DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lär er den Heliga Rosenkransen
Tecken på tidens slut

2 juni 1988

(Kristi Kropps och Blods högtid)

(Nu är det tredje dagen som jag har bett hela rosenkransen, och naturligtvis de tre bönerna som Herren önskar att vi ska be.)

Herre?

Jag är; Min Vassula, genom din uthållighet1 försvagas djävulen; ondskan försvinner; lär er den Heliga Rosenkransen, försköna Min Kyrka;

(Herren menar att de ortodoxa och protestanterna och andra kyrkor som inte ber den heliga Rosenkransen borde lära sig den, och på så sätt smycka den Heliga Kyrkan och hålla djävulen borta, krossa honom; falska läror ska försvinna, liksom avfälligheten som har nästlat sig in i Kyrkan, på grund av otro och olydnad.)

ja, Vassula, kärleken skall öka och ondskan minska; och till dem som påstår att detta inte blivit sagt av Mig,2, skall Jag visa hur meningslösa deras argument är; deras iver är missriktad och de verkar inte se Min Rättfärdighet; de förkunnar bara sina egna idéer; de skulle vara färdiga att förneka Mig; 3överraskade av det svaga redskap som Jag har utvalt för att uppenbara Mig, kommer de att förneka att du kommer ifrån Mig, de har glömt vad Skriften säger; Skriften säger:4 “Jag har låtit Mig finnas av dem som inte sökte Mig och har uppenbarat Mig för dem som inte frågade efter Mig”; så Jag, Herren, säger er; öppna era hjärtan, inte ert förstånd!

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, du har hört Mig viska i ditt öra,5 Jag vill visa dig i Timoteus 1 och 2 allt som blivit förutsagt för din tidsålders sista dagar; Min skapelse har degenererat och fallit lägre än Sodomiterna; Mörker kom över dem som en dödlig slöja, sänd av Satan; Satan har sänt många falska lärare, falska profeter som idag framträder som filosofer, vilka undervisar lärosatser som inte kommer ifrån Mig, er Herre, och Mina barn som är förblindade av sin okunnighet faller i dessa Satans snaror; Jag vill att följande delar av Timoteus skall läsas offentligt som en varning: 1 Timoteus 4:1-16, och 6:20-21 och 2 Timoteus 2:14-26; dessa profetior uttalades speciellt för er tid; därefter i2 Timoteus 3:1-17 , i detta avsnitt förutsägs er tidsålders tillstånd, som nu kan ses, ty dessa är de sista dagarna innan Tidens slut:

Jag ber er alla allvarsamt, att fördubbla era böner för en ’återkomst’; Mitt Heliga Hjärta är öppet för varje själ som ångrar sig och som vill återvända till Mig;

blomma, sök alltid Sanningens och Urskillningens Ande innan du skriver med Mig; Kärleken älskar dig och skall leda dig; kom, vila i Mitt Heliga Hjärta; Jag skall aldrig överge dig; vi, oss?

Ja, Herre. Ja, Heliga Moder.


1 Jag försökte på alla sätt vara jungfru Maria och Jesus till lags genom att be den heliga Rosenkransen, och lyda deras vilja.
2 Att lära sig den heliga Rosenkransen.
3 Förklara att dessa skrifter inte är från Gud, eftersom många saker som blivit nedskrivna av Gud inte passar dem.
5 För två nätter sedan viskade Jesus i mitt öra att jag skulle läsa Bibeln, Timoteus första och andra brev.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message