DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar helighet
Se Mig i Min Skapelse

10 maj 1988

Min Herre?

Jag är; stöd dig helt på Mig; Jag är din Frid;

kom, ge inte efter för frestelser; lär av Mig och kom ihåg Mina vägar; be, be, be; låt varje ord som går över dina läppar vara en bön som når himlen, som stiger likt rökelse; var i ständig kontakt med Mig; lyft ditt sinne till Mig; tänk bara på Mig; allt vad du har som är gott kommer från Mig; Jag återupplivade dig; skriv det;

(Jesus, som satt nära mig, lade Sin Hand på min axel.)

Jag har format dig, Jag skall omfamna er alla med Mina Armar; blomma, tala till Mig, du har ägnat mindre tid åt samtal med Mig; Jag ger dig allt; Jag delar Mina Verk med dig, så gör detsamma gentemot Mig, din Helige Följeslagare, din Make; Jag vill dela dina dagliga sysslor med dig!

Min Vassula, när dina läppar öppnar sig för att uttala ett ord, låt dem endast uttala heliga ord, låt dem uttala böner; var i ständig bön;;

Herre, hur är detta möjligt, Herre?

Jag skall säga dig det; låt din attityd, dina tankar, dina önskningar, din meditation, dina reflektioner, dina tjänster, dina behov, allt! låt dem vara en bön: Min Avbild; varje handlingsfrihet som givits dig borde uppväcka helighet i dig, den helighet som getts dig av Mig, men själar har glömt hur de skall använda den, Jag har gett varje själ denna gåva; Jag skall uppväcka denna nåd som nu ligger slumrande inom er alla; Jag älskar helighet;

Vill Du då, Herre, med Din nåd, göra mig helig?

Min älskade, Jag vill, ty detta är Min längtan för varje själ; Jag, Herren, har för dig utvalt denna väg; du skall tillbe Mig, din Gud, i tystnad;1 Jag och du, avskilda, du skall leva för Mig; gläd dig över Min skapelse, älska Mig, se Mig i Min skapelse; älska Min skapelse; Vassula;

(Jesus såg på mig. Han gjorde ett kort uppehåll, Han satt och höll ihop sina Händer med armbågarna mot knäna medan händerna hängde. Hans Heliga Ansikte ser på mig. Hans Hår är långt och hänger löst, ljust kastanjeblont skimrande i rött.)

Vassula?

Ja, Herre.

ge Mig ditt hjärta och Jag skall lägga det i djupet av Mitt Heliga Hjärta; kom in i Mitt Heliga Hjärta ... kom in i Mitt Heliga Hjärta ... kom in här;

(Jesus pekade mot Sitt Hjärta med pekfingret.)

O kom! Jag har kallat på dig ända sedan du föddes! Jag har avsatt en plats för dig, Vassula! Vassula!

Herre! Jag har redan gett Dig mitt hjärta, mitt liv, allt är Ditt!

o Vassula, försök att uppfatta Min Vilja; lyssna till Mitt Hjärtas slag; varje slag är ett rop på dig; varför spjärnar du emot?

Herre?

Jag är;

Herre, får jag säga någonting i Ditt Öra?

Jag lyssnar;

(Jag sade någonting till Jesus.)

kom in i Mitt Heliga Hjärta och vila därinne

(Jag frågade Jesus någonting annat.)

ja, låt det vara på det sättet; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Herre.

(Senare)

(Jag känner mig alltid så ledsen över att vissa människor förnekar jungfru Maria som ’Guds Moder’. Jag kände mig oerhört ledsen och grät för Hennes skull. Jag ville trösta Henne. Satan attackerade)

Vassula, spara dina tårar jag hatar alla dessa martyrer______

Gå! försvinn Satan! Försvinn ur min åsyn!
... Herre Jesus?

Jag är; Jag kommer att visa dig då och då hur djävulen avskyr dig och Mina Heliga Vägar, de vägar Jag lär dig; om du gråter av kärlek till Min Moder gör det djävulen rasande;

saliga är de som bor i Mitt Hus och kan känna igen er Heliga Moder som ”Guds Moder” och ”Himmelens Drottning”;

kom, älskade, Jag skall välsigna dig;2 Jag välsignar dig, Min Vassula;

Jag välsignar Dig, Jesus.

(Jag rörde vid Hans Heliga Huvud.)

Tack för att Du undervisar mig.

kom, glöm inte!3 låt oss dela! vi, oss!

Ja, Herre; vi, oss.

12 maj 1988

Herre?

Jag är; tvivla aldrig, Vassula; allt kommer från Mig; skriv:

(Jesus menar min känsla av ’vibrationer’ i Hans Närvaro. Jesus gav mig på nytt visioner av Sin Korsfästelse, hur varje droppe blod Han utgöt på jorden var för oss. Han visade mig Sitt Ansikte i dödsångest på Korset, sönderslaget, svart och blått, täckt med svett och blod, Hans Hår intrasslat i Blod och Hans Ögon fyllda med Blodet från Hans genomborrade panna. Allt detta för mig, för oss.)

Altare! håll din låga brinnande för Min Kyrkas rening!
kom, tillsammans; känn Min Närvaro;


1 Gud har gett mig meditationens gåva. Med den behöver jag vara ensam.
2 Jesus ställde sig upp, lade sin Hand på mitt huvud och välsignade mig.
3 Han höll upp sitt Finger som en lärare och sade: ”glöm inte.”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message