DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I dig kommer de att se Mitt Ansikte

26 november 1993

(Malawi -Blantyre - Afrika)

Min Herre, Allsmäktige, Du har sagt:
”Själv gick Jag ut som en kanal från en flod,
som en vattenledning till en park,
Jag skall vattna Min trädgård
och ge Mina land rikligt med vatten." 1

Din Ande rördes av vårt elände
... och Eländet utmanade den Oändliga Barmhärtigheten,
Fattigdomen fick Ditt Majestät att lägga av sig Kronan
och böja Sig ända ner till henne,
och hennes ofruktbarhet fick Dig
att vända Din Blick till henne .... Du sade:

”och se, Min kanal har blivit till en flod
och Min flod har blivit till ett hav;
Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset,
Jag skall sprida dess ljus till avlägsna länder;
Min undervisning skall ständigt flöda som profetiskt tal,
Jag skall lämna den efter Mig åt tallösa släkten." 2

Och Du, alltings Skapare, undervisade mig,
Du blev min personlige Lärare,
och Du som skapade mig beredde en plats åt min själ.
Du sade: Kom och bo i Mitt Heliga Hjärta, din Boning.

Och nu har jag slagit rot i Ditt Hjärtas mitt,
Du har inplanterat mig i Ditt Kött, O Herre,
och Du gjorde mig till en del av Dig för all Evighet.
Vad mer kan jag önska?

låt Mig få undervisa dig, Min blomma; och vart Jag än går, skall du gå, Jag och du är förenade, bundna vid varandra för all Evighet; Jag välsignar dig för att du uppenbarar Mitt Heliga Ansikte för Mina barn; Jag skall hjälpa dig, stärka dig och genom dig kommer de att känna och se Min Närvaro; i dig kommer de att se Mitt Ansikte;

ta emot Min Frid; Jag, Gud, älskar dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message