DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Писма  » Пазете се от Духа на Йезавел »

Пазете се от Духа на Йезавел

от Васула Риден

Въведение

Една от причините, поради която Бог създаде човека беше, за да докаже на Сатаната, че не е само в естеството Му да иска да предаде славата Си на сътворените същества, но че може и да ги обожестви, “както Всевишния”, от прахта на земята. Това създание ще ce изправи от калния произход на тленната материя и ще се издигне във върховните висини на божествеността, ставайки бог по благодат. Затова, човекът във възстановеното и освещено състояние стои високо и над всички рангове, дори и тези на ангелите. В Православното боготворение, Благословената ни Майка е назована, “сладост на ангелите” и “най-високата в небесата” и “по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите”.

Но нашият противник, Сатаната, от момента, в който Бог ни сътвори беше срещу нас. Изпълнен със завист за това, че Бог ни сътвори по Свой образ и подобие, не престана въобще да използва свободата си, за да изпитва човека и да го изкушава, за да го накара да падне.

Светът днес не вярва в съществуването на Сатаната, като лукав дух или в какъвто и да е друг лукав дух, нито вярва в другите мрачни сили, които измъчват Божието сътворение. Приемайки човек, че съществуват зли духове, той вече е спечелил част от духовната борба. Но Иисус ни предупреди, че един от последните трикове на Сатаната, в дните ни, е да накара хората да вярват, че той не съществува, нито място като преизподнята. Мнозина Християни днес не знаят за присъствието му, както и за присъствието на лукавите духове, било от материална гледна точка, било от духовна и за влиянието, което могат да оказват върху нас. Така, отхвърляйки тази реалност, ние даваме на Сатаната и на падналите му ангели свободата да се движат и да обикалят, без да биват откривани или възпрепятствани. Сатаната не е чисто и просто форма на злото, или енергия, или идея, а реална личност с интелигентност. Заедно с него са орди от други лукави духове, които участват в същата борба срещу Царството на Бога, и ако би било възможно да бъдат видени физически с голо око, щяха да затъмнят слънцето.

Знаем и сме учили, че лукавите духове никога не се задоволяват да обикалят в блата и отворени места, а търсят винаги да направят своя обител тяло или душа. Обикалят, търсейки за “отвори” и възможности да се настанят в душите. По всяка вероятност, демоните никога не се безпокоят, когато екзорсизмът става от боязливи или женствени лица, и затова може би намираме в Православната Традиция практиката буквално да се духа, за да бъдат прогонени демоните и да ги плюват. В кръщелния ритуал искат от кръщавания да духа и да плюе Сатаната три пъти. Един Православен свещеник казва за това: “Колко жалко, че някои свещеници са прекратили този обичай, намирайки, че е вулгарен и неприятен. О, ако знаеха само колко улесняват Сатаната! Сигурно симпатизира хората с такава учтивост и изисканост и оценява тяхното сътрудничество...”

Един Грък Православен отец каза: “Православната Църква явно има остро чувство за реалността за съществуването на дявола като невидима личност, която не само се стреми да завладее душите и телата на хората, но обитава и в материалните неща, както къщи, някои стаи, във въздуха и във водата. Преди кръщаваният да бъде спуснат в кръщелната вода, винаги се провежда екзорсизъм на водата, за да се освободи от дяволските сили. Например, свещеникът се моли “да бъдат отстранени от нас всички въздушни и невидими идоли и да не крият в тази вода мрачни демони, нито да проникне в покръствания лукав дух, молим те, Господи, прогони и унищожи смътните мисли и вълнения.” И тогава, духа три пъти на кръст водата и я подпечатва, потопявайки ръката три пъти и правейки знака на кръста във водата и казва: “Нека бъдат съкрушени под знака на скъпоценния Ти Кръст всички противни сили!”

Много Християни не разбират, че е възможно да са носители на един или на повече демона. Не могат и да си представят, че физическата или психическата болест, която ги мъчи е възможно да е причинена от лукави духове, които обитават вътре в тях. Редица емоционални разтройства, неврози, смущения, неоснователни страхове, безпокойства, главоболия, астма, алергии и други психосоматични заболявания много често са причинени от демон, който е завладял душата или тялото на някого. В нашите дни, ако някой спомене нещо такова, ще се изсмеят на тази идея или просто ще си помислят, че такива мисли принадлежат на Средновековието, че са остарели или суеверни. Ако оставим един такъв демон или го пренебрегнем, ще предизвика още по-голяма щета, защото ще бъде сякаш каним този лукав дух да се настани постоянно в нас.

В тази статия ще се съсредоточа най-вече върху един дух, който е много общ и се намира особено в религиозните кръгове, но и в офисите, семействата и в приятелското обкръжение. Лесно може човек да го различи, ако познава неговото поведение. Това е продукт на плътта, която отваря вратата на лукав дух. Това е поведението на човек, който, за да притежава контрола използва тактики на манипулация, доминация и заплашване на другите. Когато е в Църквата, то е, за да прекъсне потока на Духа. Дяволът ненавижда пророческия поток произхождащ от Бога, защото пророческото служение изисква покаяние, с което злото се откъсва без компромис. Пророкът говори винаги против Йезавел. Освен това, пророческите слова излизат с творческа сила, която неутрализира врага. От голямо значение е фактът, че Йезавел искаше да погуби Илия. Духът Йезавел ненавижда пророческия, безкомпромисен глас. Не може да изпълни програмата си, имайки около себе си един пророк. Тук, обаче, няма да говоря за царицата Йезавел, съпругата на цар Ахаав, откъдето взема името си, след като можем да прочетем в Писанията и да узнаем тяхната история. Ще пиша само за духа й.

Лицата Йезавел имат личност оформена чрез демонски мисли с цел контролиране. Следователно, лицето трябва да прояви готовност да види истината в очите, без заобиколки и да позволи на Бога да разпъне плътта му. Плътта и моделите й трябва всекидневно да се подчиняват на Светия Дух, за да може човек изцяло да се освободи.

Иисус беше предупредил Църквата на Тиатир за този демонски дух, който се нарича Йезавел. Негова цел е да накара пророците на Бога да замълчат, защото така ще унищожи свидетелството на Иисус, което е духът на пророчеството (Откр. 19:10). Отдалечава ни от истината и от словата дадени от нашия Господ в полза на Неговата Църква да следваме, каквото произхожда от Бога. Експерт е в имитацията на Бога и може да подвлече много вярващи далеч от истинското пророческо откровение, което се дава с благодатта на Бога. Тъй като духът Йезавел фалшифицира пророческото помазване в дарове, призоваване и власт, пророческият водач става прицел за духа на Йезавел, както и една църква, в която пророчеството бива особено зачитано. Една пророческа църква и водачите й трябва да осъзнаят, че ако духът на Илия предстои да се завърне, същото ще стане и с противния му дух – духът Йезавел.

В тези последни дни Светият Дух ни води да бъдем наясно повече отвсякога спрямо този лукав дух, разкривайки ни името му. В миналото, беше проникнал в известни групи за молитва, предизвиквайки много щети, разочарования, пререкания и в крайна сметка разделение и разруха, както и в асоциациите на Истинския в Бога Живот. Не пропусна да проникне и в добрата работа на Координаторите и да я разстрои, но с благодатта на Бога ще успяваме винаги да го различаваме и да го прогонваме от обкръжението си преди да се извърши щетата. Както ангелът, който прочиства плевелите от житото, имам чувството, че сега е времето, когато нашият Господ чисти Своята нива.

Намирайки се пред Йезавел

През последните четиринадесет години, колко пъти бивах изправяна пред този дух, без да зная името му! Срещах хора с този лукав дух на моите митинги, срещи, в групи за молитва и другаде. Колко пъти чувах тази класическа фраза: “Аз съм точно като теб. Имам същите изживявания като твоите. Разбирам те. Бог ми казва същите неща, които казва на теб.” Или, “Иисус ми дава послания, които са много подобни на твоите. Трябва да обединим силите си и да работим заедно.” Или, по-пряко, “Иисус и Дева Мария ми казаха, че трябва да работим заедно.” Някои са по-прости, но еднакво смъртоносни и казват: “Богородицата желае да направиш това или онова”, показвайки ми какво да направя. Тези забележки стават устно или писмено, дават ми се на ръка или чрез приятели,  писмено послание от “техния ангел” към мен или от “Христос или Богородицата”, много от тях ме ласкаят, за да ме подведат, или обвинявайки ме остро за това, че ги отхвърлих!

Даден истински дар на Светия Дух никога не се самохарактеризира, а оставя Бог да позволи да го открият. След като е Негово дело и възнамерява да го използва, ще се погрижи в Неговото време да бъде оповестено. Ако някой получи истински зов от Бога, хората ще го разпознаят. Но толкова много са тези, на които не е даден дарът на пророчеството, обикалят поставили си табели и се унижават, поставайки сами етикети.

Един ден бях на транзита на Ница, очаквайки полета си, до мен се приближи млада госпожа, която очевидно ме беше разпознала. Каза, че чете вдъхновенията на Истинския в Бога Живот и че много й харесват. Тръгвайки си, ми даде картичка с името и професията си. Прочетох: “Пратеница на Бога”. Колко безочлив може да стане човек!

Много наскоро, трябваше да се изправим пред този лукав дух на много и различни места. Благодарение на помощта на от. Абертон и от. Саливан се справихме с голям успех с този лукав дух, но не без борба. За съжаление, онези, които го имаха и им беше поискано да пристъпят към молитви за освобождение и лечение, и до днес не са го направили. Много е трудно да огънат горделивостта си и да подчинят своето его. Онези, които казаха, че са отишли на молитва за освобождение, го направиха, без да са убедени, че имат този дух; отказвайки, че го носят, това не помага много, защото блокират достъпа на Светия Дух, който е готов да ги излекува.

Йезавел, самоназовавайки се “пророчица”, учеше и заблуждаваше Божиите служители. В продължение на векове вече обикаля, търсейки да поразява пророческото служение дадено на някое лице или на Църквата, и там, където пророческия дар съществува, бъдете сигурни, че рано или късно ще се прояви и духът Йезавел. Понякога се съмнявам дали този, който го има, подозира, че е носител, след като е решен да постигне целта си на всяка цена.

Вероятно, мнозина биват подведени от това, че Йезавел беше религиозно лице и се занимаваше с религиозни неща. Тя беше дъщеря на Етваал, което означава “заедно с Ваал”. Привлече към Ваал съпруга си Ахаав. Ахаав се ожени за нея, противно на Божията заповед. Името Йезавел означава “без обител или местопребиваване”. Истинското обяснение на Йезавел може много добре да се опише като поклонение пред собствената воля.

Някои характерни черти на Йезавел

Чистата битка с духа Йезавел е над хората. В църквата, този дух желае да управлява и да контролира народа на Бога. Ако не сме решителни, ще отстъпим пред неговия чар. Поддържа, и влияе сериозно на религиозните организации, както и на политическата власт. Въпреки че Йезавел е религиозна, тя упражнява лъжливата си сила срещу истинския пророчески божествен поток. Мрази пророците и всякакво пророческо служение. Мрази особено покаянието, смиреността и молитвите, с които се застъпваме за другите, защото рушат нейните укрепления на упоритост и горделивост.

Лицата Йезавел обичат да проявяват чувство на сила, която не притежават. Основават се на заплахата, за да се помрачи умът на онези, които са поставили за цел да потиснат. Колко често този дух се опитва да упражнява влияние: в църквата – “Ако направиш това, ние няма да допринесем”. Или “Подчини ми се, иначе няма да получиш никакво духовно покритие.” В духовните организации – “Ако не се съгласите с мен, ще се оттегля и правете, каквото искате без мен, и цялата работа, която съм изготвил, ще я задържа.” Да, ако не се съгласи човек с дейността му/й, ще съществуват последствия. Заплахата цели да повлияе на дадено лице. Използането на страха поставя под контрол човека, да не би да загуби нещо ценно. Това е изнудване и е далеч от обичта на Бога, защото всички тези неща са неподходящи канали, използване на нелегална сила и власт, показ на сила, която не е наша, за да я използваме. Това в никакъв случай не подразбира, че човек не трябва да защитава себе си, но по-скоро, че трябва да го направи по правилния начин. Манипулирането, заплахата и угнетяването на другия, е явно упражняване на контрол и незаконна власт.

В първите етапи на моето свидетелство, когато живеех в Швейцария, до мен се приближи една госпожа, която изглеждаше вежлива и готова да помогне с Френския превод. Тогава нямах никого, затова приех. Нейният съпруг работеше в училище и преподаваше Френска литература. Изглеждаше подходящ за преводите, след като и съпругата му би могла да помогне в тази работа. Но когато прочетох текста, който ми донесе, открих, че терминологията далеч не е Библейската терминология. Простите, ясни слова на Иисус се бяха превърнали във Френска литература, губейки нюанса на задушевност. И както знаем, Истинският в Бога Живот има много тесни връзки с Писанията относно терминологията. Действително, съществуват много цитати от Писанията. Възползвах се от свободата да променя някои думи с библейски, вземайки ги от Френската Библия. Когато откри, че бях посмяла да се намеся в това, което тя наричаше “свое” дело, ме заплаши и ме обвини за намеса в това, което тя наричаше съвършен Френски, назова ме невежа, която не познава изтънчения Френски език, напомни ми, че нейният съпруг е преподавател по Френска литература и т.н. Написа ми много сурово писмо и каза, че или ще превеждат по техния начин, без да променям езика им и да поставям Библейския език, или ще изоставят работата. След като се посъветвах с моя изповедник, той ми каза да ги оставя да си вървят.

Телефонирах й и й казах, че не приемам това, което казваше. Огорчена, тя ми поиска да й върна ръкописа на превода. Веднага се обърнах към нашия Господ и Му поисках да ми изпрати преводач. Същата вечер ми се обачи Люсиен Ломбар и ме попита дали може да направи нещо, може би преводи. По такъв начин работи нашият Господ. Ако един инструмент Го разочарова, замества това лице. Няма проблем.

Тази госпожа, след като беше възпряна да превежда, написа своя книга с “божествени послания”. Отиде в Белгия и я отпечата там. Духът Йезавел е и отмъстителен. Започна да се доближава до много мои приятели и да им казва колко съм лоша и че тя също има видения. В едно от нейните видения, каза, че видяла Падре Пио, който й показал, че действително съм много лоша и че съм лъжепророк. Тъй като това не й се видя достатъчно, за да ми отмъсти, отвори сайт срещу Истинския в Бога Живот. Мисията й беше да разруши пророческия поток на Бога. Доколкото ми е известно, сайтът й продължава да съществува.

Други характерни черти на лицето Йезавел, правейки се на Повелител – правейки се на Мъченик

Самосъжалението е чисто съзнателно примирение и приемане на манталитета на жертва. “Когато гледате на себе си като на жертва, изпадате буквално в греха на Йезавел, защото не й се съпротивлявате”, е написано в една книга относно духа на Йезавел. Говорят за братска обич, но вършат съвсем обратното, съзнателно или несъзнателно. Тази “обич” не е божествена, нито дори изтънчена човешка обич. Това е по-скоро напълно егоистична обич със свой дневен ред, търсеща признание или контрол. Биха използвали дори религиозен термин, пост, и религиозен повод, за да стане тяхното. Ще ви приведат цитати от Писанията, за да ви проповядват и да ви изнесат цяла лекция върху моралните ценности, с цел да ви покажат колко сте лоши и колко далеч са мислите ви от Бога, за разлика от тях, които са толкова добри, дори превърнати в жертви. С други думи, правят се на Повелител, който е духовно издигнат и по-нависоко от вас, вместо да са смирени служители на Бога, които следват това, което казват Писанията: “Не вършете нищо от съперничество или тщеславие, а в смиреност нека всеки да счита другия по-нависоко от себе си. Нека не се грижи всеки само за своя интерес, а за интереса на другите.” (Фил. 2:3-4)

Забелязах, че Йезавел има много черти. Ще приеме, каквато и да е, стига да постигне целта си. Другата маска, която използва е вместо на Повелител, на Мъченик. Тази страна на Йезавел ще се опита да манипулира всички, обвинявайки ги в злост срещу нея. Опитват се да ви накарат да повярвате, че не сте разбрали добре и че преследвате невинна кръв, точно като на Жертвения Агнец, или мъчени, както Светите Мъченици. Имахме един, който сравняваше себе си с Иисус, Върховната Жертва, когато Иисус беше принуден да напусне Израел заради Ирод. Този човек имаше духа на Ахаав и беше манипулиран от духа на Йезавел. Понякога обаче, и самият той имаше духа на Йезавел и започнах да вярвам, че както човек може да има раздвоена личност, същото може да е и с духовете намиращи се в хората. Смятам, че конкретното лице имаше и двата духа; ще спомена един случай, където се виждат и двата духа.

Той възглавяваше групата за молитва и беше позволил на друго лице, с духа Йезавел, да поеме не само неговите духовни дейности от егоистичната му програма, но и тези на групата за молитва. Смяташе, че ако провъзгласи духа Йезавел за Пророк и Лечител, щеше да спечели популярност в упадналата и готова да се разтури група за молитва. Когато открих и се изправих срещу тези два духа, водачът с духа Ахаав се опита да прехвърли отговорността върху невинни хора, обвинявайки ги за много неща. Затова смятам, че човек може да носи и двата духа. От Ахаав той стана Йезавел, след като не се затрудни да излъже, за да се оправдае. Йезавел не се колебае да излъже, позната е за това. Водачът на групата за молитва беше принуден да се отдалечи не само от групата, но и от страната на местопребиваване, за да избегне съдебно дело, което продължава да е във валидност. Въпреки че му беше препоръчано да се оттегли за молитва за освобождение и лечение, той отказа, действайки сякаш беше понесъл несправедливо нападение. Приемайки духа на мъченик, те привличат за съжаление много привърженици за своята "кауза". Това вече ги задоволява и никак не ги интересува, че са причинили разделение и са станали позор в очите на Бога.

Също така, много често човек с духа Йезавел се появява без предупреждение в къщата на някого, казвайки, че Господ му казал да отиде да се помоли за определен повод. Изпитват нуждата да се молят, отиват при други хора, но това обаче не произхожда от Бога.

Заставайки срещу духа на Йезавел и Ахаав

Когато духът Йезавел застава срещу истината, смята за враг другото лице. И тогава се нахвърля с щурмове срещу “врага”. В действителност, не съществува по-голям гняв от този на властно лице. То никога не признава вината си или се отказва от чувството за власт и ще отмъсти на този, който се е изправил пред него. Отбранителността е често срещана реакция, когато му се указва нещо. Гордостта му заедно с дълбоко вкоренена несигурност, не понася поправка, защото възприема всяка поправка като отхвърляне. В резултат, никога няма да чуете от човек завладян от дух на контрол над другите, че е направил грешка. Грешката е винаги на другия. Никога не съществуват налице виновност, съкрушение или истинско угризение.

Духът Йезавел се намира в противоречие с волята на Бога. Собствената му воля е станала бог. Трябва да бъде изпълнена, независимо от последствията. Йезавел не само открадна властта, но и упражни контрол върху възглавяващия. Използваше лъжи и изопачения. Бог очаква някой да й се възпротиви - да застане насреща й. Мнозина се поддават на Ахаав и просто обръщат глава на нейните тактики. Смятат, че в края на краищата тя е религиозна и работи упорито в църквата. Най-голямата слабост на лидерите е страхът от конфронтация. Искат мир, без да заплатят цената на това да се противопоставят на манипулациите и на методите за контрол на духа Йезавел.

Спомням си, когато трябваше да се изправя пред лица с този дух, какви обилни обвинения се изсипаха внезапно от устата им! Ненавистта, която внезапно се прояви, ми напомни, когато в началото бях нападната от Сатаната. Думите бяха съвсем същите и затова разпознах в тези лица Сатаната. Преди това, бях тяхна приятелка и оценяваха много мисията ми, когато обаче застанах насреща им ме захвърлиха в калта и ме обсипаха с всякакви имена, нарекоха ме лъжепророк и нарекоха мисията и свидетелството ми “пълен боклук”. Интересно е, че всички реагират по същия начин! Духът на Ахаав обаче реагира различно.

Интересно е също колко си приличат реакциите на духа Йезавел с тези на Сатаната. Когато дяволът се опитваше в началото да проникне в писанията и го разкривах, внезапно езикът му от “божествен” ставаше вулгарен. Хората, които ме “обичаха”, след конфронтацията ни посвещаваха себе си в това изцяло да ме унищожат, както и репутацията ми.

Понякога, Йезавел има временни угризения, бързо обаче се връща към властните си методи. Когато става въпрос за молитва, моли се за своите планове. Тази молитва няма сила. Наистина, пламенната молитва на застъпничество прави сърцата да се променят и от горди и непреклонни да се изпълнят с покаяние и смиреност; нищо не нанася по-голям смъртоносен удар срещу духа Йезавел. Както е типично за Йезавел, тя се оплаква, че не я ценят достатъчно. Егоистичната й природа ще я отведе в различни дължини, като лъже и преувеличава, така че да се види, че има духовност; в крайна сметка, за егоцентрика, никой не е по-значим от самия него. Йезавел заявява отново и отново, че решението й е в резултат на много молитва. Знае как да спечелва симпатията, след като умее да плаче бързо и да ги измамва почти всички.

Колкото за духа Ахаав, знае се, че се отказва от властта си. Това показва решението му да избягва конфронтацията и да отрича грешката. Духът на Ахаав е слаб и плах. Доволен е от позицията си, но се страхува от конфронтацията. Сътрудничейки помежду си, духовете на Ахаав и Йезавел създават безшумно взаимозависима връзка. И двамата имат нужда да се хранят взаимно, за да постигнат целите си. Даден пастир, повлиян от духа на Ахаав, се нуждае от помощта на друг с духа Йезавел, за да запази мястото си и да укрепи популярността си. Пастирят може да му позволи да използва “даровете” си за своите егоистични цели, и това е да спечели популярност на всяка цена. Действайки по този начин, при наличието на всяко истинско пророчество съществувало преди, отдава малко значение и в крайна сметка ще бъде премълчано. Когато това става, в църквата им се създава духовен вакуум.

Изненада, изненада!

Веднъж, една наша група за молитва се събра, за да обсъди някои неща за в бъдеще. На този ден, внезапно дойдоха двама господа, много малко познати, които увериха, че притежават дара на пророчеството. Когато се намесиха насред срещата, никой не им каза нищо. Някои дори се зарадваха за това, че бяха там, смятайки, че бяха изпратени от Бога, за да се разреши въпросът, който ги занимаваше. За съжаление, духовният ръководител на групата, тайно ги насърчаваше и повлия на цялата група да повярва в тях, без да знае, че и двамата имаха духа на Йезавел. Тези двамата нямаха никаква работа в сбирката, но се самопоканиха да останат. Веднага започнаха контакт с Бога и “божествени послания” започнаха да падат като дъжд за някои от присъстващите. Тези послания им казваха какво да правят. Никой не поиска тези хора да напуснат, защото "божествените послания" бяха толкова ласкателни и приятни, което затрудняваше положението да се направи нещо. Беше примамка на лукавия. Никой не се реши да има се противопостави. Много по-късно, онези, които бяха получили “божествените послания”, разбраха, че не произхождаха от Бога.

Конфронтацията е наистина единствения “лек” да се справим с духа на Йезавел. Проблемът е, че мнозина се страхуват от конфронтацията, знаейки, че ще се създаде лоша сцена. По този начин удължават неизбежното.

Манипулация, власт, заплаха

Две неща бяха открай време бедствия за Църквата – властта и силното желание за господство. Тази борба за сила винаги разделяше и спъваше силата на Църквата.

Най-хитрият, но и най-често срещаният начин за действие на този дух на властта е чрез манипулация. Манипулацията става по няколко начина: чрез ласкателство, самосъжаление, намеквания и др. Начинът на манипулация за придобивка на пари например има много форми. Най-жалкият, който чух, беше този на “гадателката”, която отвори дом за молитва и окачи надпис, където пишеше, че колкото повече пари даваш за този дом за молитва, толково по-малка е опасността да отидеш в чистилището. Предоставянето на пари ще те отведе направо в небесата. За съжаление, много добри хора повярваха на “гадателката” и дадоха парите си там. Без страх, с тези пари тя закупи скъпа кола за себе си и друга една за съпруга си. Когато един ден застанах насреща й, вместо "скъпа" приятелка, каквато бях някога, показа истинското си аз. Обвини ме, че съм лъжепророк и алармира много свои познати, които четат книгите на Истинския в Бога Живот да ги изгорят. Създаде си доста проблеми, използвайки всички средства да навреди на мен, както и на мисията ми. Бях разбрала, че щом човек открие и изобличи на някого духа Йезавел, той изпада в криза и вместо да играе ролята на духовно лице, става обратното. Обявява война и вдига голям шум от страх да не би другите да видят лъжата й. Тази жена се обади по телефона на хора, които разпространяваха книгите в САЩ и им поиска да изгорят книгите ми и видеокасетите, казвайки като причина за това, че: “Бог ми поиска да ви уведомя” и т.н.

Друг един въпрос това са боеприпасите. Лицата Йезавел непрекъснато събират боеприпаси. Събират информации, които могат да използват срещу теб в случай, че някога започнат да губят почвата под краката си във властта. Каквото са насъбрали, ще го използват безмилостно срещу теб. Имахме един случай по време на сформирането на асоциациите. На лицето, което споменавам, беше дадена голяма власт да работи с организаторите за срещите ми, репортажите, едно наше списание и други. Спечели уважението на един от свещениците, който ме подкрепяше и беше успяла да го манипулира в такава степен, че когато не се съгласявах с него, казваше го на свещеника и го насочваше срещу мен. Ако се осмелявах да организирам среща с непосредствено съгласуване с организатора, заобикаляйки го, ме донасяше на този свещеник, който ми се караше и ме заплашваше, че ще се оттегли. Свещеникът ми каза дори да се доверявам във всичко на този човек, както правим с духовника или с изповедника си! Направи свещеника да ме принуди да му давам всичката информация, с която разполагах, в противен случай щеше да ме донася и да си имам разправии. Трябваше да се информира за всичко.

Като че ли всичко това не беше достатъчно, този човек започна внезапно да се държи особено и да заявява, че и той разговаря с Иисус. Изпадаше в един вид транс и даваше на всички заповеди, заявявайки по-късно, че произхождат от самия Христос. Преструваше се на пророк. При едно оттегляне, събра няколко свои сънародници и се опита да ги привлече на своята страна, казвайки: “Иисус ви казва да следвате мен, а не Васула. Нейната мисия приключи.” Целта му беше да раздели групата ни и да привлече към себе си, колкото можеше повече хора. Стигна дори да каже: “Иисус ми каза, че аз ще поема посланията на Истинския в Бога Живот, защото посланията на Васула приключиха.” Сякаш Истинският в Бога Живот е нещо, което се наследява! Когато “почиваше” в духа, изживяваше “разпятието”, като същевременно даваше “божествени послания”. Нямаше смисъл да настоявам, че всичко това не произхождаше от Бога, след като имаше пълната подкрепа на свещеника, който сплотяваше групата.

В крайна сметка, когато застанах едновременно и срещу двамата, вдигна се буря. Изгубих ги и двамата. За нас не беше загуба, а облекчение за това, че се освободихме от духа Йезавел; съжалихме, че загубихме и свещеника, който беше добър свещеник, но заслепен и манипулиран от този дух. Минаха много години и накрая свещеникът, осъзнавайки грешката си, контактува отново с мен. Другият, просто изчезна.

Следователно, когато хората се опитват да манипулират и да проявят надмощие над волята на другите, това е непосредствено нарушение на божествените закони и е свързано с демонично господство.

Също така, да крие човек информации и това е вид контрол. Духът Йезавел упражнява властта си над теб, когато знае нещо, което ти не знаеш в даден случай. За Йезавел, да притежава информации, които ти нямаш, е силно оръжие за контрол.

Изкушения

Много пъти забелязах, че когато им се дава по-голяма отговорност, отколкото на други работещи в групите ни, започват да влизат в изкушението да смятат, че не подлежат на поправка. Точно като при предишния случай. Много е важно да остане човек смирен, да има сърцето на слуга, а не на тиранин. Изглежда, че когато човек придобива отговорности, неговото его превъзхожда всякакъв друг фактор. Ако не се справи със своето его, този, на когото се дава отговорността, започва да счита себе си за безгрешен и без недостатъци. Иисус е нашият пример за това как се противопоставя на гордите. “Бог се противопоставя на гордите, на смирените обаче дава благодатта си.” (1 Петър 5:5) Който се изкушава да контролира другите, отваря вратата за духа на Йезавел.

Една от основните характерни черти на този, който желае да контролира е, че трябва да има право. Не понася да е сгрешил и рядко, почти никога, няма да приеме, че е сгрешил. Духът Йезавел никога не греши, освен ако временно признае вината, за да спечели “благоразположението” на някого. Когато Йезавел иска прошка, никога не го прави от истинско покаяние или признавайки нарушението, а по-скоро “съжалявам, че чувствата ти са наранени”.

В разговор, ще обърне нещата наопаки в степен да те накара да се почувстваш, че трябва да се извиниш, защото си дал повод да вземе лошо решение. Забелязах и други черти на духа Йезавел. Този, който иска да контролира е този, който винаги се гордее, когато нещата вървят добре. Лесно недовижда онези, които са работили много и и лесно ще стъпи върху хората, жертвайки всички етикети, стига да получи той похвалата.

Дух или плът?

Йезавел дух ли е или е дело на плътта? Йезавел е дух, но е намерил достъп в неразпъната плът. Не съществува човек с дух на власт, който да приеме, че е сгрешил. Винаги е виновен някой друг. Ако настоявате да поиска извинение и да застанете насреща му, възможно е да получите гръмък отговор “Да, греша, винаги аз греша”. Това саркастично изригване е далеч от покаянието.

Говори объркано

Един от хитрите му начини да се извърта, когато бива конфронтиран, е да се опитва да ви обърка, променяйки темата пет пъти в една минута. Тази обърканост му помага да не бъде "разкрит" и да не бъде изложен. Така, почти е невъзможно да обсъждаш логично с една Йезавел. Пишат цели страници, разглеждайки всякакъв вид ситуации, освен тази, за която става въпрос. Контекстът е толкова неясен, че не води до никакъв смисъл. Ако става въпрос за разговор, изричат безмислици, за да те измамят и да те объркат, без да дават отговор на твоите въпроси. Тогава, трябва да повториш въпроса и да му поискаш да отговори само на този въпрос. Никога не го правят. Няма въобще да го направят.

Произнася монолози

Онези, които носят в себе си духа Йезавел много пъти говорят непрекъснато. Имат нужда да чувстват сила и власт и правят всичко възможно, за да го постигнат. Смятат, че знаят повече от всеки друг; затова доминират при всички разговори. Йезавел използва говоренето като форма на власт. В един обикновен разговор, говори за всичко, независимо дали става въпрос за спорт, или за Царството на Бога. Поради тази форма на контрол е неспособен да приеме другите да влезнат в живота му. Всякакъв разговор с него е едностранен. Ти само слушаш. И ако някога разговорът се прекъсне и поискаш да кажеш нещо, Йезавел се изключва и не те слуша.

Его

Вместо да гледат на себе си като на предани служители за въпросите на Бога, след като в определен момент поискаха доброволно да Му служат, смятат, че са изпълнителни директори на голяма фирма. Бог гледа на тях по-скоро като на икономи. Бог е Главният Изпълнителен Директор. Тяхното поведение вреди на намиращите се наоколо. Нареждат непрекъснато на другите и ръководят духовните положения като бизнес по-скоро, отколкото като Царството на Бога. Най-малкото, което можем да кажем е, че е от голяма необходимост да се отречем от своето его и да имаме смиреност. Няма място за его в Царството на Бога.

Няма съмнение, че Бог ни избра да Му служим независимо от личните ни планове. Мнозина от нас решиха да Му служат “по своя начин”.

Трябва да узреем, да признаем Неговото ръководство. И да проумеем словата Му: “Аз съм Лозето, а вие лозовите пръчки, този, който остава съединен с Мен и Аз с него, той дава обилен плод; защото без Мен не можете нищо да направите.” (Йн 15:5)

Някои хора, които промениха сърцето си и признаха Бога като номер едно в живота си, действат самолично за Бога. Те са самотни и не работят групово. Без живот на молитва, не можем да съзнаваме какво ни казва Бог и ще настъпи бездействие и хладина. Иисус не дойде на земята да изпълни Своята воля, а да изпълни волята на Отеца. Като вярващи, трябва да се отречем от личните си планове и да се стремим да изпълним Неговата цел в живота ни. Светият Дух е Водителят, който ще ни разкрие Неговата цел.

Узнахме колко изпълнен с егоизъм и завист е духът Йезавел. Да желаеш (завиждаш) даровете, които Светият Дух дава на други, за твоята слава, е грях. Прилича на греха на Каин срещу Авел. Авел беше приятен на Бога, и от егоизъм и завист Каин преряза гърлото на Авел. Тук насочвам вниманието към онези, които чух да казват на хората: “Отидете си в къщи и се упражнете в говорене на езици.” Като че ли можем да се упражним в този дар даден от Светия Дух, както да учиш пиано! Спомням си млад свещеник, който поиска от групата ни за молитва да ходи често при него, за да се упражнява в говоренето на езици. Когато нищо не се получи, след доста “уроци”, той обвини групата, че между тях се намира зъл човек, който блокира потока на Духа и ги изгони!

Наскоро чух, че в една от групите ни едно лице следва уроци по пророчество; учи се, с други думи, да пророкува. Дотук ли стигнахме? Колко още е възможно да се отклоняваме от Писанията? Това е отклонение и погрешно тълкуване на Божието Слово. Светият Дух не продава и не търгува със Своите дарове, а ги дава свободно, на когото избира. Дарът на езиците е вид молитва по-висша от естенственото ниво на молитва. “Защото този, който говори на странни езици не се отправя към хората, а към Бога. Никой не го разбира, а със силата на Духа изразява неразбрани истини.” (1 Кор. 14:2) Разбира се, Свети Павел казва, че е по-добре да присъства човек, който може да тълкува този глас в полза на църквата и продължава, казвайки, че пророчеството е по-ценно, защото църквата се възползва от него.

Когато един вярващ се моли на езици, заобикаля границите на своя ум и говори на Бога в дух. В действителност, това е, както всички други дарове на Духа – пророчество, слово на знание, слово на мъдрост и т.н. Никаква проява на Духа не е продукт на интелекта, а е дар  и проява на Светия Дух.

Ето защо, бих искала да предупредя онези, които ходят на “специални уроци” давани от Духа на Бога.

С това приключвам; желая да добавя, че много неща от тази статия са взети от книгата на Р.T. Кендал написал два тома за духа Йезавел. Началото на тази статия се състои от текстове взети от писмото на Гръцкоправославен свещеник. Останалото е от моя опит.

Успях да завърша тази статия, въпреки че съм заета изцяло с пакетиране и е 6 часа следобяд, в навечерието на деня на окончателното ми отпътуване от Рим. Моля ви да ми простите за грешките, лошия Английски и вероятни повторения. Този труд има за цел да ви бъде в полза. Прочетете внимателно и вижте дали някой от вас е започнал да проявява черти на този дух. Ако смятате, че разпознавате някъде себе си, помнете, не всичко е загубено, съществува голяма врата за спасение, ПОКАЯНИЕТО.

Бог да ви благославя всички
в Христос
Васула

 

(Това писмо е написано през декември 2004 г.)

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
    Пророчества
    Пазете се от Духа на Йезавел
    Пророчество, 11 септември
    Различаване и покорство
    Какво представлява богохулството срещу Светия Дух?
    15-десет годишнина на Истинския в Бога Живот
    Истинското Послание на Истинския в Бога Живот
    ПРОРОЧЕСТВА, КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В ТОЗИ КРАЙ НА ВРЕМЕНАТА
Есета
Чудотворения
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message