хора; без разлика. Прочетете, за да разберете: Лука 13:1-5

От дърветата при преминаването на вятъра падаха всичките им листа и моментално изсъхваха. Подобно на Божието Слово в Книгата на Откровението, което не се ограничава в едно-единствено събитие, така и Божието пророчество за наказание, което ще порази белите дробове поради нашето отстъпничество, може да се повтори в бъдеще.

Мнозина проучватели на Писанието признават библейските паралели и връзката им с Християнското пророчество. Библейските паралели показват, че дадено библейско събитие или пророчество може да бъде последвано от бъдещо събитие оформено според предишното му проявление. Един пример за такива паралели може да бъде намерен в Книгата на Изхода, “Моисей простря ръката си към небето, и настана гъст мрак по цялата Египетска земя три дни наред” (Изх. 10:22). Този мрак настъпващ по цялата земя е повтарящо се събитие, което намираме в пророчествата от Книгата на Йоил 3:4, 2:2, 2:10 и в Книгата на Откровението 6:12, 8:12. Друг пример е събитието на слизането на Светия Дух станало върху Мария (Лк 1:35), върху Христос (3:22), върху Апостолите (Лк 24:49; Деян. 2:1-4) и върху Кръстените (Йн 3:5; Деян. 2:38; 10:44-45; 11:15-16), и се явява отново при изливането на Светия Дух върху цялото човечество, пророкувано в Йоил 3:1-5, в изявленията на Папа Йоан Павел II и Папа Йоан ХХIII, които писаха и говориха за една “нова Петдесетница” върху цялата Църква, както и в посланието на Истински в Бога Живот от 10 декември 1995: “като предвестително знамение ще покажа чудотворни знамения на небето, както никога досега; ще стане втора Петдесетница, така че Царството Ми на земята да бъде възстановено;”

По подобен начин може да се приеме, че пророчеството за наказание в Истинския в Бога Живот, което ще засегне белите дробове поради нашето отстъпничество, е показателно за Corona-19, както и за Огнения Ураган, който ще обхване цялата планета.

13 февруари 2016

"давам ти мира Си; ще запишеш ли Словата Ми?

Да, Господи...

това поколение трудно се огъва; омаломощени от греховете си възлагат доверието си на Сатаната, изграждайки надеждата си в него; въпреки че съм застанал пред всеки един да Ме види, малцина обърнаха внимание; лидерите им се разраснаха в жестокост, и смърт очаква много нации от ръката им; колко плаках за теб, сътворение! вие, чиито живот сега ще се излее в смъртта; след това, когато пламъците заближат като езици вашите жители, взривявайки се във въздуха, ще попитам това поколение: къде ще намерите облекчение? и в кого? в Сатаната? във вашето его и в себе си?

дойде времето да се изпълни Справедливостта Ми, тъй като наказанието за това безверно поколение е при вратите ви; ще изпълня нарежданията Си до буква; когато чуете грохот, Гласът Ми ще бъде чут, гърмейки в ушите ви, кънтейки до самите краища на земята; тогава знайте, че светът и всички, които живеят в него ще чуят Гласа на Справедливостта: злото ще донесе смърт на много нации... разруха ще се прокрадне във всеки град;

бяхте ли чули, че 'Ангелът на Яхве ще обгради градове и нации', зовейки всички да се покаят? това са нещата, които ще станат в идващите дни;

затова, вие, които бяхте влезли в Моите Дворове и повярвахте в казаното от Мен, молете се и не се страхувайте или опасявайте, но вие, които се присмивахте в продължение на безкрайни години на словата Ми, поразявайки с езика си Моите пророци, пазете се! защото използвахте лъжи, за да оправдаете лъжите си, наистина погребахте Словата Ми в собствения си гроб; да, наистина, усуквахте Словата Ми; но греховете ви създадоха бездна между вас и Мен; и сега Справедливостта няма да бъде удържана; казвам ви, горчиви ще бъдат идващите ви дни, когато ще се изправя пред вас... молете се и не позволявайте на клепачите ви да се затворят, заспивaйки!

ето как трябва да се молите:

 

"Яхве, Боже мой, нека молитвата ми стигне до Теб,

чуй вика ни за милосърдие и помощ,

прости на тези, които нямат вяра в Теб, Боже мой,

и не се доверяват на силата Ти да ни спасиш;

не взривявай светлините на дните ни,

изпепелявайки в светкавица земята;

а в Своето Бащинско Съчувствие,

смили се над нас, и ни прости;

не позволявай на лукавия

да пролее кръвта ни като вода;

прости вината ни, потисни гнева Си,

припомни си нашата слабост;

възспри Своите ангели на гибелта,

давайки ни още една възможност да се окажем

достойни за Благостта Ти;

уповавам се на Теб; амин"

с каква охотност ще получа тогава тази молитва; тази молитва ще Ме накара да отстъпя! дъще, ще благословя всички онези, които искрено ще се молят с тази молитва; нека бъде чуто това пророчество; “денят и часът принадлежат на Мен, вашия Бог,” това е, което ще кажете на тези, които ви питат за времето и часа на Моята Справедливост! Обичта ви обича;"

Молитвата по-горе е идеална за нашите времена. Моля, разпространете я по света и нека всеки да се моли със смирено сърце... Тя показва също така с каква готовност Бог иска да ни помогне да се избавим от нашите нещастия!

Сега, следващите две послания са много важни за времената, в които живеем с COVID-19:

На 23 май 2018, преди почти две години, ясно чух Глас, който произнесе на френски език, че “скоро ще се произведе атмосферна експлозия”. Почти година по-късно, на 10 април 2019, Христос отново го спомена и този път написах като бележка под линия към посланието. Христос говореше за огън, който ще падне върху нас, но този “огън” не е физически огън запален от хора, а нещо друго, което ще погълне хората. Това, което се случи днес с COVID-19, е само началото на осъществяването на това пророчество. Гласът, който чух, използва израза “атмосферна експлозия”, което означава също, че ще дойде внезапно, но мощно, подобно на въздействието на бомба. Христос продължава в посланието от 10 април 2019, че това не само ще засегне много нации, но и икономиката, което очевидно става, използвайки този израз: ще изтреби всичко, което човекът построи. Ето някои откъси отнасящи се до COVID-19 от посланието на 10 април 2019:

“(...) Звярът ви следва, изпълвайки ви със своите лъжи, преследвайки ви в нощната тишина, за да не се разкрие; като тъмна сянка бродеща в мрака подготвя яма за вас; устата му е пълна с гнусотии, и с всички грешки, които направи на теб, поколение, и ти все още си в неведение за злите му намерения… и неговата нечестивост? колко още предупреждения да ти дам?

дни на изпитания ви предстоят; огън(1) незапален от човек ще погълне нациите и ще изтреби всичко, което човекът построи; природата ще се изправи срещу вас и наводненията ще повлекат цели множества; от лицата ви ще се изтрие подигравателната усмивка, която имахте всеки път, когато чувахте да се произнася Святото Ми Име; тогава всичко скрито в мрачните ъгли ще бъде разкрито; воали от мрак са се струпали за теб, неверно поколение;

обръщам се на Запад, след това на Изток и виждам Домът Ми да се отклонява, защото мнозина са се отказали да търсят Светлината; мнозина се движат, както им се харесва с грешни решения, които осакатяват Тялото Ми; те в много отношения Ме откъснаха от живота си; Моите Правила и Моите Учения са смазани под развалините на Дома Ми, изтласквайки зад себе си Моите Дела;

плътта ти се разлага, поколение, и душата ти е като изсъхнала земя, безводна; трябва да чуя вик на покаяние; напразна ли беше Жертвата Ми? всяко създание сътворено от Отеца Ми не трае никога повече от диво цвете и с порива на вятъра загива, но душата му трае за вечността... и завинаги; Аз съм Пазителят на живота ви; пазя ви, покривам ви със сянка и ви закрилям; дадох Живота Си за вас, за да можете да живеете, какво повече бих могъл да направя и не го направих? затова станете, сега! и се покайте! признавайки ужасните cи дела;(2) злонамерено поколение, отвърни се от злите си пътища, промени поведението и действията си и ще те чуя и ще ти простя; не забравяй, че дадох Живота Си за теб; бягай далеч от греха, както от змия.

в тези последни дни използвам ветровете като пратеници, които изпращам навън в пустинята, като номади, да изградят Моето Тяло,(3) да го украсят и да го обединят; (...) ic”

 -----------------------------

1. На 23 май 2018, ясно чух глас да казва на френски: “скоро ще се произведе атмосферна експлозия...”

2. В Божиите Очи всеки грях, дори малки грехове, които считаме за незначителни, са ужасни в Божиите Очи, и Той ги вижда големи!

3. Църквата.

 

Отец Хулио Гади от Филипините обяснява: “Препрочитайки книгата на Васула Раят е Реален, Но и Преизподнята Също’, виждам, че Васула ни предупреди още през 2013 г. за тази пандемия, както пише на страници 154-155: “Силите на Мрака се увеличават и покриват много нации като мъгла, и не можем да кажем, че не ни бяха дадени знамения за тази война!”Сега изживяваме тази пандемия навсякъде в света и пренасянето е чрез тези “капчици”, които капчици са “МЪГЛАТА”, както се споменава в книгата.” 

Пишейки тази статия, отворих Истинския в Бога Животи очите ми попаднаха право на този пасаж от 23 септември 1991, където Вечният Отец говори:

 “какво виждаш, дъще?

Светия Лик на Сина Ти, измъчен от болка. Лицето Му е, както върху Святата Плащаница.

не е ли това достатъчна причина, за да тръгнеш напред и да жертваш малко от своето време и енергия? погледни пак, дъще… какво виждаш сега, Васула?

Виждам нещо като лек червен облак изпълващ небето, да се простира над нас и да се движи сега като мъгла, изпълвайки все повече и повече небето; движи се полека, но прогресивно.

пиши: “като изгрев се разгъва над планините един народ многоброен и силен, подобен никога не е бил видян и подобен няма да има никога вече до най-далечните поколения;”*да, наблизо е… а сега какво виждаш, Васула?

 Живи човешки факели...”

 ------------------------------

*Йоил 2:2

 

В същата книга, на страница 211, обяснявам също така, че в същото време, докато тази пандемия излезе извън контрол, ще унищожи и икономиката. Написах: “Икономическата криза е друго едно голямо знамение за човечеството. Всемогъщият Бог сега разбива Мамона, който представлява бога на парите, и на когото светът ниско се покланя и обожава, носещ егоизъм, войни и нечестивост в сърцата на хората, вместо обичта на Бога.”

Църквата учи, че Бог може да извлече добро от злото; може би е така, за да ни накара да осъзнаем, че без Божието Присъствие в живота ни, богатството от само себе си не е достатъчно, за да ни направи щастливи. Сякаш Бог ни позволява да преминем през Великия пост, претърпявайки голям пост, подложени на въздържание в световен мащаб! Може би Бог иска от нас да спрем да живеем по начина, по който живеехме.

Може би се опитва да поправи нещата и да коригира сравнителните везни, например, казва ни, че нашето здраве струва повече от здравето на икономиката; грижата един за друг в кризисни времена е по-ценна и благородна в Очите на Бога от натрупването на земни съкровища. Природата вече лекува; небето изглежда най-после, че “диша”, въздухът е по-чист, замърсяването не е вече, както преди. Божията обич, която ни закриля, е вън от човешкото възприятие, и Той ни уверява в посланието Си от 6 май 1992, където разкрива:

“Днес Сатаната повръща цялата си омраза върху земята; в яростта си разкъсва и разтърсва цели страни, руши и носи бедствие след бедствие, но с голяма мощ Ръката Ми ще съгради наново всичко, каквото той разгроми;”

Важното е да признаем, че сме грешници и истински да се разкаем… Bторо, не бива да се страхуваме. Ако сме били близо до Благословената ни Майка и Иисус, няма от какво да се страхуваме.

Факт е, че никой не е очаквал тази вълна на пандемия да покрие толкова бързо целия свят, разпространявайки се във всички нации! Сякаш Сатаната излива смъртоносното си повръщане върху нас, както каза Иисус на 6 май 1992. Мрази ни! Но Иисус ни предупреждаваше многократно през всичките тези години, че Сатаната подготвя голям холокост, за да ни унищожи и че това невидимо зло ще се промъкне върху нас като крадец, неочаквано; то се промъкна върху нас мълчаливо като змия, защото бяхме отворили широко вратите, позволявайки на злото да влезе. Бог не искаше това зло да се случи.

Ако хората все още въстават срещу Бога, след като тази пандемия отмине, Господ ни предупреди, че ще има Огън с жупел падащ върху нас, след едно последно голямо Предупреждение, което ще ни даде. Ще привлечем от небето Божието Правосъдие. Спомняте ли си Ниневия? Ние сме съвременнатаНиневия, но не съвсем, защото поне когато царят на Ниневия беше предупреден, веднага предприе действия и пости и даде заповед на всички хора и техните животни да постят, а той носеше вретище, разкайвайки се, затова Бог омекна.

Приканвам доброверните хора да се молят за хората, които не биха се вслушали, защото голямото Предупреждение ще бъде едно от последните предупреждения, преди голямото Наказание с Огън. Когато дойде Наказанието с Огън, земята ще се разклати и ще се измести от оста си. В резултат, дори земната гравитация може да се промени. Малцината, които ще останат (зависи от нас да имаме повече променили се и завърнали се при Бога хора), светът накрая ще се възрадва на период на мир. Ще Го послушаме ли този път? Ще вземем ли най-сетне насериозно посланията Му на “Истинския в Бога Живот”? Ето самите слова на Христос:

18 февруари 1993

“и с Чашата Си на Справедливост ще ви накарам да заприличате на змии, на усойници, ще ви накарам да се влечете по корем и да ядете прах в тези дни на мрак; (...) когато чуете трясъка на гърма и блясъците на светкавицата, знайте, че Часът на Справедливостта Ми е настъпил; земята ще се разклати и като падаща звезда, ще се разтърси, изтръгвайки от мястото им планини и острови; цели нации ще бъдат заличени; небето ще изчезне, както се навива пергамент…”

“Ще ви накарам да се влечете по корем”, изглежда, че е обяснението на това, че земната гравитация може да се промени за няколко мига след голямо земетресение. 

Добавям по-долу послание дадено от Благословената ни Майка, която ни обяснява как злото влече зло.

15 май 1990

“мир на вас, деца; Аз, Святата ви Майка, ви подготвям да срещнете Господа; възпитавам ви в духовния ви растеж; покривам ви с благодати, за да ви помогна и да ви насърча; осъзнайте, че това са особени дни, които живеете в тези ваши времена, това са дни предшестващи Пришествието на Господа, те са отварянето на Пътя, откъдето Господ ще дойде; тези дни са подготовка за слизането на вашия Цар; молете се всички да са готови; молете се горещо, малки Мои деца, за тези души, които отказват да чуят и отказват да видят, молете се по този начин на своя Отец на Небето:

Отецо Всемилостиви,

нека онези, които чуват

и отново чуват,

но никога не разбират,

да чуят този път Гласа Ти

и да разберат, че си Ти

Светият на Светите;

отвори очите на онези,

които гледат отново и отново,

но никога не виждат,

този път да видят с очите си

Святото Ти Лице и Славата Ти,

постави Пръста Си на сърцето им,

за да се отвори сърцето им

и да проумеят Верността Ти,

моля се на Теб, за да Ти поискам

всички тези неща,

Правдиви Отецо,

да се завърнат и да бъдат излекувани

всички нации посредством

Раните на Любимия Ти Син

Иисус Христос;

амин;

искайте от Отеца да прости на неотстъпчивите души, които отказват да чуят и да видят; Отецът е Всемилостив и ще бди над всички Свои деца; да, малки вие, за Бога сте тамян, когато се молите за спасението на своите братя; колкото по-горещи са молитвите ви, толкова по-мощни са;

благодарете на Бога за това, че ви повика и с благодатта Си ви накара да чуете призива Му, затова, молете се за онези, които отказват да чуят;

времето не търпи отлагане и мнозина са още в неведение и в дълбок сън; дните минават и Сърцето Ми потъва в дълбока скръб, гледайки отвисоко днешната младеж; липсва обич… но и те никога не са срещали обич; мнозина от тях дори никога не са получавали топлина или обич от своята майка, защото тя никога не им я е давала; светът стана студен, ледено студен и родителите се обръщат един срещу друг, детето се обръща срещу родителите си от липса на обич, майката се отрича от горещите молби на детето за обич; светът е мъртъв откъм обичта, лежи в пълен мрак, тъй като омраза, ненаситност и егоизъм господстват по цялата земя до нейните вътрешности;

потресена съм от ужасни сцени, с нечестивостите на този мрачен свят и отстъпничеството проникнало в самото светилище; бедствията, гладът, скърбите, войните и бедствията, всичко това бива привличано от васвсичко, каквото идва от земята, се завръща на земята; земята се самоунищожава и не е Бог, който изпраща всички тези бедствия, както мнозина от вас са склонни да вярват; Бог е Справедлив и Всемилостив, но злото привлича зло;

молете се горещо, молете се със сърцето си за завръщането при Бога и за спасението на епохата ви; деца Мои, молете се заедно с Мен; нуждая се от молитвите ви; молете се и ще ги предоставя на Бога;

уверявам ви, че съм с вас, където и да ходите; никога не ви оставям, вас, които сте Мои деца;  благославям ви всички;”

И така, Господ казва:

“Светият Ми Дух ще събере осакатените и ще доведе заедно с тях заблудените; ще бъдат присадени към Мен; за да почетат още веднъж Cвятото Ми Име и да възстановят Царството Ми на земята; (...) затова от какво се страхуваш? cтеб съм…” (28 декември 1993)

 

Отец Й.Л. Януци сподели и той прозрението си. Ето какво каза:

“Както в дните на Египтяните, Бог изпрати бедствия продължили няколко месеца, за да ги накара да се откажат от лъжливите им богове и да им напомни, че Той е единственият Бог там, така и през последните няколко месеца Той отне лъжливите богове, пред които се покланяме. Не е странно, че с този вирус, който е едно зло, но Бог го позволява, сме свидетели на затварянето на всички места за развлечение, театри, стадиони, граждански и търговски центрове. Може би това събитие има за цел да ни върне при Бога, който разкрива в посланията на Истинския в Бога Животследното:

 13 март 2020

“повикай хората и им кажи: без покаяние и искреност в молитвата ви това зло ще продължи по-дълго, отколкото смятате; обърнете се към Мен, вашия Бог и се покайте; една искрена и всеобща молитва ще стигне до Мен, вашия Бог; постите ще прогонят демоните; всяка жертва е приемлива за Мен; изоставете летаргичния си дух и се отречете от злите си пътища, и се помирете с Мен, вашия Бог; нека чуя: “Господи, смили се над мен, грешника!” и ще проявя състрадание; и ще изсипя благословии върху всички вас; елате, не се страхувайте; слушам... ic” 

Вероятно най-важното не е ваксината, а може би Бог просто разрешава тази изолация, за да ни откъсне от разсейванията на света и да бъдем отворени като Му позволим да извърши в нас едно вътрешно обновление по време на Великия пост, като се съсредоточим върху единственото нещо в света, което наистина е най-важното: 

 Иисус Христос.”

Васула Риден

28 март 2020

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
    Пророчества
    Пазете се от Духа на Йезавел
    Пророчество, 11 септември
    Различаване и покорство
    Какво представлява богохулството срещу Светия Дух?
    15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот
    Истинското Послание на Истинския в Бога Живот
    ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message