DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag står vid dörren och bultar

7 september 1987

frid vare med dig, dotter; kom ihåg de där orden, Jag skall säga dig dem än en gång, kom ihåg dem ännu mer nu;

"“Jag, Herren, står vid dörren och bultar; om någon av er hör Mig ropa och öppnar dörren, skall Jag gå in och dela hans måltid med honom; de som vinner seger skall Jag låta få dela Min Tron, liksom Jag Själv vann seger och intog Min plats med Fadern på Hans tron; om någon har öron till att höra, må han lyssna till vad Anden säger till Församlingarna;“

dotter berätta för dem, berätta för dem; påminn dem om Mina ord för de har glömt dem;

Jesus, hjälp mig.

Jag skall alltid hjälpa dig, Vassula;

(Jag suckade.)

Tack, Herre.

8 september 1987

Vassula, gläd Mig och ta emot Mig; Jag vill att du skall följa Mig; Jag vill ta med dig för att möta Mig vid Mitt Tabernakel; ta emot Mig så skall Jag välsigna dig;1

Jag älskar dig;

Jag älskar Dig, Jesus. Jag ska komma.


1 Jesus kallar mig igen till den Heliga kommunionen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message