DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är Livselixiret – Jag Är Uppståndelsen

30 april 1987

Jesus, idag vill jag be Dig om att ge ett speciellt budskap till en person som är döende.

döende? 1 hon är inte döende, hennes själ skall bli fri, hon skall bli befriad och kommer att leva! hon skall komma till Mig; hennes själ skall bli fri;

skriv till henne och tala om hur Jag söker varje själ; hur Jag mättar hungrande själar; hur Mitt Bröd ger evigt liv; hur Jag botar de sjuka; låt henne få veta att Jag är Livselixiret och Uppståndelsen;

(Jesus gav mig ett budskap till den personen på ett särskilt papper.)


1Jesus verkade lite förvånad över mina ord.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message