DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Men kom alltid tillbaka till Mig

27 april 1987

Vassula, Jag är Herren som står framför dig;

(Jesus stod där och log och fick mig att känna Hans närvaro. Han höll med båda händer i sin mantel, öppnade den och visade mig Sitt Hjärta. Hans bröst var lysande.)

kom in i Mitt Hjärta, träng in i Det och låt Det uppsluka dig, låt Mitt Hjärta hänföra ditt hjärta, upptända det och sätta det i brand, så att det utstrålar Min Frid och Kärlek; kom, låt oss vara tillsammans; tillåt Mig att vara din Helige Följeslagare; vill du det, dotter?

(Jag känner mig oförmögen att närma mig Honom, vem är jag att jag skulle närma mig Honom? Jag förstod hur ovärdig jag är. Hur kan någon ens våga sig på att tala med Gud, vi som är en hop otacksamma syndare, till och med be Honom om tjänster, än mindre “samtala“ med Honom! Vi som är så tarvliga och ovärdiga så jag mår illa. Jag skulle vilja sätta ett plåster över munnen. Och i Hans närvaro där jag nu befann mig, satte jag en slöja mellan Honom och mig, i mitt inre, av respekt för Hans närvaro.)

dotter, vad har du gjort? 1 varför dotter, varför?

För att visa Dig respekt, Herre.

Jag vill att du skall äta;

(Jag såg Bröd i Hans hand.)

ta Mitt Bröd, lilla barn, du måste ta bort den här slöjan för att ta emot Mitt Bröd, kom;

Jag skall ta bort det som skiljer oss... här, ta Mitt Bröd, kom närmare;

(Jag gjorde det, och tog emot Hans Bröd ur Hans hand.)

förstår du hur lycklig Jag är att få livnära dig?

(Jesus var full av Kärlek, och glad.)

Kan du känna Min glädje, Vassula? lägg fram dina svagheter och ditt elände så att Jag får tillintetgöra dem med Min Styrka och Min Barmhärtighet; lilla duva, flyg fritt men kom alltid tillbaka till Mig och ta emot Mitt Bröd, Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också, Herre.

(Efteråt kände jag under hela dagen Hans kärlek över mig. Vad ska jag kalla det? ’Extatiskt tillstånd’? Genom att jag var sådan, kände jag Hans Närvaro ännu mer än vanligt.)

(Senare)

du har sett Min Helgedom där vi gick in, och Jag lät dig se hur Min Helgedom vaktas av Mina Serafer; idag vill Jag visa dig vad Jag har inne i Min Helgedom; ser du den starka Strålen som lyser på Mina Heliga Skrifter?

Ja, Herre!

de är Mina Heligaste Skrifter, skrivna innan Jag skapade dig; Min Heliga Bok innehåller hemligheterna och nycklarna till Mina Himlar och hela Min Skapelse; intill Min Heliga Bok har Jag satt två ärkeänglar som noga vaktar Mina Heliga Skrifter; kom, Jag skall visa dig mer av Min Härlighet, lilla barn;

(Gud förde mig till en plats där jag kände obehag.)

ser du detta berg av eld?

(Det var vackert men hotfullt.)

från dess sida flyter två av dess floder, de är helt av eld;

(Det liknade flytande lava fast hade en klarare röd färg.)

Jag, Herren skall på Domens Dag skilja de onda själarna från de goda själarna; då skall alla Satans efterföljare kastas i dessa eldfloder och så straffas inför ögonen på de rättfärdiga; Vassula, Jag skall låta dina ögon se mer av Mina Himlar, för det finns många fler bortom Min Helgedom; människa, Min Vilja skall ske, för Jag är Gud, Jahve Sebaot, låt Mig vara fri att verka i dig; vi skall arbeta tillsammans i kärlek, tills Jag grundlägger Mina Verk, och när Jag gör det skall Jag komma tillbaka med Min Heliga Bok och låta dig läsa i den ett ställe som du skall skriva av, och sätta sigill på Mitt Budskap om Frid och Kärlek;

(Mitt i natten väcktes jag av Jesus starka rop från Korset. Det var fullt av ångest, lidande, smärta, sorg och bitterhet. Det lät som en mycket stark och utdragen jämmer!)


1 Jesus var upprörd.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message