DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Началото » Зовът и инструментът »

Зовът и Инструментът

Васула Риден

Васула Риден, е гъркиня родена в Египет и принадлежи към Гръцката Православна Църква. Професионалните задължения на съпруга й определят да живее по-голямата част от живота си в страни от Третия Cвят. Никога не би могла да си представи, че Бог ще й се разкрие съвсем неочаквано през 1985 г., докато е живeeла със семейството си в Бангладеш. Това е началото на едно мистично общение, коeто продължава и до днес. Бог е този, който диктува, вдъхновява и й разкрива словата Си на Мъдрост, за да ги предаде на народа Му, така че да узнаят Неговата Воля.

Благодатта да бъде получавано Божието слово по такъв начин, се нарича Пророчество. Бог Отец и Иисус Христос позоваха Васула, въпреки че никога не е получавала някакво катехизисно обучение или богословско образование, за да я научат на всичко, което трябва да знае, за да стане истински апостол, който да бъде изпратен по целия свят да призовава за покаяние и обръщане към Бога.

Бог й каза веднъж: "Избрах те като бяло платно, за да го изпълня единствено с Делото Си, което ще назова “Истински в Бога Живот”. (10 юни 1987)  

Ето защо, божествените послания “Истински в Бога Живот” са спешен зов към покаяние, обръщане към Бога, молитва и предоставяне на големи поправки за нашите толкова зли времена... Те водят душата да се помири с Бога. Особено Църквата бива призована към помирение, обич и единство, извеждайки Църквата вън от нейното разделение и непреклонност, към единство в многообразието, пътя, който Христос жадува да се следва.

Тези послания са също така призив към нашите действителни основи и напомняне на Божието Слово и на Неговото съществуване. Както Самият Бог каза на Васула:

“кажи им, че това Послание не им се дава, за да предизвика сензация, а да осъзнаят спешността, сериозността и значимостта на Призива Ми; спешността на завръщането им при Мен; сериозността на състоянието на душата им; значимостта да променят живота си и да живеят свято;” (18 май 1991)

“Бъди като звучна книга, една книга написана от Всевишния”, каза Бог на Васула, в началото. През 1986 г. й предрече, че посланието Му, с Неговата помощ, ще се разпростре в света, и така и стана. Той каза на Васула, че Каин този път няма да е в състояние да заколи Авел, защото Той ще застане между тях. Каин ще трябва да се изправи пред Него, вместо Авел. Символично означава, че този път никой няма да е в състояние да навреди и убие Неговите послания, защото Бог ще бъде там да ги защити всеки път, когато Каин ще вдига своя нож. От 1988 г. Васула е канена да говори в повече от 85 страни и е направила повече от 1500 представяния. От цялото това апостолско дело, Васула не получава авторски права, възнаграждения или други облаги за усилията си. Книгите са преведени на доброволни начала на повече от 42 езика досега.

Мнозина изтъкнати богослови и клирици с голям ентусиазъм са проучили посланията и не само считат, че са в пълна хармония с Писанията и Преданието на Църквата, но заявиха, че са им помогнали да проумеят по-добре Светото Писание и същността на Бога. Потвърждават автентичността и божествения им произход, написвайки книги и анализирайки уникалния случай на Васула.

Пророчество

През всички тези години, нашият Господ се стараеше и продължава да се старае да ни разбуди, за да проумеем, с непрекъснати напомняния: напомняйки какво беше казано в миналото в Писанията от Светите Пророци и Неговите Заповеди. Бог няма да ни позволява завинаги да обиждаме Святото Му Име, затова многократно ни предупреждава, че тъй като светът живее без Него, се саморазрушава в своето отстъпничество и предизвиква Святата Му Справедливост да падне върху тях. Пророчества, срутването на Кулите БлизнациЦунамито през 2004 г. и падането на комунизма в Русия и други пророчества, бяха дадени на Васула и всички се изпълниха. Ако светът не се покае и църквите продължат да са глухи към Неговите призиви за помирение и единство, единство в многообразието, голямо наказание с огън ще бъде изпратено на света.

“Онези, които има уши нека чуят, онези, които не искат да чуят, нека не чуят”, това каза Бог на Васула, за да го каже на това поколение и на всички Църкви.

Светът ни днес, в своето отстъпничество, отчаяно се нуждае от спасение, и никой няма правото да се намесва с цел да заглуши Божия Глас или Гласа на Благословената ни Майка и да пренебрегва Небесните спасяващи намерения, които Те имат за целия свят. Тези послания породиха невероятни и мигновени завръщания при Бога, които продължават. Хора от всички краища на света споделят своите сърдечни истории за това, как животът им се променил – завинаги – от Посланията. Това показва, че такава невероятна благодат може да произходи само от един източник, и това е: Небето. Ето защо, това е, което ние наричаме: свръхестествено.

Прехрана на Бедните

В Писанията е писано, че вярата без добри дела е напълно мъртва. Имайки едно преживяване с Богородицата във видение, на Васула беше поискано от нашата Света Mайка да помогне на нуждаещите се и да нахрани бедните, след като не е достатъчна само духовната храна. Оттогава, много домове наречени Beth Myriam’ (Домове на Мария) започнаха да функционират за прехрана на сиромасите. Тези домове се разрастват, за да имат и училища за бедните деца. Понастоящем са много по целия свят и ще продължат да се увеличават с помощта на Благословената ни Майка.

 
Началото
Зовът и инструментът
Как Ангелът ми се приближи до мен
Въведение към Посланията
Аудиовизуален Материал
Почерк

Зовът и инструментът
Кратък обзор за това коя е Васула и какво представлява “Истинският в Бога Живот”
 

Как Ангелът ми се приближи до мен
Васула описва как Ангелът й Пазител Даниил се приближил до нея съвсем в началото
 

Въведение към Посланията
Въведение към Посланията от Васула
 

Аудиовизуален Материал
Обърни внимание, Чуй, Виж, Архиви със снимки, Архиви със звукови моменти, Видеоархиви
 

Почерк
Информация и снимки с особения почерк, с който са написани посланията
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message