DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Битката между Aнгела ми и Cатаната »

Как Ангелът ми се приближи до мен (продължение)

Битката между Aнгела ми и Cатаната

Като че ли не беше достатъчно дето се измъчвах през деня, Сатаната идваше и през нощта. Не ме оставяше да спя, всеки път, когато почти заспивах, се опитваше да ме удуши. Понякога го усещах като орел, впиващ ноктите си в стомаха ми и ми секваше дъха. Усещах около мен битката, усещах, че се намирам в епицентъра на тази битка, между ангела ми и дявола. И един ден, сякаш нищо не беше се случило, всичко спря. Сатаната изостави нападенията си и за няколко дена имах мир. Цялото това преживяване ме остави по-скоро слаба, но по-привързана отвсякога към моя ангел.

В очите ми, ангелът ми пазител започна да е всичко, и изпълни живота ми. Вкопчих се в него, ако бих могла така да се изразя. Осъзнах колко много ни закрилят нашите ангели пазители, колко ни обичат, грижат се за нас, охраняват ни, плачат за нас, молят се за нас, страдат заедно с нас и си споделят всичко с нас. Споделят си с нас скърби и радости.

Дяволът, ужасен, отгатвайки намеренията на Бога за мен, се върна отново на авансцената. Както е лукав, този път смени метода. Използва класическия начин да ме измами, явявайки ми се като моя ангел. Наблегна много на начина, по който щеше да ми представи Бога. Веднага след като схвана, че Бог се беше доближил до мен за мисия, си постави за цел да ми вдъхне страх от Бога, но от погрешна страна, така че когато щеше да наближи времето Бог да контактува с мен, аз да Го избягвам.

Признавам, че в началото успя да ме измами и повярвах в това, което казваше за Бога, защото беше се възползвал от невежеството ми и така захрани ума ми с погрешна представа за Бога. Представи Го като страшен съдник, с нищожна снизходителност към създанията Си, готов при най-малкия им пропуск да ги накаже по най-жестокия начин. Това продължи няколко дена.

Бях стигнала до такава степен, че не можех да различа кой е кой. Не можех да различа дали се намирам с ангела си или е лукавият, който се прави на ангела ми. Нямах около себе си никого, с когото да се посъветвам. Бях съвсем сама. Не исках също да споделя това със съпруга си, от страх да не би да го разтревожа. Сатаната, вярвайки, че сега имаше надмощие, започна да затяга възела, показвайки признаци на злост, нечестивост, които ме объркваха. За да направи нещата по-лоши, с всеки изминат ден довеждаше все повече и повече демони със себе си, за да ме обсаждат, затруднявайки твърде много моя ангел пазител в усилието му да ме защити. Веднъж Бог ми позволи да чуя дявола как заповяда на своите ангели да ме нападнат и да ме парализират. Тези изпаднали ангели ме заобикаляха, осмиваха ме, лъжеха ме и ме ругаеха с различни вулгарни думи. Приписаха ми прякора “благочестивата”, подигравателно. Бог позволи да се случи всичко това, защото това е също един начин, за да пречисти душата ми.

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
    Как Ангелът ми се приближи до мен
    Преподаване на Отче наш от Твореца ни
    Нападенията на Сатаната
    Битката между Aнгела ми и Cатаната
    Пречистването ми продължава
    Сатаната продължава с различни нападки
    Пустинята и след нея, пълното изоставяне
    Свещеникът осъжда посланията
    Гонения от страна на свещеника
    Искаш ли да Ми служиш?
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message