DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lansens spets

15 september 1987

Jesus, jag står inte ut med att de ständigt sårar Dig. Skynda att få ut dessa törnen!

O dotter, Jag skall peka ut dem för dig, det ena efter det andra, Jag skall tala om för dig var de sitter och med Min Kraft skall du plocka ut dem ett efter ett; och istället för dessa törnen som sårade Mig, skall Jag låta dig ge Mig blommor från Min lustgård; för de har vuxit i Mitt Ljus, och på jorden spridit sin ljuvliga doft och förskönat Min trädgård; i Mitt Hjärta, ja i Dess innersta djup, har Jag ännu lansens spets; Vassula, den skall också dras ut; med Min Kraft skall Jag dra ut den; Jag skall inte skona dem denna gång!

ena Mina lamm och säg dem att “Jag, Herren, välsignar dem“

17 september 1987

Vassula, Jag sänder dig till honom1 så att han får höra om Mitt Budskap; vill du be honom ta emot dig? vill du be honom att leda dig?2

(På ett ögonblick såg jag plötsligt i en vision från Herren, att demonerna som stryker omkring på jorden blev omkullkastade! Det var som om den torra marken där de stod, skakade och sprack och lyftes upp som en knytnäve, och kastade omkull dem. De föll hjälplöst baklänges, maktlösa.)

Jag kommer för att ena Mina barn och välsigna dem;

18 september 1987

(I fredags mötte jag den grekiska församlingsprästen inne i den grekisk-ortodoxa kyrkan. Jag berättade allting för honom. Han lyssnade, tog emot och godkände allt jag sade. Nu vill han studera uppenbarelsen.)


1 Den grekisk-ortodoxe prästen Alexanthros.
2 Gud menar att han skall ge mig råd.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message