DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tro på vad du ber om

27 februari 1989

frid vare med dig; (Den helige Mikael)

lovad vare Herren; (Jungfru Maria)

O hör Mig, Jag är Herren, kom till Mig som nu och ge dessa själar till Mig; 1 Jag avvisar aldrig någon bön; även då den kommer ljum från “fattigdomen” själv, så hör Jag den; Jag känner din svaghet men Min Styrka skall uppehålla dig, be att din tro skall växa; Jag sänder dig alla dessa själar, be för att kunna urskilja Min Vilja, be utan uppehåll; be så skall du få; be, upphör aldrig att be, Jag lyssnar; till och med den suck du ger Mig tar Jag i beaktande, om bara allt kommer från hjärtat; så tro på vad du ber om och Jag skall ge dig det hundrafalt; ber du om att bli förlåten? Jag skall förlåta dig, ber du om hjälp? vilken far skulle inte hjälpa sitt barn?

Det finns ibland fäder som inte hjälper sina barn, Herre.

dessa fäder är inte av Mig; om de var Mina skulle de älska Mig och således älska sin avkomma och de skulle hjälpa dem; Jag är här för att hjälpa dig i din andliga tillväxt; Jag skall aldrig neka dig Min Mat;

kom, Visheten skall undervisa dig;


1 Jag kom till Herren och gav Honom alla de själar som hade bett mig att be för dem. På något sätt kände jag mig uttorkad.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message