DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I Betlehem

16 december 1995

(Tillsammans med en eremit - Betlehem)

Min Frälsare,
vi följer Dig helhjärtat,
vi fruktar Dig och söker åter Ditt Ansikte.
Gör oss inte besvikna!1

ta emot Min Frid; behaga Mig och säg dessa ord:

Jesus, min enda kärlek,
Jesus, min inspiration,
min själs följeslagare;

Jesus, Du ensam är min bägare,
min dryck, min välsignelse,
göm mig i djupet av ditt Hjärta
intill döden och för mig till himmelen;

min själs Beskyddare,
var med mig var jag än går;
amen;

låt detta vara ditt tema; Jag har välsignat dig och välsignar dig på nytt; Kärleken är med dig; vi, oss? ic;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message