DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärleken är Roten till varje Dygd

13 november 1987

Min Vassula, allt Jag ber dig om är kärlek; alla dygder blommar fram ur Kärleken, Kärleken är roten till varje dygd; Kärleken liknar ett fruktträd som först blommar och senare bär frukt; varje frukt är en dygd;

kom, låt oss först be en tyst bön tillsammans du och Jag, till Fadern, låt oss be i fullständig tystnad; Jag skall diktera:

“Fader, Du Rättfärdige, Mitt Skydd,
sänd Ditt Ljus och Din Sanning,
låt dem leda mig
låt dem föra mig till Din Heliga Plats där Du bor,
Jag vill älska Dig helt och fullt,
jag vill hålla mitt löfte att låta Ditt ord fullbordas,
Helige Fader, jag är medveten om mina fel, om mina synder,
förbarma Dig över mig
i Din Godhet och Din stora Mildhet,
förlåt mina synder, rena mig, Herre,
var min Frälsare, förnya mig,
låt min ande förbli Dig trogen och villig,
Jag ger Dig min vilja och överlåter mig,
jag är villig att vara Din skrivtavla,
jag prisar Ditt Heliga Namn och tackar Dig
för alla välsignelser och friden Du gett mig;
amen"

upprepa den nu med Mig;

(Vi upprepade den tillsammans.)

Tack Jesus, för att Du leder mig steg för steg. Du är min Helige Lärare som undervisar mig med Kärlek och tålamod, leder mig och även andra, så att vi kan lära känna Dig bättre och förstå vilken Oändlig Kärlek Du är, som aldrig överger oss, men alltid är beredd att söka upp oss som var förlorade och föra oss tillbaka till Dig. Aldrig har jag känt någon hårdhet eller otålighet från Dig, jag har bara känt mig älskad. Du har gett min själ Kärlek och Frid. Detta är vad Du är. Jag ska aldrig lämna Dig, Herre.

dotter, längta alltid efter Mig; älska Mig och ära Mig; förbli trogen mot Mig;

låt oss vara tillsammans; glöm inte Min Närvaro;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message