DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hela ditt liv borde kretsa kring Mig

July 23, 1992

Jesus?

Jag Är; älska Mig mer;

Vassula, är du beredd? då skall Brudgummen fortsätta att gravera in Sitt Verk i dig; Du och Jag är förenade i Min Kärlek, är du medveten om detta?

Din Andedräkt blåser på mig
och säger mig att jag räknas som ett av Dina barn,
fast min ande ännu är svag och oförstående
och förblir förbryllad över Ditt val.

människa, din Skapare är ständigt med dig; sök inte efter något annat än Mig, Jag är med dig; varelse? hela ditt liv borde kretsa kring Mig, ditt liv är i Mina Händer och du är ingenting mer än ett stoftkorn; längta efter Mig; idag lät Jag dig smaka av Min Kärleks sötma och värmen i Mitt Hjärta; käraste själ, träd in i detta Hjärta som älskar dig och STANNA KVAR där;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message