DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Hur kommer det sig att ni vill att Jag skall vara tyst?

20 april 1988

Herre, min syster frågade om du skulle kunna välsigna hennes medaljong och krucifix som Du har gjort med mitt, genom att kyssa dem.

ta emot Min Frid, Jag älskar dig; Jag vill att du skall urskilja Mig helt och fullt, urskilj Mig; ja, Jag sitter intill dig; nu när du vet var Jag är, lyft medaljongen och krucifixen Yannula har gett dig till Mina läppar; Jag skall kyssa dem och välsigna dem; varsågod, Jag väntar; ja1 Vassula, tvivla inte, skriv; Jag säger dig detta, den som önskar att Jag skall välsigna deras krucifix och medaljonger, Jag, Herren, skall gärna göra det; kom, tvivla inte;

O Herre, hjälp mig att förstå allt detta!

bara tro; var enkel, var som ett barn; Jag älskar dig;

(Senare)

Vassula, Jag kan Själv få Min Trädgård att blomma, ja, Jag kan förnya Min Kyrka helt Själv; Jag räcker till i Mig Själv; Jag är Allsmäktig; allt Jag ber dig om är kärlek; älska Mig och tillåt Mig att dela dessa saker med dig;

O Herre, jag älskar Dig gränslöst.

blomma, har du inte förstått? har du inte sett det? kom, Jag skall berätta det för dig: sedan tidernas begynnelse har Jag uppenbarat Mig på olika platser, för olika folk i olika tider, Vassula, hur kommer det sig att din tidsålder inte längre kan uppfatta Mina Tecken? har Jag någonsin sagt att Jag skall upphöra med att uppenbara Mig och ge Mina tecken?

din tidsålder är död, och det är genom sina egna händer som de har ödelagt sig själva... Jag är Herrarnas Herre, den Levande Guden; hur kommer det sig att ni vill att Jag skall vara tyst? varför vill ni att Jag skall vara död? Vassula, Jag har visat dig och Jag visar dig vad Min skapelse har blivit; förstå, att genom att hålla fast vid Mig dras du med Mig; Jag drar dig med Mig, rakt igenom denna öken, Jag visar dig, utpekar för dig allt som var, allt som har varit och vad som ännu finns kvar; Jag tunnar ut dessa törnebuskar och hugger bort dessa taggar så att de inte skadar dig, ty om de rörde vid dig skulle de genomborra dig och skada dig, Mitt barn, och riva sönder dig; Jag är med dig och öppnar och röjer din väg; Jag älskar dig gränslöst och Jag vill inte att dessa taggar skall fånga dig, genomborra dig där du går och såra dig till döds! Jag vet att det räcker med att dessa närmar sig dig, för att du skall känna djup ångest; Jag ser allt detta, Min Vassula, och Mitt Hjärta är djupt sårat; men, älskade, alla dessa uppoffringar är inte förgäves;

o, vad Jag älskar dig, själ; den som söker Mig, skall finna Mig; bulta så skall Jag öppna dörren; kom, Jag skall påminna dig om Min Närvaro;


1 Jag lyfte föremålen, det ena efter det andra, och Jesus kysste vart och ett och välsignade dem.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message