DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hela mänsklighetens Moder

26 september 1988

(Budskap till bönegruppens återförening.)

Min Gud?

Jag är; Min Vassula, behandla Mig som en Kung; led alla själar till Mig; de som vill höra skall Jag resa upp och placera i Mitt Heliga Hjärta;

älskade;

Ja, Heliga Moder?

ja, hör Mig; Min väldoft sprider jag bland er;1 förstå att Vår Närvaro är mitt ibland er, och vi lyssnar till era hjärtan, vad vi älskar er! barn, Jag är er Moder; tillåt Min Son att leda er, hela er och rena er, låt er bli helade av Jesus; ta emot denna nåd som Min Son erbjuder er, förstå varför Han söker efter varje själ; Jesus älskar er gränslöst!

Jag, hela mänsklighetens Moder, er Frälsares Moder, är nära er barn, helt redo att hjälpa er; kom! öppna era hjärtan för Oss; Vi är er Heliga Familj, ta emot Vår Frid; Jesus och Jag välsignar er alla;

Jag välsignar Dig Heliga Moder, Guds Moder.


1 Många av dem som följer denna uppenbarelse har känt doften av rökelse och rosor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message