DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Искаш ли да Ми служиш? »

Как Ангелът ми се приближи до мен (продължение)

Искаш ли да Ми служиш?

Следващото нещо, което забелязах, беше, че Иисус заемаше все по-повече и повече мястото на ангела ми. Идваше като Свещено Сърце. Един ден ме изненада с въпроса Си. Попита ме дали искам да Му служа (за тази мисия). Обзе ме страх и се поколебах. Не позволих това да бъде записано като останалите неща. Уплаших се да не би да ми поиска да изоставя дома си, за да влезна в манастир и да стана монахиня. Не бях готова и не исках да го направя. Недоверчивостта ми Го разочарова и не ми убягна тъгата Му, беше толкова очевидна в тона на Гласа Му, когато произнесе тези думи: ”Мога да обитавам в теб въпреки страхотната ти слабост.” Бях много нещастна, защото Го бях разочаровала; от друга страна, се страхувах от неизвестното. Това са точните думи:

..."ако Ми служиш, няма да разкрия в теб нищо друго освен буйна жар." Повторих “буйна жар”, без да проумявам и Той каза "Да, буйна жар. Ще…" Вдигнах ръката си, за да не го запиша, но чух цялото изречение.

Прекарах цялата нощ с тази мисъл. Тогава реших да се впусна в неизвестното и да се предам на Волята Му. Така че се върнах при Него с въпроса Му. Попитах Го: “Искаш ли да Ти служа?”

Веднага почувствах радостта Му и Той каза:

"да, искам го много; Васула, ела, ще ти покажа как и къде можеш да Ми служиш; … Работи и Ми служи, както сега; бъди такава, каквато си; имам нужда от служители, способни да Ми служат там, където обичта е най-необходима; работи усилено, защото там, където се намираш, си насред злото, сред неверници; намираш се в мерзките дълбини на греха; ще служиш на своя Бог там, където преодолява мрака; няма да имаш отмора; ще Ми служиш там, където всяко добро е изопачено в зло, да; служи Ми сред нищетата, сред злината и злонравията на света; служи Ми сред безбежните хора, сред онези, които Ме осмиват, сред онези, които пронизват Сърцето Ми; служи Ми сред онези, които Ме бичуват, които Ме осъждат; служи Ми сред онези, които повторно Ме разпъват и Ме плюят; о, Васула, колко страдам! Ела и Ме утеши!… бори се и страдай с Мен, сподели с Мен Кръста Ми…" (24 май 1987).

Божествените учения продължиха и контактите Му бяха ежедневни и продължават като пиша и до ден днешен, защото каза, че харизмата Му ще остане с мен до последния ми ден на земята.

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
    Как Ангелът ми се приближи до мен
    Преподаване на Отче наш от Твореца ни
    Нападенията на Сатаната
    Битката между Aнгела ми и Cатаната
    Пречистването ми продължава
    Сатаната продължава с различни нападки
    Пустинята и след нея, пълното изоставяне
    Свещеникът осъжда посланията
    Гонения от страна на свещеника
    Искаш ли да Ми служиш?
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message