DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Prisa ständigt Mitt Namn

21 februari 1995

(Dhaka)

frid åt ditt hjärta; Vassula-av-Mitt-Heliga-Hjärta, Blomma-av-Mitt-Lidande, Avkomma-av-Min-Fader, Jag vill att du skall vara fullkomlig;

Herre,
var skall jag finna ord för att förhärliga Dig?
Du har hedrat min stackars själ
med Din överväldigande och mäktiga Närvaro.
Sedan dess har ingen uppgift varit för svår för mig,
i Din Närvaro blev allting lätt och en glädje. 

Du har lärt mig att i Din högra hand håller Du Segern,
och att Döden blev uppslukad av Livet.
O Frälsare så ivrig att frälsa och stärka oss,
Din barmhärtighet besökte mig om natten,
i mitt hjärtas natt,
för att sjunga en Högtidssång, och uppväcka en död kropp.
Du lade ner hela Ditt Hjärta i Din sång
av kärlek till oss alla;
och mig gjorde Du till
en Harpa inför ditt Altare ....
Låt musiken ljuda för vår Konung, låt den ljuda!
Låt musiken flöda till jordens yttersta gräns,

och låt den ljuda över alla djup, över varje berg och dal!

prisa ständigt Mitt Namn, som nu! så att din enda Kärlek gläder sig;

Vassula, stärk Min Kyrka så skall Jag stärka din tro och din själ; det lilla du ger åt Mig behagar Mig, det stora du ger, fröjdar Mig! Min Fader överger dig aldrig, Han skyndar alltid till din hjälp; 1Jag är alltid med dig ....

Glöm inte att jag är stoft
som försvinner med vinden.
Vattnen som utgår från Ditt Bröst
strömmar över berg och genom dalar2
Du förser de törstande med vatten
och Du sänder mig över bergen till alla jordens länder
för att ropa ut:

”Endast från Gud kommer seger och styrka.”
Försmäkta inte av törst längre,
besinna er och minns, tänk efter och samla er
alla ni som vilar i stoftet,
för den friska Daggen är inte utom räckhåll.
Ni har glömt vem som formade er,
men om ni dricker av den
kommer ert minne att återställas!3

”O kom till vattnet alla ni som är törstiga;
fastän ni inte har pengar, kom!...”4

och Jag skall svara: lyssna, så skall er själ få leva....

Och nu, min Frälsare,
Du som är dyrbarast i mitt liv,
förlåt mig mina brister och mina felsteg.

älskade, Jag älskar dig ändå;

Skingra dimman omkring mig,
Outtömliga Skatt,
Trefalt-Helige, Stjärnljus i natten,
min själs Kärl, Pelare av flammande Eld
lämna mig inte som fånge i mörkret;
Du Åskans Dån5 uppväck min själ
och låt mig få Undervisning och Tillrättavisning.

Mitt sällskap och Min vänskap skall lära dig i enkelhet; ta Min Hand så skall vi tillsammans fortsätta på den väg Jag har stakat ut åt dig, för att fullkomna dig;


1 Jag hade själv lagt märke till detta. Gud Fadern skyndar alltid först för att trösta mig. – En dag då förföljelserna var mycket svåra, föll jag gråtande på knä och ropade till Jesus om hjälp. Jag skrev ner mina bekymmer (använde min gåva) men istället för Jesus var det Fadern som svarade mig. Fadern skyndade till mig och tröstade mig, Han lovade att nästa dag skulle ”det ordna sig”. Hans ord gick i uppfyllelse som Han sagt. – Jag vet att Fadern är svag för mig, men jag är svag för Honom också.
2Den Helige Andes utgjutande.
3 Jesus hjälpte mig med Sin Ande att skriva detta.
5 Guds Röst är som åskans dån: ”Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.” Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskans dån.” (Joh. 12:28-29.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message