DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Illojalitet, avund, oenighet och orenhet

29 juli 1988

(Den heliga Martas festdag)

Mina älskade! blomstra med kärlek, känn Min Närvaro bland er; känn Min djupa Kärlek till er alla; tro på denna Kärlek; Jag är Kärlekens Källa; Min Ande är över er; kom, Jag önskar att ni skall bli rena, heliga, ödmjuka och barmhärtiga; tillåt Mig att föröka er kärlek till Mig så att det blir en gränslös kärlek; tillåt Mig, er Herre, att ingjuta i era hjärtan Min överflödande Kärlek, fylla er till brädden och genomsyra er med Gudomlig och Sublim Kärlek, så att Den kan flöda över och uppfylla denna värld och hedra Min Kyrka; tillåt er själva att hämta från denna Oändliga Kärlek och fylla era hjärtan;

allt Jag ber er om, älskade bröder, är kärlek, trofasthet och renhet; bli inte modfällda, Mina små, när prövningar kommer; Jag kommer aldrig att överge er; Jag är er Herde och Jag håller er gömda under Min Mantel; med Mig skall ni få äta; med Mig skall ni aldrig törsta;

behandla varandra så som Jag behandlar er; älska varandra så som Jag älskar er; svara varandra så som Jag svarar på era böner; livnär er av Mig och godta inte Satans frukter som är: illojalitet, avund, oenighet och orenhet; var som en! var fullkomliga! låt Mitt Hus glittra av renhet; tillåt Min Rättfärdighets dagg att falla över er och upplösa dessa tunga åskmoln och skingra dem; tillåt Mitt Ljus att genomtränga dem så att allt mörker och all ondska försvinner; var som blommor som vänder sig mot solen och låt Mina Varma Strålar återuppliva er helighet, renhet, integritet och kärlek; följ alltid Mitt Bud, att älska varandra så som Jag, Herren, älskar er;

Jag, Herren Jesus Kristus, älskar er gränslöst; Jag kommer snart, Jag välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message