DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Svärd skall falla över dem
Ge vidare Min varning

26 oktober 1987

(Natten till den 24:e upplyste Gud mig så att jag bättre förstod meningen med visionen av den jättelika statyn av jungfru Maria som min kusin sett. Det var för att bekräfta att Gud vill ha och tillåter statyer som föreställer Honom och jungfru Maria i Sin Kyrka. Under natten till den 25:e upplyste Gud mig åter och lät mig förstå att Han tillåter oss att smycka kyrkorna med bilder av Honom; fotografier, målningar etc.)

Jag tillåter Min Kyrka att bära Min Bild; klä inte av Min Kropp, 1 smycka Mig, pryd Mig, låt Den få vara som Den är;2 lyssna Vassula, Jag är Kyrkan, lita på Mig;

(Senare)

älskade, Jag är Jahve; skriv, dotter:

O skapelse, har Jag inte uppväckt helgon och profeter som varnat er för tidens slut? har Jag inte förutsagt att Jag skall sända er en ängel från Min Himmelska Sal som skall kungöra Min hemliga avsikt för att den må fullbordas? Mina Ords beständighet kommer att bekräftas än en gång;

har Jag inte förutsagt er att Min budbärares uppgift skall vara att förmedla Min Uppenbarelse? Mitt vittnesbörd är profetians ande; gläd er och jubla, alla ni som är Mig trogna! ve de otrogna, ty Mitt Ord skall komma över dem som ett Svärd som slår dem och förintar all deras falska vishet, en vishet som har ingivit Min skapelse att falla i Satans nät, och förvandlat Mina lamm till Gudlösa, omoraliska människor utan gudsfruktan;

Vassula, Jag har gett dig en vision som varning, en antydan om vad Jag gjorde med Sodom och Gomorra, må de ta till sig Min varning, ty Jag, Herren, har på förhand sagt till Min skapelse att om de inte gör bättring och erkänner Mig som sin Skapare, kommer Mitt Svärd att falla över dem;

det är på grund av Min gränslösa Barmhärtighet som Jag stiger ned till jorden3 för att varna er; Jag är Sanningens Ande som talar; lyssna till vad Jag har att säga till Mina Kyrkor, skapelse; var inte passiv; ge vidare Min varning; Jag står vid dörren och bultar, om någon hör Min röst och öppnar dörren, skall Jag, Herren, stiga in och dela måltid med honom; frukta inte, Jag uppfyller Mitt Ord; Jag står framför er;

Herre, antyder du kanske att jag personligen skall ge vidare Din varning? om det är så, hur ska det ske Herre, mer än genom att fotokopiera?

allt Jag ber dig om, är kärlek; låt Mig gravera in det på dig; Jag har redan utvalt dem som skall ge Mitt Budskap vidare;

kom, Jag är med dig; känn Mig, känn Min Närvaro, ja;4 älska Mig;

Jag älskar Dig, Jesus. Lär mig att älska Dig mer, så som Du önskar att vi ska älska Dig.

Jag är;


1 Kyrkan.
2 Så som katolikerna och de ortodoxa smyckar kyrkan.
3 Bildligt talat.
4 Jag såg Jesus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message