DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kommer du ihåg Nineve?
Vägen till Mitt Kors är märkt med Mitt Blod

6 augusti 1991

(Rhodos)

Rädda oss alla, Jesus!
Vänta, min Herre, så att alla Dina barn  
hinner omvända sig innan Din Dag kommer!
Din Tron skall snart stiga ned bland oss,
men är vi alla redo?

Låt Din Flod, vars flöden ger liv åt torra städer, 
strömma in i oss,

Herre, indränk oss. Inta oss; belägra oss,
och när Du väl är i oss kan Dina städer aldrig falla!
Helga Din boning; gudomliggör oss.

Den Smorde välsignar dig och uppmanar dig att be; förtvivla inte;1 Jag ger er tillräckligt med tid för att ändra er, men kommer ditt släkte att förstå? kommer de att vara villiga att ändra sina liv? Mitt barn, du måste beakta hur Jag blir skymfad dagligen; hur länge måste er Smorde såras? ... har du något att säga Mig; dotter? Jag hör ingenting från dig,

Nåd! vi behöver nåd för att återvända till Dig, precis som jag behövde nåd.
Jag visste ingenting om Dig
och förstod inte hur mycket jag sårade Dig, min Herre,
inte förrän Du av nåd kom till mig.

fortsätt då att be för dina bröder; Jag har sagt: det skall inte gå så illa för Sodom som för detta släkte; kommer du ihåg Nineve? de stod på randen till en stor katastrof, men de lyssnade till Jona, Mitt språkrör, och från den störste till den minste ... alla fastade, ångrade sig och lovade att ändra sitt liv och leva heligt; ”slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna, efter den rätta vägen,”2sök Sanningen; dotter, salig den människa som följer Mitt råd; låt Mig säga dig en sak till, Jag, den Smorde, skall uppsluka er alla med Min Eld och förtära er för att ge er själ ett nytt liv; endast en liten tid återstår nu; denna Tid av Barmhärtighet och Nåd är nästan över; Jag hemlighåller inte Mina Planer, inte heller döljer Jag Mitt Ansikte, Jag uppenbarar som aldrig förr Mitt Ansikte;

och ni, Mina älskade, er plikt är att gå och sprida dessa Budskap om den Andra Pingsten, och vad Anden lär;

(Senare)

Min Ande är med din ande; Jag fyller dig; o, Vassula av Mitt Heliga Hjärta, kom alltid ihåg dessa ord:

Vägen till Mitt Kors
är märkt med Mitt Blod
;

och var och en som villigt går denna väg välsignar och smörjer Jag; är du förföljd för Min Skull, så var inte rädd, Jag är hos dig och vid din sida för att uppmuntra dig; du är fördömd, men bara av världen; för Min Skull är du vanhedrad av mänskliga läppar, gläd dig! för Jag var också förföljd! har Jag inte sagt dig att ingen är större än Sin Mästare? du är en narr i ditt folks3 ögon, men det var även Jag, din Konung; när de gisslar dig på väg till Golgota kommer ditt blod att blandas med Mitt, vilken större ynnest kan Jag ge dig än denna att Jag gör dig till ännu ett levande krucifix som förhärligar Mig? när Jag ser att dina fötter är nära att snava, lyfter Jag dig och lägger dig på Mina Axlar, som ett lamm; kom; med Mig kommer du alltid att vara trygg;

Jesus, Du är mitt Hopp,
Min Styrka, min Glädje och min Sång;
Jag skall alltid ta min tillflykt
till Ditt Heliga Hjärta.

10 augusti 1991

(Rhodos)

Jag Är ber er att dagligen överlåta er till Mig; sök Mig och ni skall finna Mig; Jag och er Heliga Moder säger er: be, be, be och fortsätt att be; Satan kommer när ni sover, så ge inte Satan fotfäste; be, för bön är ert vapen mot Satan;

Kärleken älskar er;

11 augusti 1991

(Till den unga bönegruppen i Aten och på Rhodos.)

Jag har sagt: ni är Mina barn av Ljus, och Jag vill tillfoga: och er Boning är Mitt Heliga Hjärta; kom ihåg, Min Kärlek till er är Stor; glöm det aldrig, aldrig någonsin;

(Jesus bad oss sedan att läsa Kol. 3:5–17.)


1 Jag hade känt det som om mina böner på något sätt inte skulle räcka till, inte heller de andras som bad, för vi är så få.
3 Många grekisk–ortodoxa teologer och munkar gör narr av mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message