DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska Mig och du skall besegra Mina fiender

8 april 1988

(Långfredag)

Jesus?

Jag är; varför tvivlade du?1

o! allt Jag ber dig om är kärlek, älska Mig så kommer Min törst att släckas! älska Mig så lindras Mina Sår! älska Mig så skall Min Ande jubla i dig! älska Mig och du skall besegra Mina fiender! Min Ande är över dig, Mitt barn; vi, oss?

vi, oss?

Ja Herre. Ja, Heliga Maria. Vi, oss, för evigt


1 Jag letade efter det ställe i Bibeln där det står samma ord som Jesus sade den 29 mars 1988, (”Jag skall utgjuta Min Ande över alla människor.”) Jag fann det i Apostlagärningarna 2 vers 17, och jag visste att det även fanns på ett annat ställe i Bibeln därför att Jesus en gång visat mig detta ställe. Jag bad Jesus att på nytt visa mig var avsnittet fanns i Bibeln. Efter att ha letat ett tag och inte funnit avsnittet, tycktes det som om jag letade efter en nål i en höstack! Jag trodde att Jesus kanske inte hörde mig, och jag sade högre, ’O Jesus, kanske jag ska ropa, kanske hörde Du inte!’ Innan jag hade sagt det sista ordet upptäckte jag att jag sa dessa ord samtidigt som jag hade sidan jag letade efter mitt framför näsan. Därför sade Han ”varför tvivlade du?"

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message