DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Как Ангелът ми се приближи до мен » Преподаване на Отче наш от Твореца ни »

Как Ангелът ми се приближи до мен(продължение)

Преподаване на Отче Наш от Твореца ни

След това преживяване, което ме сломи, Бог, нашият вечен Баща, ми се разкри. Не Го видях с очите на душата си, както виждах ангела си, но знаех, че е Той и Го чувах. Спомням си как реагирах: ”А, това е Богът и може сега да ни помогне.” Затова ме попита: ”Наистина ли вярваш, че мога да ви помогна?” Отговорих Му: ”Да!” След това си спомням, че се приближих до прозореца и Му казах: ”Виж! Погледни какъв е станал светът!” Исках да му покажа какво е станало със света. Бог не го коментира, а ми поиска да се помоля с Отче наш. Помолих Му се с Отче наш, докато Той стоеше до мен и слушаше, и когато свърших, ми каза, че не е бил останал доволен от начина, по който го бях казала, защото се бях молила много бързо. Така че повторно Му се помолих, но по-бавно. Отново ми каза, че не е бил останал доволен, защото съм се клатела. Поиска ми да се помоля отново. Отново повторих молитвата, но накрая Бог ми каза, че отново не е доволен. Молих се доста пъти и всеки път казваше, че не е доволен. Започнах да се питам да не би да ме кара да изрека всички Отче наш, с които не бях се молила през всичките тези години! Бях започнала сутринта, а вече се свечеряваше. Внезапно Той изрази задоволството си, защото при всяко мое изречение казваше: ”Хубаво”, с одобрение. Ще се опитам с пример да ви обясня какво точно се случи:

Да предположим, че ви идва на гости ваш роднина, с когото никога преди не сте се срещали, тъй като живее в друга страна; в началото на срещата ви е възможно да се чувствате отдалечени помежду ви и да сте формални. Колкото обаче минава времето през този ден, усещате как се сближавате повече, отколкото в началото, и така в края на този ден ще забележите, че изпитвате симпатия към него, нещо което в началото не е съществувало.

И така беше през първата ми среща с Бога. Когато в началото се молех на Бога с Отче наш, бях отдалечена, но посещението Му, което продължи цял ден, ме промени, защото, докато Му казвах молитвата, се наслаждавах на присъствието Му и думите, които Му казвах, придобиваха известно значение. Беше толкова бащински, много нежен и много топъл. Тонът на Гласа Му ме накара да се почувствам толкова приятно, че в един момент през този ден вместо да отговоря “Да, Господи”, чух се да казвам “Да, Татко”. Поисках извинение от Бога, че Го бях назовала “Татко”, но Той каза, че беше приел думата като украшение. Изглеждаше много доволен. И в крайна сметка разбрах, че Бог има чувства и че желанието Му беше да кажа тази молитва със СЪРЦЕТО СИ.

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
    Как Ангелът ми се приближи до мен
    Преподаване на Отче наш от Твореца ни
    Нападенията на Сатаната
    Битката между Aнгела ми и Cатаната
    Пречистването ми продължава
    Сатаната продължава с различни нападки
    Пустинята и след нея, пълното изоставяне
    Свещеникът осъжда посланията
    Гонения от страна на свещеника
    Искаш ли да Ми служиш?
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message